Troškovi opštine u martu mesecu: Kuda idu naše pare

  14 maj 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Svaki građanin ima pravo da zna na šta se troši novac iz opštinskog budžeta, jer je delom reč o njegovom novcu, bez obzira na to što čelnici opština obično misle da se radi o njihovom „rođenom“ novcu.

Upravo iz tog razloga nastavljamo svojevrstan serijal, po podacima dobijenih iz opštine, o tome kako se raspoređuje novac iz opštinskog budžeta.
Prema „Informaciji o finansijskim transferima u toku meseca marta 2010. godine“, za plate predsednika opštine, Skupštine opštine i članova Opštinskog veća potrošeno je 1,36 miliona dinara, naknada troškova za zaposlene iznosila je 59.893 dinara, a za naknade za rad komisija potrošeno je 212.190 dinara, dok je za poslanički dodatak (naknade odbornicima za dva meseca) plaćeno 770.092 dinara.
Usluge komunikacije i zakup poslovnog prostora koštale su opštinu 83.364 dinara, a troškovi putovanja 66.852 dinara  (službena putovanja u zemlji 28.500 dinara, a u inostranstvu 38.352 dinara). Cena usluga po ugovoru je 1,3 miliona dinara (usluge informisanja 589.957, stručne usluge 305.294 i reprezentacija 412.400 dinara).
Troškovi za administrativni materijal bili su 38.896 dinara, za materijal za obrazovanje 2.594, a za materijal za saobraćaj (šta god to značilo) 51.357 dinara.
Što se tiče troškova Opštinske uprave, plate zaposlenih su u martu iznosile 5,36 miliona dinara, mesečne karte 56.958 dinara, socijalna davanja zaposlenima 2,08 miliona dinara, putni troškovi 345.846 dinara, a stalni troškovi 1,59 miliona dinara (od toga energetske usluge 959.173 dinara, komunalne usluge 307.962 dinara, usluge komunikacija 262.115 dinara, a troškovi osiguranja 67.956 dinara).
Putne dnevnice su 66.859 dinara, usluge po ugovoru (administrativne, kompjuterske, stručne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, informisanja, reprezentacija i ostale opšte usluge) 544.387 dinara, a specijalizovane usluge (ne navodi se šta je to) 17.600 dinara. Cena tekućih popravki i održavanja bila je 134.191 dinar, a administrativnog materijala, materijala za saobraćaj, materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo i materijala za posebne namene 457.545 dinara.
Prema pregledu trošenja sredstava u martu, za osnovne i srednje škole u opštini obezbeđeno je oko 11 miliona dinara (plate, putni troškovi, energetske usluge, komunalne usluge, reprezentacija itd.).
Troškovi ustanova kulture – Gradsko pozorište, Narodna biblioteka, Gradski muzej, Arhiv Senta  – su oko 3,5 miliona (plate, putni troškovi, grejanje itd).
Za nevladine organizacije koje se bave kulturom (reč je o folkloru) u martu je bilo predviđeno 150.000 dinara – po 50.000 dinara MKUD-u „Petefi Šandor“ i KUD-u „Đido“ i po 10.000 dinara kulturno-umetničkim društvima „Tisa“, „Dr Kiš Imre“, „Orion“, „Karinti Friđeš“ i „Potisje“.
Pod stavkom fizička kultura navodi se 732.162 dinara za OSC „Mladost“ (plate i komunalne usluge) i 523.000 dinara za dotacije sportskim klubovima.
Troškovi socijalne zaštite u martu su bili 2,34 miliona dinara (2,02 miliona za Centar za socijalni rad, 24.000 za besplatnu pravnu pomoć i 299.984 dinara za stipendije), a troškovi društvene brige o deci 7,25 miliona dinara (5,833 miliona za plate u dečjem vrtiću, 766.522 dinara za energetske usluge i 658.098 dinara za naknade iz budžeta za decu i porodicu, sredstva su od pokrajine za treće i četvrto dete).
Za mesne zajednice u martu je predviđeno 901.274 dinara (plate i komunalne usluge), a Stankomu 2,01 milion dinara (1,33 za javnu rasvetu, 715.000 dinara za građevinsko zemljište i 166.164 dinara za lokalne puteve i ulice).
Pod stavkom razvoj zajednice navedeno je 976.989 dinara za Komunalac (komunalne usluge), 166.666 dinara za Goranski park, 84.075 dinara za poljočuvare i 3,54 miliona za kapitalne investicije (za automobile „lada niva“ 2,5 miliona, za DTD „Srednja Bačka“ 1 milion i za troškove zdravstvene inspekcije Banja d.o.o. 38.000 dinara).
Troškovi opštih javnih usluga (koje nisu kvalifikovane na drugom mestu) bili su 3,1 milion dinara (169.632 dinara su troškovi platnog prometa, 371.157 dinara je kamata bankama i 2,56 miliona je glavnica bankama za kredit).
Još se navodi i da su troškovi usluga informisanja 476.500 dinara, mrtvozorstva 58.894 dinara, Crvenog krsta 83.000, crkava pola miliona dinara, partija 25.562 dinara, a izviđača 50.000 dinara.
Za turizam je predviđeno 221.681 dinar (za plate zaposlenih u Turističkoj organizaciji 170.054 dinara i 51.627 dinara za stalne troškove).
Zdravstvo je u martu „koštalo“ 857.164 dinara (plate za rad lekara u Poljanicama, zakup imovine i opreme i stručno usavršavanje lekara), dok su troškovi opštinskog ombudsmana 136.593 dinara (plate i putni troškovi).

Kristina Demeter Filipčev

Naslovi

Popularni Članci