KP „Potisje“: Obustavljena javna nabavka

  12 maj 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Komunalno preduzeće „Po-tisje“ Bečej za sada neće kupiti, kao što je planiralo, dva autosmećara za odnošenje smeća iz domaćinstava, jer je direktor te firme u većinskom vlasništvu opštine Bečej Zoltan Feješ 24. aprila doneo odluku o obustavljanju javne nabavke raspisane u februaru mesecu za kupovinu dva autosmećara.

Naime, postupak javne nabavke je obustavljen nakon isteka roka za podnošenje ponuda, jer su, kako se navodi, nastupili objektivni i dokazivi razlozi koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka javne nabavke.
Reč je o tome da je „Potisje“ planiralo da kupi dva autosmećara iz kredita, a procenjena vrednost nabavke bila je 18,7 miliona dinara (22,5 miliona sa PDV-om), ali je, piše u odluci o obustavi otvorenog postupka javne nabavke, „u toku postupka banka promenila uslove za odobravanje kredita uvođenjem traženja jemstva povezanog pravnog lica – javnog preduzeća iz Bečeja“. Navodi se da jemstvo javnog preduzeća nije moglo biti obezbeđeno, jer to nije predviđeno planom i programom rada za 2017. godinu, a izmena plana poslovanja i pribavljanje saglasnosti od nadzornog organa i osnivača, Skupštine opštine Bečej, duga je procedura koja ne bi mogla da bude sprovedena do isteka roka za donošenje odluke u postupku javne nabavke, te je „Potisje“ bilo prinuđeno da obustavi javnu nabavku, jer nije u mogućnosti da na drugi način, osim kredita, obezbedi potreban novac za kupovinu autosmećara.
Inače, pre obustave postupka, na javnu nabavku su se prijavila dva ponuđača.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci