FABRIKA nameštaja „8. oktobar“ skoro tri meseca nema rukovodstvo. Ovo preduzeće je 3. marta ostalo bez zastupnika kapitala, a nekoliko dana kasnije ostavke su podneli i v.d. direktora i gotovo svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, osim Tomislava Šljivančanina predsednika sindikalne organizacije.

Akcijski fond Republike Srbije imenovao je 8. juna Ištvana Hamua za privremenog zastupnika kapitala Fabrike nameštaja „8. oktobar“. Na taj način bečejska fabrika je dobila novog zastupnika posle tri meseca od kako je prethodni Rudolf Albahari podneo ostavku. Hamu je dugogodišnji radnik „8. oktobra“, a bio je šef finansijskog odeljenja. Prvi korak koji će učiniti biće sazivanje vanredne Skupštine akcionara i formiranje novog rukovodstva:

U fabrici nameštaja „8. oktobar“ 2. marta ove godine zastupnika državnog kapitala Rudolfa Albaharija (drugog po redu), na sopstveni zahtev, Akcijski fond je razrešio ove dužnosti, a nekoliko dana kasnije ostavke su podneli i v.d. direktora i gotovo svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora (skoro svi iz PIK-a „Bečej“).

Naslovi

Popularni Članci