Pregled ideja o rekonstrukciji Pogače: Do Pogače za milion evra

  25 jul 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vreme kada je za mnoge porodice u Bečeju nedeljno popodne bio „događaj“, kada su išli u šetnju korzoom, kada je u centru Bečeja, na Pogači, bilo živo i veselo, kada su tamo bili hotel, prodavnice i restoran „Najlon“, gde su navraćali i predsednici opštine, odavno je prošlo.


Sada gradskim trgom šeta samo onaj koji mora, jer je trg uništen i obesmišljen. Sadašnji trg izgrađen je krajem 70-ih godina prošlog veka, kada je na njegovom severoistočnom delu postavljena kompozicija fontane, sa nizom pratećih funkcionalnih i likovnih motiva (denivelacija, gledalište, „pozornica“), ali ta ideja nikada nije bila prihvaćena od Bečejaca. Fontana je brzo presahla, kako se i život „odselio“ sa betonskog trga, koji je oivičen objektima pod zaštitom i spomenicima kulture: opštinskom zgradom, zadužbinom baronice Eufemije Jović, pravoslavnom i katoličkom crkvom, zadužbinom veleposednika Bogdana Dunđerskog (upravo se renovira), zgradama „Hypo“ banke i štamparije „Proleter“.


Ideje o rekonstrukciji Pogače postoje već niz godina, ali niko nikad nije ostvario nijednu, uprkos tome što je, recimo, lokalna samouprava 2008. godine raspisala konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije Pogače. Od pristiglih radova izabrani su najbolji, čak je napravljena i izložba u Galeriji „Krug“, a za nagrađene radove je potrošeno oko 15.000 evra iz opštinskog budžeta. Međutim, trg je ostao takav kakav je i danas, mada je tadašnji predsednik opštine Peter Knezi izjavio da nakon prikupljanja idejnih rešenja i izbora najboljeg, lokalna samouprava će da počne da prikuplja novac za realizaciju projekta.


Potom, u septembru 2013. godine, direktorka Turističke organizacije Bečej Gordana Džigurski je izjavila da je sa projektom rekonstrukcije Pogače opština konkurisala u Ministarstvu privrede. Kako je ona objasnila, „novi“ centar bi bio „sastavljen“ od koncentričnih krugova od različitog materijala, sa mnogo zelenila, fontanom itd. Izgleda da Ministarstvo privrede nije usvojilo projekat rekonstrukcije Pogače, jer je u maju 2014. godine lokalna vlast najavila da će rekonstruisati gradski trg tako što će da uzme kredit za kapitalne projekte u iznosu od oko 200 miliona dinara, a da će oko 135 miliona biti potrošeno za novi izgled Pogače. Još se ne zna da li će opština da dobije kredit od banaka, jer je pre nekoliko dana raspisan poziv za javnu nabavku (traže se ponude banaka koje su voljne da kreditiraju lokalnu samoupravu).


Uprkos tome što je redakcija Bečejskog mozaika od nadležnih u opštini pre dva meseca tražila podatke o projektu centralnog trga, kako bismo građanima predstavili projekat na koji opština planira da potroši do 135 miliona dinara, to jest oko milion evra iz kredita, do sredine jula nije ih dobila.


Prema nezvaničnim saznanjima, projekat Pogače, za koji je firmi „Via inženjering“ iz Novog Sada 2013. godine plaćeno 3 miliona dinara, ne može da se nađe u lokalnoj samoupravi. Naime, navodno je sve primerke „povukla“ Direkcija za izgradnju, jer projekat treba da se „popravi“. Zasad redakcija nema odgovor na pitanja kako i u kom delu će projekat biti popravljen, i da li će to dodatno da košta građane Bečeja.


To što se ovog trenutka može znati o eventualnoj rekonstrukciji Pogače su podaci iz dokumenta koji je u maju mesecu bio predstavljen na sednici lokalnog parlamenta. Reč je o izvodu iz glavnog projekta rekonstrukcije glavnog trga u Bečeju.
U izvodu se govori o karakteristikama sadašnjeg trga – pravougaonog je oblika, okvirnih dimenzija 100 x 90 metara. Predmet eventualne rekonstrukcije su i delovi prilaza trgu. Na Pogači je i presušen arteski bunar (iskopan je 1904.). Centralni motiv trga je danas fontana – sistem za navodnjavanje fontane nije nikad sasvim završen, a fontana nije u funkciji – sa velikim žardinjerama u finalnoj obradi izrađen od jablaničkog mermera i granita. Veći deo ploča je uništen. Zelenilo na trgu je takođe propalo. Spomenik Slobodi postavljen je u ose ulaza u crkve i predviđeno je njegovo izmeštanje na kej na Tisi (prema uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture).


Novi trg bi bio znatno drugačiji od sadašnjeg (osnov za izradu projekta je bio pobedničko rešenje urbanističko-arhitektonskog konkursa centralnog trga u Bečeju, autorske grupe iz Niša iz 2008. godine).


U izvodu iz glavnog projekta trga piše da je osnovni zahtev investitora bio ukidanje postojeće „rupe“ na Pogači. „Kroz jedan od osnovnih zahteva za olakšanom pešačkom komunikacijom, kao i ugodnim boravkom na trgu, razmatrane su jasne i svima dostupne pešačke staze, naglašene vrstom, bojom i slogom popločanja. Pored ’kretanja’, posebno su naglašeni prostori ’mirovanja’ kojima je dat posebni mikroambijentalni karakter: plato ispred gradske kuće, platoi ispred crkava, centralni kružni motiv sa velikom fontanom i zelena oaza ispred zadužbine baronice Eufemije Jović. Kako se među građanima intenzivno javlja nostalgija za pređašnjim rešenjem, poznatijim po imenu ’Pogača’, rešenje je zahtevalo umetanje elementa kružnice u ortogonalni sistem komunikacionih pravaca. Kako i postojeće rešenje sadrži kružne elemente, novoprojektovano rešenje je sinteza ovih elemenata data u koncepciji popločanja, kao podsetnik na ranije slike ovog prostora kroz vreme. Ovaj motiv kompoziciono čine isečci kružnice rezervisani za glavnu gradsku fontanu, zeleni ’tepih’ travnjak, sezonsko cveće i klinker popločanje u dve nijanse koje ih povezuje u jedinstvenu celinu. U samom središtu rezervisan je prostor za svetlosnoskulpturalnu vertikalu. Konstrukcija fontane predviđena je kao stalna predstava vode i svetla. Kako se na trgu odvijaju različite manifestacije u organizaciji opštine, konstrukcija fontane omogućava da se u takvim prilikama montažno-demontažno postavlja pozornica/bina, a unutrašnja kružnica služi za izascenski prostor“, piše u projektu trga.


Ispred platoa gradske kuće i crkava način popločanja promenjen je po slogu i boji. Plote uokviruje bordura od crvene klinker opeke, a svetlosivi behaton na platoima postaje tamnosivi, navodi se u projektu.


„Kako sam plato trga zauzima veliku površinu (1,2 ha), a okružuju ga objekti koji svojim rasporedom i gabaritima ne pružaju adekvatnu zaštitu od prirodnih uticaja, te je boravak na trgu ograničen, formirana je zelena oaza ispred objekta zadužbine baronice Eufemije Jović koja je oivičena pešačkom putanjom koja vodi od ulaza na trg iz Novosadske ulice do katoličke crkve. Putanja je naglašena drvoredom koji ovde ima ulogu fizičke strukture koja vizuelno smanjuje prostor trga. Iza drvoreda prema objektu rasprostiru se poprečne trake zelenog tepiha prošarane kompozicijom niskog šiblja i rastinja. Smena zelenog ’tepiha’ i popločanja omogućava postavljanje urbanog mobilijara radi prijatnijeg boravka na trgu. Statične tačke trga naglašeno prožimaju osnovni pešački pravci, koji imaju ulogu povezivanja nasleđenih pešačkih kretanja sa prostora prilaza trgu. Pored nastavljanja kretanja, uvedene su i staze koje u svom kretanju imaju svoje ciljne, vizuelne reperne tačke. Svi pešački pravci naglašeni su sistemom popločanja u bojama, materijalu i osvetljenju. Predviđeni urbani mobilijar čine klupe sa naslonom, klupe bez naslona i kante za otpatke“, navodi se u projektu i dodaje se da će na trgu biti ukupno 90 klupa.


Izrađivač projekta je posebnu pažnju posvetio osvetljenju trga: „Koncept osvetljenja osim osnovne funkcije da osvetli prostor trga, predstavlja i deo scenografije prostora. U zavisnosti od događaja i režima korišćenja, centralni motiv je moguće osvetliti na različite načine uz pomoć tri visoka reflektora koji bacaju svetlost na najveću kružnicu, različitim intenzitetom. Svetlo na ovom prostoru iskorišćeno je na još jedan način: kao svetlosni stub koji izvire iz zemlje i zamenjuje elemenat spomenika. Pored tri visoka reflektora i svetlosne skulpture, u osi pešačkog pravca ulica Glavne i Braće Tan predviđeno je dvostrano osvetljenje na stubovima u osi pešačkog pravca. Zatim osa opštinska zgrada – spomenik Petru I Karađorđeviću, osa Novosadska – ulaz u katoličku crkvu i pešačka staza pored opštinske zgrade i zadužbine baronice Eufemije Jović osvetljava se slobodnostojećim jednostranim kandelabrima, a u osi opštinska zgrada – spomenik, tangira obe strane staze naizmenično. U stazi dijagonale od crvene klinker opeke postavlja se podno dvostrano osvetljenje u ivici staze, jedno naspram drugog“.


Prilikom rekonstrukcije platoa trga trebalo bi da se uradi i rekonstrukcija podzemnih i nadzemnih instalacija (vodovodna instalacija, kanalizacija otpadnih i atmosferskih voda, elektroinstalacije, EK instalacije, instalacije vrelovoda).
Građani Bečeja bi za nekoliko meseci trebali da saznaju da li će sledeće godine da imaju novi trg.

 

Za dokumentaciju je potrošeno oko 40.000 evra


Od 2008. godine do danas je za projekte i idejne projekte Pogače opština potrošila oko 40.000 evra – oko 15.000 za kupovinu idejnih projekata i oko 26.000 za projekat koji je izradio „Via inženjering“ iz Novog Sada.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci