Počeo s radom Osnovni sud u Bečeju: „Pravda ponovo u kući”

  24 januar 2014
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Stupanjem na snagu novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Bečej je dobio (nazad) Osnovni sud koji je nadležan za teritoriju opština Bečej i Novi Bečej, sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju. Isto tako, Bečej je novim zakonom dobio i Osnovno tužilaštvo. Kao drugostepena instanca nadležni su Viši sud i Više tužilaštvo u Zrenjaninu.

Prema rečima ministra pravde Nikole Selakovića, kriterijumi za novu mrežu sudova i javnih tužilaštava, odnosno za povećanje broja osnovnih sudova sa dosadašnjih 34 na 66, i osnovnih tužilaštava sa dosadašnjih 34 na 58, bili su geografska udaljenost, broj stanovnika, tradicija i realna potreba građana.
Vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, Goran Čimburović, tim povodom je izjavio: „Još jednom se zahvaljujem predstavnicima zakonodavne vlasti Republike Srbije koji su prepoznali potrebe građana našeg podneblja i koji su donošenjem odluke da nam vrate kako sud, a tako i tužilaštvo, doprineli da nam pravda bude dostupnija, što u prethodne četiri godine, kada nam je sud i ukinut, nije bio slučaj. Dešavalo se da građani naše dve opštine po pravdu, čak i za najbanalniju stvar u krivičnom postupku, putuju i do 50 kilometara u jednom pravcu, što je iziskivalo i ogromne napore, a i novčana sredstva.” Spominjući istorijat suda u Bečeju – isprva sreskog, potom opštinskog, a danas osnovnog – Čimburović je istakao da se radilo o „jednom od najboljih sudova u staroj Jugoslaviji, da su se građani dičili kako sudom, tako i tužilaštvom, te da su na neki način smatrali da im je pravda gotovo u kući“.
Odlukom Visokog saveta sudstva, Osnovni sud u Bečeju je po sistematizaciji dobio sedam sudija, dok ih je za sada, iz tehničkih razloga, raspoređeno šest. To su Gordana Vlaškalin, Borka Korenoj, Verica Sudarski, Jožef Fabijan, Karolj Šmit i Goran Čimburović, vršilac funkcije predsednika suda.
Sud trenutno postupa po hitnim predmetima, s obzirom da je u toku presignacija predmeta, odnosno njihovo preuzimanje iz Osnovnog suda u Novom Sadu koji je prethodno za njih bio zadužen. Međutim, rad suda, prema rečima Čimburovića, nijednog trenutka neće doći u pitanje.
Za vršioca funkcije predsednika Osnovnog tužilaštva u Bečeju izabran je Branislav Lepotić.

I.K.

Naslovi

Popularni Članci