Građane ne interesuje javna rasprava o opštinskom budžetu: Ulaganja, štednja, ali i više zarade

  19 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na upravo okončanoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine za 2018. godinu u iznosu od 1,4 milijarde dinara, osim predstavnika jednog lokalnog udruženja, nije učestvovao nijedan građanin, odbornik, zaposleni u lokalnoj samoupravi, a ni članovi Opštinskog veća, sa čije sednice bi budžet za narednu godinu trebalo da bude upućen na sednicu Skupštine opštine.

O budžetu su novinarima govorili predsednik opštine Dragan Tošić, načelnica finansijskog odeljenja opštine Zorka Kosovac i šefica odseka za javne nabavke Jovana Topić.

U nacrtu Odluke o budžetu piše da planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine za 2018. godinu iznose 1.437.658.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 975.482.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 32.322.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 194.854.000 dinara i preneta sredstva 235.000.000 dinara.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za 149 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme i 46 na određeno vreme (od toga 19 izabranih i 12 postavljenih lica). Obezbeđuju se i sredstva za plate predškolskoj ustanovi „Labud Pejović“ Bečej za 99 zaposlenih na neodređeno vreme i za 20 radnika na određeno vreme.

U budžetskoj 2018. godini neće se obavljati obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 2018. godini.

Na javnoj raspravi je predsednik opštine Dragan Tošić govorio o pojedinim planiranim ulaganjima u 2018. godini, recimo, o izgradnji kanalizacije u Maloj Bosni (to bi trebalo da bude višegodišnji projekat), o uređivanju kanala kod fudbalskog stadiona (trebalo bi da bude urađeno tokom 2018. godine), o planu da lokalna samouprava formira javno-privatno partnerstvo za izgradnju nove javne rasvete u gradu Bečeju i u naseljenim mestima, rečeno je da cena tog posla bi bila oko 2,2 miliona evra, ali opština ne bi trebalo da uloži novac u taj poduhvat. Šefica odseka za javne nabavke Jovana Topić istakla je da u vezi sa tim projektom potrebno je sačekati dozvolu republičke komisije i, po procenama, za oko četiri meseca trebalo bi da opština bude u mogućnosti da raspiše oglas za izbor partnera opštine.

Načelnica finansijskog odeljenje Zorka Kosovac govorila je o pojedinostima nacrta Odluke o budžetu, o tome da će naredne godine od poreza za zarade opštini ostati 74 odsto novca, dok ostalo ide u republički budžet, a do sada je 80 odsto poreza ostala lokalnim samoupravama, te su zato kod indirektnih korisnika i Opštinske uprave smanjeni neki od rashoda.

Što se plata tiče, po uputstvu Ministarstva finansija, masa plata može da se poveća 5 odsto kod ustanova kulture, mesnih zajednica i Opštinske uprave – i to je uvećani rashod, te su neke stvari na drugim pozicijama rashoda smanjeni. „Kada se gledaju svi indirektni korisnici, njihov budžet ove godine nije povećan, nego je ostalo ili je smanjen u odnosu na 2017. godinu, zato što su svi dobili više za zarade, a zato su neke druge pozicije morale da se restriktivnije sagledaju, ali mislim da neće biti problema u funkcionisanju“, rekla je Kosovac.

Vaspitačice u dečjem vrtiću, što se tiče zarada, došle do nivoa koji su imale u 2014. godini, „10 posto im je vraćeno i u ovoj godini još imaju povećanje za 10 odsto, tako je dozvolilo Ministarstvo finansija“, objasnila je načelnica finansijskog odeljenja opštine.

Sve je predviđeno za normalno funkcionisanje indirektnih korisnika, ustanova, direktnih korisnika, ali se vodilo računa o uštedama i o racionalnom planiranju rashoda, rečeno je novinarima.

Na raspravi je bilo reči o tome koje su investicije planirane u budžetu od onih koje su građani u oktobru mesecu predložili kada ih je lokalna nevladina organizacija u saradnji sa opštinom anketirala, o tome zašto se ne ostvaruje Strategija održivog razvoja opštine, bar što se tiče donošenja akcionih planova, pre svega je reč o antikorupcijskom planu, o izdvajanjima za kulturu, za kupovini knjiga Narodnoj biblioteci, o novcu koji je predviđena za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu i Lokalnog plana akcije za mlade, o tome zašto opština nema internog revizora, o broju i radu članova Opštinskog veća itd.
Novi budžet biće usvojen verovatno 26. decembra na sednici Skupštine opštine Bečej.

K.D.F.

Opširnije 22. decembra u štampanom izdanju Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija