Komunalno preduzeće Potisje – Bečej obavestilo je građane da za vreme praznika menja redosled i vreme iznošenja smeća iz stambenih i poslovnih prostorija. Smeće nije odneto 25. decembra, a neće biti ni 1. (petak) ni 7. januara (četvrtak).

Od proleća 2008. godine do danas u lokalnom parlamentu i na konferencijama za novinare udruženja i političkih partija više puta su postavljena pitanja o zakonitosti osnivanja, a potom i o radu firme „Potisje“ d.o.o. Bečej koja se u opštini od sredine 2008. godine bavi iznošenjem smeća umesto Javnog preduzeća Komunalac.

Dana 05.03.2010. godine na strani 5 „Bečejskog mozaika“ je izašao tekst sa naslovom „Radio sam u interesu opštine“ – s izjavom predsednika opštine gospodina Petera Knezija.

Odbor revizora (Nadzorni odbor) Potisja d.o.o. izradio je obiman izveštaj o radu ovog preduzeća za 2008. godinu koji je otvorio niz pitanja o poslovanju firme, o sukobu interesa, ali i o tome zašto predstavnik opštine Bečej Peter Knezi nije nijednom izvestio lokalni parlament o tome kako je zastupao interese opštine u ovom preduzeću (Knezi predstavlja opštinu koja je većinski vlasnik Potisja).

Odbor revizora u komunalnom preduzeću „Potisje“ d.o.o. (Šandor Pal, pokojni odbornik DZVM-a i advokat Slobodan Zlokolica) u većinskom vlasništvu opštine Bečej, u martu ove godine izradio je izveštaj o radu preduzeća u 2008. i 2009. godini. Izveštaj je upućen Skupštini opštine (još nije stavljen na dnevni red sednice), Opštinskom veću, predstavnicima „Potisja“ i novinarima. Pal i Zlokolica održali su i konferenciju za novinare na kojoj su predstavili izveštaj odbora revizora, koji je otvorio niz pitanja u vezi sa poslovanjem „Potisja“.

Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji nalaže opštinskim upravama da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme ne može biti veći od 4 zaposlena na 1.000 stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva.

U komunalnom preduzeću Potisje u većinskom vlasništvu opštine Bečej (51 odsto) za samo dve godine postojanja po treći put se menja direktor. Naime, mesto drugog po redu direktora, Mikloša Kevarija iz Mađarske, zauzeo je zaposleni u ovom preduzeću, Bečejac Čaba Štefaniga.

Od kada je opština 2008. godine sa inostranim partnerom, firmom „Aliska tera“ iz Seksarda (Mađarska) osnovala komunalnu firmu Potisje koja gazduje smećem na teritoriji opštine, u vezi sa radom ovog preduzeća „ređaju“ se problemi.

Građani opštine Bečej su sa računima za odnošenje smeća dobili i obaveštenje o akciji prolećnog čišćenja grada i organizovanom sakupljanju i odvoženju kabastog otpada, koju će sprovesti komunalno preduzeće Potisje – Bečej.

U prošlom broju Bečejskog mozaika objavljen je tekst o rasporedu odnošenja kabastog otpada u okviru akcije prolećnog čišćenja koje sprovodi komunalno preduzeće Potisje, koje je obaveštenje o tome građanima dostavilo zajedno sa računima za odnošenje smeća iz domaćinstava.

Naslovi

Popularni Članci