Bečejski mozaik

Narodna biblioteka je obeležila 120 godina postojanja. Na svečanosti za veliki rođendan je krajem decembra „ispričana“ priča o biblioteci koja je „stala“ u sanduk za ogrev 1898. godine i u kojoj je danas oko 150.000 knjiga na srpskom, mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku u Bečeju i u ogranicma ustanove u naseljenim mestima.

Društvo za afirmaciju osoba sa invaliditetom „Fenix-plus“ iz Bečeja nedavno je obeležilo 10 godina rada. Svečano zasedanje, na kom je istaknuto da nakon decenije rada udruženje broji 124 članova sa invaliditetom, održano je u prostorijama I Mesne zajednice.

Komunalno preduzeće „Potisje“ u većinskom vlasništvu opštine (51 odsto) i u manjinskom firme „Aliska tera“ iz Mađarske krajem decembra obeležilo je 10 godina postojanja.

U vezi s problemima sa računima za naknadu za odvodnjavanje i brojnih žalbi građana u Vojvodini, među njima i sa teritorije opštine Bečej, o čemu je Bečejski mozaik opširno pisao u jednoj od prethodnih brojeva, Služba za odnose s javnošću i protokol JVP „Vode Vojvodine“ 8. januara je poslala obaveštenje medijima u kom se navodi da rešenja za naknadu za odvodnjavanje od prošle godine umesto Poreske uprave šalje JVP „Vode Vojvodine“.

Javno preduzeće Toplana od 1. januara 2019. godine počelo je da primenjuje tarifni sistem za određivanje cene snabdevanja toplotnom energijom budžetskih korisnika i privrede, a u domaćinstvima koja koriste usluge Toplane novi sistem biće primenjen tek od 1. oktobra 2020. godine, usvojeno je na sednici Skupštine opštine Bečej krajem decembra prošle godine.

Prilikom imenovanja Akoša Tojzana za direktora Gradskog muzeja na sednici Skupštine opštine Bečej u novembru 2017. godine naslućivalo se da to imenovanje nije u skladu sa Statutom muzeja.

Na poslednjem zasedanju Skupštine opštine Bečej 2018. godine odbornici opozicije i predstavnici vlasti najviše su diskutovali u vezi sa programom poslovanja Javnog preduzeća Komunalac u 2019. godini. Odbornici GG „Samo lokalno“ predočili su niz primedaba na broj zaposlenih u Komunalcu – trebalo bi zaposliti više ljudi po propisima, međutim, kako su ukazali predstavnici vlasti, postoji zakon koji ne dozvoljava zapošljavanje u javnom sektoru, te su propisi u koliziji.

Opštinska uprava Bečej je na ime prekovremenog rada u 2017. godini isplatila 4,14 miliona dinara za ukupno 13.226 sati rada, piše u izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Bečej za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene Državne revizorske institucije koji je objavljen 26. decembra 2018. godine.

Državna revizorska institucija (DRI) je od marta prošle godine kontrolisala poslovanje lokalna samouprave i rad PU „Labud Pejović“ i sportskog centra „Đorđe Predine Badža“ u 2017. godini, te je u izveštaju o reviziji koji je 26. decembra 2018. godine objavljen na sajtu DRI (https://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji.136.html) navode se preporuke i instrukcije za otklanjanje nepravilnosti u roku od 90 dana.

Na teritoriji opštine Bečej osnovne škole pohađa 2.700 učenika, od tog broja u naselju Bečej njih 1.800.

Naslovi

No result...

Popularni Članci