Krajem septembra još jedan pokušaj prodaje „8. oktobra“: Za prazne zgrade traži se 52 miliona dinara

  09 septembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Bilo je očekivano da će prvi pokušaj prodaje nekadašnje fabrike nameštaja „8. oktobar“ biti neuspešan, jer se za nepokretnosti fabrike tražilo 65,2 miliona dinara, a od nepokretnosti su ostali goli zidovi i ruševine.

Cena je bila previsoka, s obzirom na to da je „8. oktobar“ privatizovan 26. februara 2007. godine u manje-više upotrebljivom stanju za samo 26,9 miliona dinara, a kupac je, prema podacima sa sajta Agencije za privatizaciju, bio Ivan Mesaroš.
Novi, drugi po redu, pokušaj prodaje imovine „8. oktobra“ Agencija za licenciranje stečajnih upravnika upriličiće 29. septembra u 11 sati u novosadskom odeljenju Centra za stečaj (Bulevar Mihajla Pupina 10, peti sprat, Novi Sad), mada je malo verovatno da će nepokretnosti nekadašnje fabrike nameštaja naći kupca, jer je početna cena sada 52,2 miliona dinara, a depozit oko 26,1 milion.
Predmet prodaje je fabrički kompleks koji se nalazi u Bečeju u Novosadskoj ulici bez broja, koga čine objekti sagrađeni na katastarskoj parceli br. 7913/1.

Od privatizacije do uništenja

Stečajni postupak nad „8. oktobrom“ otvoren je 2011. godine, nakon što je Agencija za privatizaciju 4. marta 2009. godine donela odluku o prenosu kapitala preduzeća „8. oktobar“ A.D. Akcijskom fondu usled raskida ugovora o prodaji društvenog kapitala preduzeća „8. oktobar“ metodom javne aukcije, zaključenog 2. marta 2007. godine. Kapital koji je Agencija za privatizaciju prenela Akcijskom fondu iznosio je 70 odsto ukupno registrovanog društvenog kapitala preduzeća. To je urađeno na osnovu zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu o proglašenju bankrotstva od 18. novembra 2011. godine.
Danas je nekadašnja poznata fabrika nameštaja „8. oktobar“, koja je osnovana 1946. godine, samo kostur: odnete su i/ili prodate mašine i goli su zidovi objekata.

Prodaju se: zgrada br. 1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površine 357 m², u prirodi zgrada restorana neto korisne površine 311 m²; pomoćna zgrada br. 2, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta, površine 57 m², u prirodi pomoćna zgrada neto korisne površine 50 m²; zgrada br. 4, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 199 m², u prirodi upravna zgrada-kotlarnica, neto korisne površine 512 m²; zgrada br. 5, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 192 m², u prirodi zgrada za drveni otpad, neto korisne površine 185 m²-objekat u ruševnom stanju; zgrada br. 6, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 1382 m², u prirodi proizvodna hala, neto korisne površine 1326 m²; zgrada br. 7, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 1379 m², u prirodi proizvodna hala, neto korisne površine 1324 m²; zgrada br. 8, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 1357 m², u prirodi proizvodna hala, neto korisne površine 1304 m²; zgrada br. 9, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 1409 m², u prirodi proizvodna hala, neto korisne površine 1366 m²; zgrada br. 10, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 2097 m², u prirodi magacin gotove robe, neto korisne površine 1971 m²; zgrada br. 11, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 109 m², u prirodi sušara, neto korisne površine 92 m²; zgrada br. 12, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 21 m², u prirodi hidroforska stanica neto korisne površine 18 m²; zgrada br. 13, objekat preuzet iz ZKNJ, površine 331 m², u prirodi pomoćna zgrada, neto korisne površine 316 m²; zgrada br. 14, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta, površine 18 m², u prirodi portirnica, neto korisne površine 15 m²; trafo-stanica, br. zgrade 15, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površine 20 m²; zgrada, br. 16, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta, površine 7 m², u prirodi portirnica, neto korisne površine 6 m²; limeni magacin, vanknjižno vlasništvo, neto korisne površine 346 m²; nadstrešnica, vanknjižno vlasništvo, neto korisne površine 450 m² i nadstrešnica za bicikle, vanknjižno vlasništvo, bruto površine 35 m².

K.D.F.

 

Naslovi

Popularni Članci