Građane ne interesuje javna rasprava o opštinskom budžetu: Ulaganja, štednja, ali i više zarade

  22 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na u utorak održanoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine za 2018. godinu u iznosu od 1,4 milijarde dinara, osim predstavnika jednog lokalnog udruženja i nevladine organizacije koja je ranije u saradnji sa opštinom anketirala oko 2.000 građana o tome u koja ulaganja bi usmerili 100 miliona dinara iz opštinskog budžeta, nije učestvovao nijedan građanin, odbornik, zaposleni u lokalnoj samoupravi, a ni članovi Opštinskog veća, sa čije se sednice budžet za narednu godinu upućuje na sednicu Skupštine opštine.

Inače, obaveštenje o javnoj raspravi koje je održano u 9 časova ujutro objavljeno je dan pre tog skupa, a nacrt Odluke u budžetu istog dana u poslepodnevnim časovima.
O budžetu su novinarima govorili predsednik opštine Dragan Tošić, načelnica finansijskog odeljenja opštine Zorka Kosovac i šefica odseka za javne nabavke Jovana Topić.
U nacrtu Odluke o budžetu piše da planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine za 2018. godinu iznose 1.437.658.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 975.482.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 32.322.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 194.854.000 dinara i preneta sredstva 235.000.000 dinara.
U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za 149 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme i 46 na određeno vreme (od toga 19 izabranih i 12 postavljenih lica). Obezbeđuju se i sredstva za plate predškolskoj ustanovi „Labud Pejović“ Bečej za 99 zaposlenih na neodređeno vreme i za 20 radnika na određeno vreme.
U budžetskoj 2018. godini neće se obavljati obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2018. godini.
Na javnoj raspravi predsednik opštine Dragan Tošić je novinarima govorio o pojedinim planiranim ulaganjima u 2018. godini, recimo, o izgradnji kanalizacije u Maloj Bosni (to bi trebalo da bude višegodišnji projekat), o uređivanju kanala kod fudbalskog stadiona (trebalo bi da bude urađeno tokom 2018. godine), o planu da lokalna samouprava formira javno-privatno partnerstvo za izgradnju nove javne rasvete u gradu Bečeju i u naseljenim mestima, rečeno je da bi cena tog posla bila oko 2,2 miliona evra, ali opština ne bi trebalo da uloži novac u taj poduhvat. Šefica odseka za javne nabavke Jovana Topić istakla je da u vezi sa tim projektom potrebno sačekati dozvolu republičke komisije i, po procenama, za oko četiri meseca trebalo bi da opština bude u mogućnosti da raspiše oglas za izbor privatnog partnera.
Načelnica finansijskog odeljenje Zorka Kosovac govorila je o pojedinostima nacrta Odluke o budžetu, o tome da će naredne godine od poreza za zarade opštini ostati 74 odsto novca, dok ostalo ide u republički budžet, a do sada je 80 odsto poreza ostalo lokalnim samoupravama, te su zato kod indirektnih korisnika i Opštinske uprave smanjeni neki od rashoda.
Što se plata tiče, po uputstvu Ministarstva finansija, masa plata može da se poveća 5 odsto kod ustanova kulture, mesnih zajednica i Opštinske uprave – i to je uvećani rashod, te su neke stvari na drugim pozicijama rashoda smanjene, saopšteno je. „Kada se gledaju svi indirektni korisnici, njihov budžet nije povećan, nego je ostao isti, ili je smanjen u odnosu na 2017. godinu, zato što su svi dobili više za zarade, a zato su neke druge pozicije morale da se restriktivnije sagledaju, ali mislim da neće biti problema u funkcionisanju“, rekla je Kosovac.
Vaspitačice u dečjem vrtiću, što se tiče zarada, došle su do nivoa koji su imale u 2014. godini, „Deset odsto im je vraćeno i još imaju povećanje za 10 odsto, tako je dozvolilo Ministarstvo finansija“, objasnila je načelnica finansijskog odeljenja.
Sve je predviđeno za normalno funkcionisanje indirektnih korisnika, ustanova, direktnih korisnika, ali se vodilo računa o uštedama i o racionalnom planiranju rashoda, rečeno je novinarima.
Na raspravi je postavljeno pitanje o tome koje su investicije planirane u budžetu od onih koje su građani u oktobru mesecu predložili kada ih je lokalna nevladina organizacija u saradnji sa opštinom anketirala, ali je predsednik opštine odgovorio da većina prioriteta građana se podudara sa prioritetima lokalne vlasti, te da će o tome biti više reči na sednici Skupštine opštine na kojoj treba da bude usvojen budžet, 26. decembra. O obezbeđivanju novca za kulturu, jer, kako su konstatovali novinari, parafrazirajući Čerčilove reči, ako ne ulažemo u kulturu, nećemo imati šta da branimo, a s tim u vezi i o tome da li je u budžetu za 2018. godinu predviđen novac za kupovinu oko 4.500 knjiga za Narodnu biblioteku, a to je zakonska obaveza opštine, rečeno je da je ove godine obezbeđen potreban novac. O predviđenom novcu za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu, pre svega za socijalno ugrožene mališane, načelnica finansijskog odeljenja je rekla da je za socijalnu dečju zaštitu (program za osobe sa invaliditetom po posebnom konkursu) predviđeno 850.000 dinara i za program implementacije LPA po konkursu 400.000 dinara. „Ta cifra je ostala ista kao i prošle godine, nisam dobila nikakav zahtev da se tu nešto menja“.
Tošić je najavio i da je opštini odobren IPA projekat u vrednosti više od 100.000 evra za izgradnju male marine, međutim, IPA projekat koji je najavljen početkom godine za realizaciju „Tiskog vrbaka“ nije odobren.
Na raspravi je bilo reči o problemima u vezi sa davanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a predsednik opštine je rekao da će opština uskoro ostati bez prihoda od zakupa zbog restitucije, postavljena su pitanja o tome zašto se ne ostvaruje Strategija održivog razvoja opštine, bar što se tiče donošenja akcionih planova, pre svega je reč o antikorupcijskom planu, o tome zašto opština nema internog revizora, o broju i radu članova Opštinskog veća itd.      

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija