NSZ i opština Bečej: Raspisani pozivi za samozapošljavanje i stručnu praksu

  04 jun 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Novosadska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u saradnji sa opštinom Bečej i u skladu sa Lokalnim planom zapošljavanja opštine za 2019. godinu 31. maja raspisala je javne pozive za realizaciju programa stručne prakse i za dodelu subvencija nezaposlenima za samozapošljavanje.

Mogućnost finansiranja stručne prakse postoji za 12, a samozapošljavanja za 10 osoba.
Rok za podnošenje zahteva zainteresovanih na oba poziva je 21. jun.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U program stručne prakse se uključuju nezaposleni koji se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekli određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koji su se stručno osposobljavali kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Program stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje finansira najduže 12 meseci: do 6 meseci za osobe sa srednjim obrazovanjem, do 9 meseci za osobe sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do 12 meseci za osobe sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim ljudima na ime novčane pomoći i troškova prevoza u ukupnom mesečnom iznosu isplaćuje 16.000 dinara (za srednje obrazovanje), 18.000 dinara (za više ili visoko trogodišnje obrazovanje) i 20.000 dinara (za najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje), a obavlja i obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa teritorije opštine Bečej iz privatnog sektora, iz javnog sektora, isključivo za poslove u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora biće opredeljen na nivou svake filijale i ne može preći 30% ukupno planiranog broja lica za uključivanje u program) i iz udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, filijali Novi Sad – ispostavi Bečej prema mestu angažovanja lica ili prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u bečejskoj ispostavi i završili su obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, svaka osoba pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000 dinara, odnosno 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih bečejske ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje.

Detaljnije informacije o javnim pozivima se mogu dobiti u bečejskoj ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje, preko pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. i sajtu opštine Bečej: www.becej.rs.

R.M. (Foto: pexels.com)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija