Szülőföldön magyarul felhívás: Április 26-ig lehet pályázni

  26 mart 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre.

A program célja a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés vissza nem térítendő támogatása.

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018/2019-es tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2000. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, s az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt, azok a középiskolai tanulók, akik a 2018/2019-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Támogatásra nem jogosult az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott; az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott; az a támogatási kérelmet benyújtó, aki a támogatási kérelmet (adatlap és mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat; azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki; az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait; az a hallgató, aki nem Szerbiában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás 22.400 Ft-nak megfelelő euró. A hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő euró.

A kérelmezőnek, amellett, hogy eleget tesz a feltételeknek, mellékelnie kell a megfelelően kitöltött adatlapot (https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/CMH_Oktat%C3%A1s_nevel%C3%A9si_Adatlap_2019.pdf, https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/CMH_Hallgatoi_adatlap_2019.pdf).

A kötelezően csatolandó mellékletek a gyermek(ek)születési anyakönyvi kivonatának másolata és – amennyiben rendelkezésre áll – személyazonosító okiratánakfénymásolata; a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata, a gyermek(ek)óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve.
Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2018/2019-estanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

A hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek a megfelelően kitöltött adatlap mellett a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata; a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

A 2018/2019-estanévre igényelhető támogatásokra 2019. március 22. és április 26. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelmet az adatlapon, papír alapon lehet benyújtani személyesen a Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban vagy postai úton egy eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.
Az adatlap a CMH irodákban vagy a www.cmh.org.rshonlapról letölthető.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a CMH irodákban kaphatnak az érdeklődők.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija