Snežni dani i dani nakon njih u Bečeju: Sneg oštećuje i ruši

  24 februar 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na teritoriji Srbije je 5. februara proglašena vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina i nanosa i veoma niskih temperatura. Ovakva situacija je uticala i na otežano snabdevanje električnom energijom i drugim energentima, pa u proteklih 14 dana u Srbiji nisu radile ni vaspitno-obrazovne ustanove, a i mnogi veliki privredni i drugi potrošači su isključeni iz elektroenergetskog sistema.

U Bečeju je od 4. februara na snazi odluka o vanrednoj situaciji zbog elementarne nepogode i sve aktivnosti u vezi sa zaštitom, spasavanjem i raščišćavanjem snega su se odvijale preko Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Čedomir Aleksić prošle nedelje je rekao da je odnošenje snega iz pojedinih delova grada na lokaciju Šljunkare (koje su radili PIK i Vodokanal), privremeno obustavljeno s obzirom na to da su se pojavili drugi problemi, a to je uklanjanje ledenica i čišćenje snega sa krovova i za te poslove je angažovan ronilački klub „Posejdon“, pošto u njihovom sastavu postoje i alpinisti-penjači, čiji će troškovi biti plaćeni iz opštinskog budžeta.
„Najveći problemi u ovom trenutku su čišćenje snega sa krovova i uklanjanje ledenica. Obeležavanje delova gde su ledenice, neprekidno se radi u sadejstvu sa Komunalcem, međutim, problem je što određeni broj građana ne prihvata ni pomoć, ni sugestiju, tako da se dešava da ne možemo doći na određene spratove da uradimo sklanjanje ledenica. Komunalno-saobraćajna inspekcija radi od jutra do mraka, i prvobitno je samo upozoravala i obaveštavala, ali od 12. februara je počela sa dostavljanjem rešenja za uklanjanje uočenih nedostataka, sa obavezom da ako to upozoreni ne urade, slede sankcije. Ronilački klub ’Posejdon’ je prihvatio zadatak da otklanja sneg sa visokih spratova i zgrada gde postoje ravni krovovi i oni su već uradili tri zgrade u Omladinskoj ulici, a trenutno rade na zgradi Osnovne škole „Sever Đurkić“ gde je krov počeo da prokišnjava i škola propada. Radi se i na zgradi Narodne biblioteke, tamo je isključena struja, profesionalna vatrogasna jedinica je poslala merdevine, a traktor Komunalac, čisti se sneg sa krova i pokušavamo da spasimo ono što se spasti može“, rekao je Aleksić prošle nedelje.
Od tada je mnogo toga otišlo u propast: neki delovi zgrade škole „Sever Đurkić“ su oštećeni, krov prokišnjava u biblioteci, a slični problemi su bili u Gradskoj apoteci, jodnoj banji, nekim objektima Dečjeg vrtića, a prokišnjava i svečana sala gradske kuće…
Dogodila se u gradu još jedna nezgoda, naime, urušio se i krov nekadašnjeg „Turista“. Ta zgrada odavno nije korišćena i u veoma je lošem stanju.
Načelnik štaba za vanredne situacije je istakao da od uvođenja vanredne situacije, 19 pacijenata koji idu na dijalizu, čiji transport organizuje Dom zdravlja, nisu izostali ni sa jedne terapije, i da je ova zdravstvena ustanova obavljala sve zdravstvene usluge.

Dvadesetak ljudi našlo utočište u Gerontološkom centru

Spasene su tri osobe od smrzavanja, kojima je pružena neophodna pomoć. Jedna je iz Poljanica, koja je zbrinuta i smeštena u Gerontološki centar, druga je iz Radičevića koja je u Gerontološkom centru bila zbrinuta jedan dan, a potom transportovana kući, a treća je iz Bečeja. Sve osobe su imale promrzline na ekstremitetima.
Aleksić je rekao i da je za 105 socijalno ugroženih porodica preko Centra za socijalni rad obezbeđeno i podeljeno po dva kubika drva, i da je obezbeđeno 417 obroka u narodnoj kuhinji i dodatni smeštaj za zbrinjavanje 18 ugroženih ljudi u Gerontološkom centru.
Vatrogasna jedinica je imala jednu intervenciju na gašenju požara na prizemnoj kući gde se upalio dimnjak i izgorela krovna konstrukcija. Do početka ove nedelje evidentirana je jedna kuća na kojoj se obrušio krov od tereta snega.

Bečej ima plan za odbranu od poplava

Načelnik štaba za vanredne situacije Čedomir Aleksić je rekao da u opštini Bečej postoji stručno operativan tim za odbranu od poplava na čelu sa Svetozarom Midićem, i da je on formiran pre nego što je na nivou države doneta takva odluka. Na pitanje da li je tačna informacija da se opština Bečej nalazi na spisku onih opština koje nisu uradile operativne planove za odbranu od poplava i nisu očistile kanale, Aleksić je rekao da to nije tačno i da je demanti upućen medijima koji su tu informaciju objavili.
„Odbrana od poplava podrazumeva jako širok pojam i mnogo mera, postoji operativni plan u kom je sve regulisano i po njemu se radi. DTD ’Srednja Bačka’ je nosilac tog plana. Sve je urađeno za 2011. godinu i kanali su očišćeni. Vodokanal je samo zadužen za atmosfersku kanalizaciju, odluka o javnoj atmosferskoj kanalizaciji je doneta u novembru prošle godine i to je zakasnela odluka, trebalo ju je davno doneti. Inače ne postoji tačna evidencija o vlasništvu atmosferske kanalizacije, koliko pripada opštini, a koliko ostalima, to mora da se snimi i to je posao koji traje bar godinu dana“, rekao je Aleksić.
Demanti naslovljen na medije koji su objavili informaciju da se Bečej nalazi na spisku opština koje nisu uradile operativne planove za odbranu od poplava, postavljen je i na opštinskom sajtu: „Na osnovu člana 54. Statuta Opštine Bečej, st.1 t.16 („Službeni list Opštine Bečej“, broj 3/11), Opštinsko veće Opštine Bečej je na svojoj 184. sednici donelo Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Opštine Bečej za vode drugog reda za 2011. godinu. Iz ovoga možete da zaključite da Opština Bečej poseduje plan, da operativni plan postoji i da ne može da se nalazi u 36 opština koje su nabrojane. Pored ovoga, DTD VP ’Srednja Bačka’ je čistila sve meliorativne kanale iz programa koji finansiraju Vojvodina vode za 2011. godinu, i sve radove koje je Opština Bečej predvidela programom sufinansiranja za 2011. godinu.“ (Demanti je objavljen u orginalnoj verziji, te pravopisne greške nisu ispravljene.) 

Čekajući poplave

Tek što smo se izborili sa obilnim snežnim padavinama, na pomolu su novi problemi koje donosi porast temperature i topljenje snega: moguće su poplave.
Načelnik štaba za vanredne situacije je rekao da su i u tom pravcu preduzete mere: „Vodokanal je dobio nalog od Štaba da preventivno uradi snimanje atmosferske kanalizacije i da stavi u funkciju sistem za odvođenje atmosferskih voda, jer se očekuje ogromna količina vode zbog topljenja snega. Štab je naložio i da se Vodokanalu odobre sredstva iz budžeta za nabavku tri motorne pumpe, jer bez toga nema pružanja pomoći. Crpna stanica na Medenjači radi i prima gravitacionu vodu koja bi se iz Tise prelila, nasipi su sigurni i ne postoji opasnost od toga da dođe do ozbiljnih poplava, ali problem mogu doneti podzemne vode. Što se tiče Tise i leda na reci, brana na Tisi je u nadležnosti JP Vode Vojvodine, tako da mi tu nikakvog uticaja nemamo, to je sistem koji se kontroliše i radi na nivou Vojvodine“.
Prema rečima Žolta Galusa, direktora Vodokanala, za nabavku pumpi obezbeđeno je 1,5 miliona dinara iz opštinske kase i procedura nabavke je u toku. „Dobili smo avans koji smo uplatili i jedna pumpa manjeg kapaciteta je isporučena 20. februara, dok se na preostale dve mora čekati četiri nedelje. Tražili smo novac i za nabavku mobilnog agregata, međutim, to nije odobreno. Ovaj problem ćemo pokušati da rešimo na taj način što ćemo postojeći stabilni agregat nadograditi na platformu na vozilu sa kojim bismo mogli da delujemo na terenu jer u slučaju poplava i u naseljenim mestima ima terena sa kojih treba da se evakuiše voda“, rekao je Galus.
S obzirom na to da je u ovakvim uslovima četiri nedelje do isporuke preostale dve pumpe dug period, upitan šta će se raditi u slučaju da dođe do alarmantne situacije, direktor Vodokanala je rekao da je jedino rešenje da se iz Novog Sada iznajmi agregat-pumpa kapaciteta oko 200 litara u sekundi.
U vezi snimanja situacije na atmosferskim kanalima, Galus je objasnio da je opštinskom odlukom o atmosferskoj kanalizaciji, koja je doneta prošle godine, između ostalog precizirano da treba da se napravi katastar svih objekata i otvorenih i zatvorenih atmosferskih kanala u okruženju koji su regulisani urbanističkim planom, i da zajedno sa opštinskom inspekcijom u narednih godinu dana nadležni u Vodokanalu treba da obiđu teren, snime situaciju i urade katastar i tada će imati preciznu sliku o svemu. „Sada se oslanjamo na naša prethodna iskustva, na ono što znamo gde postoje lokalne depresije i kako bi trebalo da intervenišemo u vanrednoj situaciji ili ako dođe do obilnih padavina. Lokalnoj samoupravi smo dostavili plan u kom imamo kompletno i detaljno razrađen sistem delovanja na terenu. Pored toga, prošle godine smo preko javnih radova angažovali radnu snagu na čišćenju atmosferskih kanala i uradili deo posla. Nismo imali obezbeđena sredstva za tu namenu i nadamo se da ćemo naknadno dobiti tu razliku u sredstvima i da ćemo na tome dalje raditi. U Bečeju je atmosferskim kanalima, pogotovo zatvorenim, pokriveno nešto manje od 20 posto grada, osim toga mnogi građani su te kanale zatrpali, a obaveza je svakoga da održava atmosferske kanale ispred svoje kuće, kao što treba da čisti i sneg“, rekao je direktor Vodokanala.

Ljudi traže pakete pomoći

Direktorica Centra za socijalni rad Svetlana Gagić je potvrdila da je u ovoj ustanovi prošle nedelje bilo angažovano i obezbeđenje, jer su bile velike gužve, pošto je jedan broj građana dolazio da traži pakete pomoći.
„Nikakvi dodatni paketi sa hranom ili nešto drugo nisu deljeni, niti smo dobili bilo kakvu dodatnu pomoć od pokrajinskog sekretarijata ili Ministarstva rada i socijalne politike. Od proglašenja vanredne situacije bila je podela samo ogrevnog drva za ugrožene porodice isključivo od opštinskih sredstava i donacija. Za 70 porodica je po dva kubika drva obezbedila opština, a za 55 porodica Centar preko donatora iz Nemačke i do sada je podeljeno oko 70 posto. Obezbeđena su i dodatna sredstva za narodnu kuhinju za nabavku nedostajućih namirnica da se pojača hrana u ovom hladnom periodu i obezbeđuje se obrok za 417 korisnika“, rekla je Gagić. 

Propadaju krovovi i kuće

Štab za vanredne situacije u ponedeljak je saopštio da je aktiviran SOT (stručni operativni tim) za zbrinjavanje ugroženih u porušenim objektima.
Postavljeno je i obezbeđenje na objektu zgrade u ulici Zmaj Jovine 93-93 a, jer postoji opasnost da strada neko od prolaznika. Osobe u zgradi kojoj je srušen krov odbile su smeštaj u Gerontološkom centru.
Počelo je rušenje krovova i kuća zbog velike količine snega na istim.
I to je, nažalost, tek početak.

Bečej nema „vanrednih“ komšija

U Bečeju je 4. februara proglašena vanredna situacija zbog vremenskih prilika. Vanredna situacija do 5. februara proglašena je u 38 opština u Srbiji. U centralnom delu Vojvodine Bečej je jedina opština u kojoj je na snazi vanredna situacija. O tome svedoči geografska karta sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

LJ.M. 

 

Naslovi

Popularni Članci