Nad fabrikom nameštaja „8. oktobar“ predstečajni postupak otvoren je 1. aprila na osnovu rešenja Privrednog suda u Novom Sadu.

Bilo je očekivano da će prvi pokušaj prodaje nekadašnje fabrike nameštaja „8. oktobar“ biti neuspešan, jer se za nepokretnosti fabrike tražilo 65,2 miliona dinara, a od nepokretnosti su ostali goli zidovi i ruševine.

Naslovi

Popularni Članci