Poboljšanje energetske efikasnosti: Zamena rasvete u sportskom centru

  13 novembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Ustanovi za sportsku i kulturnu aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“ odobrio je 5.944.600 dinara za projekat poboljšanja energetske efikasnosti. Ukupna vrednost projekta kojim je predviđena zamena rasvete u zgradi sportskog centra je 8.916.900 dinara, a preostalih tri miliona dinara će obezbediti opština (1,5 miliona) i sportski centar (1,5 miliona).

Javna nabavka velike vrednosti u otvorenom postupku raspisana je 9. septembra, a do 12. oktobra pristiglo je četiri ponude, od kojih su dve bile nepotpune.
Procenjena vrednost javne nabavke je bila 7.239.166 dinara bez PDV-a, a najjeftiniju ponudu u iznosu od 5.746.500 dinara bez PDV-a je dostavila grupa ponuđača „Ekonomistelektro“ iz Beočina i „Intek“ iz Beograda.
„Najniža ponuđena cena je bila nerealno niska u odnosu na prvu narednu ponudu, pa smo tražili stručno mišljenje. Dobili smo objašnjenje da svetiljke koje je ponuđač planirao da ugradi nisu adekvatne za sportsku halu i ne odgovaraju kriterijumima koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji. Ta ponuda je odbijena i izabrana je sledeća najniža. Do kraja nedelje treba da istekne rok za žalbe i ukoliko ih ne bude, odmah ćemo da potpišemo ugovor sa izvođačem“, rekao je direktor sportskog centra Dejan Stanojev.
Zbog velike razlike u ceni od oko dva miliona dinara između najniže ponude i prve naredne, tražena je stručna procena tehničkih detalja od projektanta, „Eling-plan“ projektnog biroa iz Novog Sada, koji je doneo zaključak da „svetiljke koje se nude kao zamenske svetiljke projektovanima ne odgovaraju nameni – osvetljenju sportske hale u kojoj se održavaju međunarodna i nacionalna takmičenja. Svetiljke proizvođača ’Buck tip HB4 i HB6’ ne zadovoljavaju u pogledu minimalne projektovane mehaničke otpornosti na udar (nemaju fizičku zaštitu), konstrukcijski ne zadovoljavaju potrebne karakteristike da bi se mogle ugraditi i nisu predviđene za namenu koja je predmet ove adaptacije, pa se ne smeju ugraditi u ovu sportsku ustanovu“ .
Projektant je naveo i da je „projektovana oprema u projektno-tehničkoj dokumentaciji u skladu sa specifičnom namenom objekta i zadovoljava sve tehničke, konstrukcijske, mehaničke, ekonomske i zahteve za energetskom efikasnošću na adaptaciji osvetljenja u Ustanovi za sportsku i kulturnu aktivnost omladine ’Đorđe Predin Badža’, i zbog specifične namene objekta investitor nikako ne sme odstupiti od minimalnih zahteva koji su definisani projektno-tehničkom dokumentacijom i ne sme da prihvati ponude koje izlaze iz okvira minimalnih tehničkih uslova“.
Odluka o dodeli ugovora grupi ponuđača „Evropa elektro“ iz Novog Sada i „Tesla sistemi“ iz Beograda koji su dali ponudu vrednu 7.392.500 dinara bez PDV-a doneta je 30. oktobra. Po isteku žalbenog roka krajem ove nedelje, očekuje se potpisivanje ugovora sa izvođačem i početak radova u toku naredne nedelje.
Rok za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana. Projektom je predviđeno da se postojeće svetiljke u objektu zamene sa nekoliko stotina led energetski štedljivim svetiljkama.
Prema rečima direktora sportskog centra Dejana Stanojeva, do sada su mesečni računi za potrošenu električnu energiju u ovoj ustanovi bili između 500.000. i 600.000 dinara, a nakon zamene svetiljki očekuje se oko 50 posto uštede u potrošnji energije na godišnjem nivou. Procenjeni period „povraćaja“ investicije je pet godina.

Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci