Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da opštine i gradovi treba da obezbede lokalno informisanje na svojim teritorijama. Zakon nije precizan i ne predviđa cifre, te je omogućeno vlastima u lokalnim samoupravama da sami odlučuju o tome koji iznos će biti opredeljen za finansiranje informisanja.

Naslovi

Popularni Članci