Pre nešto više od godinu dana opštini Bečej je pokrajina odobrila 1,1 milion dinara za „sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinici lokalne samouprave“.  


Redakcija Bečejskog mozaika u proteklih nekoliko meseci je u više navrata pokušavala da dobije odgovor na pitanje kako je potrošen taj novac. Najzad, odgovor na pitanje je dobijen nedavno, na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U narednih nekoliko meseci bečejski parlament bi trebalo da usvoji dva važna lokalna akciona plana, odnosno revidirane verzije Lokalnog akcionog plana za mlade i Lokalnog plana za decu opštine Bečej.

Akcioni plan opštine Bečej za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti čiji bi rok važenja trebalo da bude od 2018. do 2022. godine, očekuje se da bude usvojen, nakon javne rasprave, na sednici Skupštine opštine Bečej, verovatno u septembru mesecu.

Naslovi

Popularni Članci