Aktivnosti Vodokanala: Urađene i planirane investicije ove godine 130 miliona dinara

  12 maj 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javno preduzeće Vodokanal od početka godine radi na nekoliko lokacija. Reč je o više investicija, čiji veći deo finansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Fond za zaštitu životne sredine.

Sredinom februara započeta je izgradnja kanalizacije otpadnih voda u nekadašnjoj Beogradskoj ulici, sadašnjoj ulici Stevana Kojića i u ulici Đure Jakšića od Radivoja Simića do Dimitrija Tucovića u dužini od oko dva kilometra. Dve nedelje kasnije bili su u toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže na ukupno četiri lokacije, a vrednost svih radova je oko 102 miliona dinara – trebalo bi da fekalna kanalizacija bude izgrađena na ukupno oko 5 kilometara, zajedno sa tercijalnim vodovima.

O investicijama u Vodokanalu i o tome da li je izgradnja kanalizacije otpadnih voda okončana, govori tehnički direktor preduzeća Gabor Kuti.

- Izgradnja kanalizacije otpadnih voda je završena u delovima ulica Miloša Bugarskog, Republikanske i Sinđelićeve, a privode se kraju radovi i u Novosadskoj ulici. Ove investicije se finansiraju iz budžeta opštine preko Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine. U toku je izgradnja kanalizacije otpadnih voda i u ulici Stevana Kojića i Đure Jakšića, gde se radovi takođe privode kraju, a sredstva su obezbeđena na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji radove sufinansira sa oko 80 odsto, a ostatak od oko 20 odsto se finansira iz budžeta opštine. Investicije su podeljene na nekoliko javnih nabavki, kako su nam se odobravala sredstva, pa smo tako imali situaciju u martu da su četiri najveća izvođača radova u oblasti komunalne hidrotehnike bila prisutna u našoj opštini. Radove na izgradnji kanalizacije u ulici Miloša Bugarskog od ulice Proleterske do ulice Zilahi Lajoša u dužini od 368 metara je izvodio GP „Graditelj NS“ d.o.o. iz Novog Sada, a vrednost izvedenih radova je 1.993.757 dinara bez PDV-a. U ulici Republikanska od ulice Miloša Crnjanskog do Sinđelićeve i u Sinđelićevoj od Republikanske do Doža Đerđa u dužini od 230 metara je radio „Bulevar company“ d.o.o. iz Novog Sada, a vrednost izvedenih radova je 3.470.505 dinara bez PDV-a. Kanalizaciju u Novosadskoj ulici između ulica Đure Jakšića i Hajduk Veljka, koji će zajedno sa tercijalnim vodovima i krakom koji ulazi u ulicu Nikole Tesle biti dužine oko 960 metara, gradi GP „Graditelj NS“, a vrednost ugovora je 5.089.266 dinara bez PDV-a. Radove u ulici Stevana Kojića (cela) i ulici Đure Jakšića od Uroša Predića do Dimitrija Tucovića, koji će zajedno sa tercijalnim vodovima biti dužine oko 2.050 metara, izvodi grupa izvođača „Javornik“ d.o.o. iz Subotice i „Potiski vodovodi“ d.o.o. iz Horgoša, a vrednost ugovora je 14.445.499 dinara bez PDV-a. Javna nabavka je sprovedena i očekuje se uvođenje izvođača u posao u narednih 10-15 dana za izgradnju kanalizacije otpadnih voda u delovima ulica Petefi Šandora, Republikanske, Doža Đerđa, Tančić Mihalja, Dimitrija Tucovića i Nikole Tesle. Najpovoljniju ponudu je dala grupa ponuđača „Imperial bildings“ d.o.o. iz Novog Sada i „Eko gradnja“ d.o.o. iz Zrenjanina, čija vrednost iznosi 9.610.015 bez PDV-a. Ukupna dužina ovih kolektora je 1.450 metara, a zajedno sa tercijalnim vodovima skoro 2 kilometra. Sredstva za ovu investiciju su takođe obezbeđena na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji radove sufinansira sa oko 80 odsto, a ostatak od oko 20 odsto se finansira iz budžeta opštine.

Kolika je nakon tih radova pokrivenost grada Bečeja kanalizacionom mrežom?

- Pokrivenost Bečeja kanalizacionom mrežom će ovim investicijama porasti sa oko 50 na oko 55 odsto. Bečej je do sada imao izgrađeno 44 kilometra primarnih i sekundarnih kolektora kanalizacije, a sa ovim investicijama će imati oko 49 kilometara. Ovde pričamo o primarnim i sekundarnim kolektorima kanalizacije koji se postavljaju uzdužno po ulicama, a tercijalni vodovi i kućni priključci, koji se postavljaju poprečno u uličnom pojasu, nisu uračunati.

Šta će biti u ulicama gde je izgrađena kanalizacija, međutim, građani se žale na to da nakon radova situacija na terenu nije kao što je bilo pre gradnje?

- Sve će biti vraćeno u prvobitno stanje, to je obaveza izvođača radova. Građani se opravdano žale u nekim delovima ulica, naročito gde su terenski uslovi bili najteži za izgradnju zbog male širine uličnog pojasa, dubine rova od 4,5-5 metara, kao i zbog visokih nivoa podzemne vode, dosta blata je ostalo na ulici. U toku su završni radovi na vraćanju javne površine u prvobitno stanje, ovih dana se zelene površine vraćaju u prvobitno stanje i čiste putevi, a sledeće nedelje će prosečene kućne kolske prilaze i saobraćajnice vratiti u prvobitno stanje.

Jedan od velikih projekata je i vodozahvat u Bačkom Petrovom Selu. Za deo tog projekta obezbeđen je novac sa viših nivoa vlasti. O koliko novca je reč i šta će se raditi?

- Prva faza vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu se realizuje u tri koraka. Priključni cevovod vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu je završen, koji će povezati budući vodozahvat sa distribucionom vodovodnom mrežom naselja. To je glavna potisna cev kroz koju će ubuduće dolaziti sva voda za naselje. Radove je izveo GP „Graditelj NS“ iz Novog Sada, a vrednost izvedenih radova je 4.858.683 dinara bez PDV-a. Drugi korak je nazvana Prva etapa prve faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu, za koji je sproveden postupak javne nabavke i potpisan ugovor nam se vratio na adresu 5. maja. Ugovorena vrednost je 10.399.747 dinara bez PDV-a, koju je ponudio izvođač GP „Graditelj NS“. U ovoj etapi će se raditi građevinski radovi na izvođenju hidrotehničkih objekata vodozahvata, kao što su izrada hidroforske kućice, izrada platformi za smeštaj opreme ranije izbušenih bunara B-1 i B-2, izrada poveznih cevovoda na vodozahvatu između ranije izbušenih bunara i hidroforske kućice, izrada sabirnih šahtova i šahtova merača protoka, uređenje kruga vodozahvata (pristupne saobraćajnice, ograda, kapija.. itd). Uvođenje izvođača u posao se očekuje do kraja maja, nakon dostavljene bankarske garancije za avans i isplate avansa, a rok za završetak ove etape je 60 kalendarskih dana. Treći korak, koji smo nazvali Druga etapa prve faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu je završna faza, posle koje će se Petrovoselci moći snabdevati mikrobiološki ispravnom „belom vodom“. Za sredstva za realizaciju ove faze, koja po projektu iznosi 22.075.592 dinara bez PDV-a, smo konkurisali u saradnji sa opštinom kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prema našim informacijama ove ili sledeće nedelje će se i potpisati ugovor o sufinansiranju. U drugoj etapi će se ugrađivati sva hidromašinska oprema, elektro oprema, oprema za dezinfekciju vode, kao i oprema za automatizaciju rada u bunare i hidroforsku kućicu. Ako se sredstva odobre, kako je i najavljeno, čeka nas postupak javne nabavke, a radovi bi se mogli završiti do kraja leta. Paralelno sa navedenim investicijama potrebno je rešiti i priključak na električnu energiju, već smo u pregovorima sa Elektrovojvodinom, izrađuje se potrebna projektno-tehnička dokumentacija za priključak, koji bi po njihovim procenama trebalo da košta oko 6,5-7 miliona dinara bez PDV-a. Nakon realizacije Prve faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu, naselje će biti snabdeveno „belom vodom“, koja će mikrobiološki biti ispravna i mnogo je kvalitetnija od „žute vode“, koja se sada koristi i koja ima povišen sadržaj organskih materija i gasova. Fizička-hemijska ispravnost ne može se obezbediti bez dodatnih investicija, kao što su izgradnja filter stanice, degazatora i rezervoara, koji su predviđeni u nekoj budućoj fazi izgradnje, ako se ne pređe na povezivanje fabrike vode u Bečeju sa vodovodima u naseljenim mestima. Investiciju Prve faze vodozahvata finansiraju opština Bečej sa oko 20 odsto i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa oko 80 odsto. Ako se uzmu u obzir i troškovi bušenja bunara tokom 2009. godine, koji će snabdevati Bačko Petrovo Selo, kao i prateći troškovi (uslovi, projekti, saglasnosti, dozvole, stručni nadzor... itd), koje snosi JP Vodokanal, vrednost investicije će dostići blizu 60 miliona dinara bez PDV-a.

Pre oko mesec dana najavljena je i izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1, BS-4/2 na vodozahvatnom polju u Bečeju. Jedan bunar će se bušiti na dubini od 80, a drugi na 130 metara. Šta će ta investicija da znači za vodosnabdevanje Bečeja? Koliko će povećati kapacitet?

- Izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1 i BS-4/2 na vodozahvatu u Bečeju je započeta od strane grupe izvođača radova „Geoing group“ d.o.o, Beograd (kao lider grupe izvođača), „HG Hidro grupa“ d.o.o. iz Beograda i „Geo inženjering BGP“ d.o.o. (članovi grupe izvođača), tokom aprila i biće završena do kraja maja. Prvo je urađen dovod električne energije i priključni vodovod do lokacije, a bušenje je započeto 8. maja. I ovu investiciju finansiraju opština Bečej sa oko 20 odsto i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa oko 80 odsto, a vrednost ugovora je 19.999.827 dinara bez PDV-a. Ova investicija je veoma značajna za stabilno vodosnabdevanje Bečeja, očekuje se povećanje kapaciteta izvorišta za novih 25 litara vode u sekundi, s kojim će se obezbediti dovoljan pritisak vode u vodovodnoj mreži i u špicevima potrošnje tokom leta, tako da očekujemo da korisnici na višim spratovima nemaju problema sa pritiskom vode u narednom periodu.

Da li Vodokanal radi još nešto ili planira da započne u skorijoj budućnosti?

- U aprilu su sredstva obezbeđena na konkursu za izgradnju kanalizacije otpadnih voda u delovima ulica Jovana Popovića, Vojvođanskih brigada, Vujice Živančeva, Adi Endrea, Zilahi Lajoša i Partizanske u Bečeju. Ova investicija je u projektu procenjena na vrednost od 13,3 miliona dinar bez PDV-a, a realizacija se očekuje na jesen, nakon postupka javne nabavke. Radi se i zamena elektromotornih leptirastih ventila u cevnoj galeriji filter stanice na fabrici vode u Bečeju, čija je procenjena vrednost 24.311.556 dinara bez PDV-a. Za ovu investiciju je sprovedena javna nabavka, a posao je ugovoren sa firmom „Energy LTD“ d.o.o. iz Novog Sada. Ukupna vrednost svih investicija koje će JP Vodokanal realizovati tokom 2017. godine je oko 130 miliona dinara bez PDV-a, koja će značajno uticati na kvalitet usluga koje pruža naše preduzeće. Spremamo se i za naredne konkurse koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju za bušenje bunara u Bačkom Gradištu, kako bismo mogli da zamenimo postojeći bunar „žute vode“, koji se povremeno uključuje u letnjem periodu, a želimo da gradimo i još kanalizacije kako bismo povećali procenat pokrivenosti u Bečeju.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci