Zima je došla odavno, međutim, velike hladnoće i veliki sneg su, po običaju, iznenadili sve u Srbiji, i u Bečeju. Istini za volju, ovakva zima i ovoliki sneg „desili“ su se pre 27 godina. Sada bi bilo dobro znati iskustva ljudi koji su tada upravljali gradovima i zemljom kako bismo, koristeći njihova iskustva, što bezbolnije preživeli sneg.

Gasa ima dovoljno

Preduzeće za distribuciju prirodnog gasa Gas d.o.o. raspolaže dovoljnim količinama gasa i snabdevanje korisnika se odvija bez zastoja i problema.

Ovu godinu je predsednik Srbije proglasio godinom beba. Do kraja ove rečenice traje dobra vest.

U februaru, tačnije 22. februara, će biti dan D za PIK „Bečej“, naime tada će se poverioci ove firme, koja je do proglašenja stečaja 12. aprila prošle godine bila u vlasništvu biznismena Đorđija Nicovića i investicionog fonda sa Britanskih devičanskih ostrva, izjasniti o tome da li su voljni da usvoje plan reorganizacije kombinata kako on ne bi bankrotirao. Prema informacijama kojima novinari Bečejskog mozaika raspolažu, poverioci (podeljeni su u nekoliko klasa po važnosti i visini potražnje) će verovatno da usvoje plan reorganizacije. Ukoliko se to zaista desi, sledi njegovo ostvarivanje, a to bi trebalo da rezultira ozdravljenjem PIK-a „Bečej“, ako je verovati prognozama iz plana reorganizacije.

Niske temperature su uslovile da i reka Tisa bude okovana ledom, te je zbog ledostaja i nepovoljnih hidrometeoroloških uslova na njoj obustavljena svaka plovidba.

Óbecse község Hivatalos Lapjában közzétett 2011-re vonatkozó tárgymutatóból kiderül, hogy a községi parlament milyen helyi törvényeket hozott meg a tavalyi év folyamán, de az is, hogy a községi elnök és kormánya (Községi Tanács) mi mindennel foglalkoztak.

A bánáti Becséről, Törökbecséről ismét pozitív hírek.

Prošle nedelje su u Bečeju održana dva skupa o prevenciji korupcije, jedan u gradskoj kući, drugi na Fantastu. Rezultat tih skupova, uslovno rečeno, je da su se opštine učesnice obavezale da će do kraja godine da naprave lokalne planove čiji je cilj prevencija korupcije. Tim planovima moraće da raspolažu i javna preduzeća.

A Felperzselt föld (2010) csodálatos dráma, ha a fájdalom, a durva felismerések, a múlt, a tragédia, a háború lehet csodálatos.

Glumac Žarko Laušević nesumnjivo je zgodan čovek, umetnički obdaren i, tako barem kažu, pristojan. Uspelo je ovaplotio množinu dramskih likova – sa njim ili, određenije, posredstvom njega smo, kako se to voli reći, intenzivno plakali i smejali se. Sve to je, međutim, posve irelevantno kada razmatramo (zlo)delo koje je počinio (a sam se Laušević, kao autor knjige, potrudio da nam sasvim nesretno delegira ovu temu dopustivši da ova super-intimna ispovest, dok je stvar još dobrano vruća, postane bestseler). Pri tom, a primedba je ključna, Laušević nije očepio državu (nekakvu apstraktnu opštost) već pojedince – a tada država i različite „peticione gomile” nemaju pravo da petljaju oko amnestije prestupnika na osnovu njegovog društvenog značaja.

Naslovi

Popularni Članci