Bečejski parlament: Rebalans budžeta, kadrovska rešenja i rasprava o brodiću i klupama

  13 april 2018
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

U opštinskoj kasi bi, nakon prvog rebalansa opštinskog budžeta za 2018. godinu, koji je odbornička većina usvojila na današnjoj sednici bečejskog parlamenta, trebalo da bude oko 1,43 milijarde dinara, za 1,3 miliona dinara manje od planiranog u budžetu za ovu godinu.

Od tog iznosa je novac iz budžeta 1,23 milijarde (za 25,8 miliona više u odnosu na budžet), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 34,3 miliona dinara (povećanje od 2 miliona dinara), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti su 165,6 miliona (smanjenje za 29,2 miliona). Preneta sredstva su 214,2 miliona dinara. U vezi sa rebalansom opštinskog budžeta opozicioni odbornici nisu rekli nijednu reč, a odbornik SVM-a Viktor Molnar i predsednik opštine Dragan Tošić govorili su o kreditnom zaduženju opštine za finansiranje izgradnje male marine u Bečeju. Reč je o IPA projektu, a 85 odsto novca će opštini Bečej biti vraćen nakon okončanja projekta.

Molnar je istakao da će izgradnjom marine, koja se planira za ovu godinu, započeti novi period povezivanja i otvoriće nove mogućnosti, a Tošić je govorio o projektima zbog kojih je rađen rebalans, a to su pre svega marina i rekonstrukcija krova sportskog centra. Istakao je da je za taj poduhvat pokrajina obezbedila više od 29 miliona dinara, a ostatak novca do ukupne vrednosti popravke krova od 39 miliona dinara, obezbeđuje opština. On je rekao i da je predviđen iznos za reprezentacije smanjen za trećinu, a takođe su smanjeni i izdaci za korišćenje službenih mobilnih telefona funkcionera.

Izmene u bečejskom budžetu urađene su na osnovu trošenja novca iz budžeta za 12 meseci prošle godine, prva tri meseca ove godine i zahteva direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i priliva novca iz viših nivoa vlasti na osnovu potpisanih ugovora i na osnovu odobrenja Uprave za javni dug za iznos dugoročnog zaduživanja za kapitalne investicije, piše u obrazloženju rebalansa.

U rebalans je, recimo, u oblasti razvoja turizma unet novi projekat, Mala marina u Bečeju, koji se finansira iz IPA fondova. Javna nabavka, potpisivanje ugovora sa izvođačem kao investicioni radovi finansiraju se iz kredita i nakon podnetog pravdanja sredstava iz fondova se refundiraju. Predviđena vrednost je 18,3 miliona, a 17 miliona iznosi investicioni kredit.

U programu Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture ukupna vrednost je smanjena za 3,7 miliona dinara. Kod projekta rekonstrukcije raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Endrea Žilinskog i Dositejeve sredstva iz budžeta su povećana za 9 miliona dinara, kod projekta rekonstrukcije Dositejeve smanjena je vrednost projekta za iznos plaćene privremene situacije za toplovod nakon urađenog predloga odluke o budžetu, kod projekta autobuska stajališta povećana je vrednost za 1,7 miliona, odustalo se od projekta rekonstrukcije Novosadske ulice, a predviđen je novi projekat, saobraćajno uređenje zone OŠ „Sever Đurkić“ u iznosu od 1,6 miliona dinara, a za taj projekat su primljena sredstva iz viših izvora vlasti krajem 2017. godine, nakon izrade odluke o budžetu, u iznosu od 1,2 miliona dinara.

U programu Primarna zdravstvena zaštita povećan je iznos za 3,5  miliona dinara. Novac je namenjen za angažovanje lekara za koje Dom zdravlja nije dobio saglasnost za zapošljavanje.

U programu Razvoj kulture došlo je do korigovanja masa plata kod svih ustanova kulture za još 5 procenata, tako da se ukupne zarade zaposlenih u kulturi povećavaju u odnosu na prošlu godinu za 10 odsto. Masa plata je povećana u okviru sredstava koja su bila predviđena budžetom za ovu godinu kod svakog korisnika.

U programu Razvoj sporta i omladine uvećana je vrednost za projekat sanacije krova sportskog centra, iz viših nivoa vlasti je obezbeđeno 29,8 miliona, a iz opštinskog budžeta se finansira 9,1 milion.

Odbornička većina bečejskog parlamenta nakon usvajanja prvog rebalansa opštinskog budžeta odobrila je i prvu izmenu finansijskog plana sportskog centra zbog novog projekta, sanacije ravnog krova ustanove.

Dnevni red 31. sednice Skupštine opštine dopunjen je odlukom o izradi Plana detaljne regulacije naselja Bečej-Mali rit, rešenjem o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela 5257 i 5273 u katastarskoj opštini Bečej i rešenjem o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine i predlogom oglasa za prikupljanje ponuda za parcelu 5429/1 u katastarskoj opštini Bečej.

Rasprava između predstavnika opozicije i vlasti razvila se u vezi sa izborom direktora sportskog centra i programa rada Turističke organizacije.

Odbornik „Samo lokalno“ Milan Bokun imao je primedbe na rad sportskog centra, na štamparske i činjenične greške u izveštajima i programima ustanove i nije smatrao da za direktora ponovo treba da bude izabran Dejan Stanojev, a Stanojev je referisao o postignutim rezultatima u protekle četiri godine, kao i o rastu sopstvenih prihoda sportske ustanove.

Bokun je zatražio i da se direktor sportskog centra bira na konkursu, a ne da ga predlaže upravni odbor ustanove, te mu je objašnjeno da po aktuelnim propisima direktori javnih službi se imenuju na predlog upravnog odbora, a da po novim propisima, od 1. januara 2019. godine biće birani na konkursima. Bokun je postavio i pitanje zašto se na konkurse u javnim preduzećima i ustanovama u Bečeju prijavljuje samo po jedan kandidat i to po pravilu predstavnik lokalne vlasti, te mu je predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević odgovorio da na konkurse može da prijavi svako ko odgovara uslovima konkursa i pitanje je za građane zašto se ne prijavljuju na konkurse. Predsednik opštine je dodao, da, recimo, direktor pozorišta nije predstavnik aktuelne vlasti, već vanstranačka ličnost.

Pitanja u vezi sa programom rada Turističke organizacije takođe je postavio odbornik Bokun, pre svega u vezi sa brodom koji je kupljen pre nekoliko godina, a ne koristi se, kao i sa otvaranjem renovirane zadužbine Bogdana Dunđerskog, ali i sa postavljanjem mobilijara na trgu.

Direktor Turističke organizacije Jovan Ječanski objasnio je da za korišćenje broda u turističke svrhe potreban novac kako bi se sproveli administrativni poslovi, a Tošić je rekao da je javna nabavka za nabavku mobilijara na trgu je upravo danas okončana, te se uskoro očekuje postavljanje klupa i kanti za smeće.

Usvojeni su, zatim, i programi rada Narodne biblioteke i Gradskog muzeja za 2018. godinu.

Bečejski poslanici dali su saglasnost na statut Predškolske ustanove „Labud Pejović“, na odluku Upravnog odbora sportskog centra o izmeni odluke o promeni naziva i delatnosti ustanove (nova, dodata, delatnost će biti organizovanje sajmova i sastanaka), kao i o prestanku funkcije i imenovanju direktora ove ustanove – novi/stari direktor je profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener fudbala Dejan Stanojev koji je rešenjem Skupštine opštine imenovan na tu funkciju 14. aprila 2014. godine, i kome je upravo istekao četvorogodišnji mandat.
Odbornici su doneli rešenja i o prestanku funkcije članova i imenovanju novih u Savet za međunacionalne odnose, o razrešenju prethodnog i imenovanju novog predsednika Upravnog odbora

Gradskog muzeja i o razrešenju i imenovanju novih članova školskog odbora Tehničke škole.

Na sednici Skupštine opštine doneto je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta na parceli 7929/8 (67 ari i 34 m2, njiva prve klase) na teritoriji katastarske opštine Bečej.

K.D.F.

Opširnije u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 20. aprila

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija