SO Bečej: „Nadzornici“ Komunalca, Vodokanala i antikorupcijskog plana

  21 avgust 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na današnjoj, polusatnoj sednici bečejskog parlamenta odbornička većina donela je odluku o matičnim područjima na teritoriji opštine, rešenja o pokretanju dva postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej (jedna samo u cilju ispravke granica susednih parcela).

Odbornici parlamenta imenovali su predsednike i članove nadzornih odbora JP Komunalac i JP Vodokanal, konstatovan je i prestanak dužnosti člana Komisije za sprovođenje postupaka pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini opštine Bečej.
Nakon dopune dnevnog reda sednice doneta su rešenja o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, o usvajanju izveštaja o radu „Link FTO“ d.o.o. za 2018. godinu, a doneta je i odluka o pristupanju likvidaciji te, u većinskom vlasništvu opštinske, a u manjinskom PIK „Bečej, poljočuvarske firme.

Jedina rasprava na sednici bečejskog parlamenta razvila se između opozicionog odbornika Milana Bokuna i predsednika Skupštine opštine Nenada Tomaševića o tome da li je predlog za člana nadzornog odbora Komunalca iz reda zaposlenih u skladu sa zakonom ili ne, ko je predložio tog člana, da li je statut preduzeća usklađen sa zakonom itd. Tomaševoć je rekao da svi predloženi za nadzorni odbor ispunjavaju uslove propisane zakonom.

Član nadzornog odbor Komunalaca iz reda zaposlenih postala je Biljana Mišković (diplomirana pravnica – master sa položenim pravosudnim ispitom), taj predlog potiče od direktora tog preduzeća, saglasno odredbama statuta preduzeća, navodi se u skupštinskom materijalu. U ime lokalne samouprave u nadzorni odbor imenovani su, za predsednicu Liljana Andrić (diplomirana pravnica, master) i za člana Rade Šibalić, (diplomirani ekonomista).

U nadzorni odbor Vodokanala su u ime lokalne samouprave imenovani, za predsednika Bojan Đurović (master inženjer saobraćaja), direktor Bečejprevoza, a za člana Goran Matić (diplomirani ekonomista), koji je trenutno likvidacioni upravnik JP Direkcija za izgradnju u likvidaciji.

Komisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej – Dalila Dujaković (predsednica), Tamara Perišić, Dunja Šari, Daniela Doroslovački, Marjana Dimitrov (sve predstavnice organa vlasti), Aleksandar Đekić, predstavnik udruženja građana i Ana Aćimov, predstavnica medija – nedavno je raspisala javni konkurs za izbor članova radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog
plana za borbu protiv korupcije. Na konkurs se prijavilo samo pet osoba koliko i treba da ima članova radno telo, te ih je komisija sve predložila da budu članovi.

Na današnjoj sednici Skupštine opštine radno telo je i zvanično formirano i čine ga Sretko Stevanović i Branka Cvejanov iz Bačkog Petrovog Sela, Jovana Ilić iz Drljana, Roža Feher i Goran Strajnić iz Bečeja.

Sretko Stevanović rođen je 1986. godine u Tuzli (BiH), menadžer je bezbednosti i zaposlen je u firmi „Knott autoflex yug“. Završio je Univerzitet „Educons“ u Sremskoj Kamenici (stečeno zvanje: master menadžer bezbednosti). U Firmi „Knott“ radi od 2016. godine, u biografiji u opisu posla navodi: „radno mesto u proizvodnji i odgovorno lice za rad CNC mašina“, prethodno, od 2009. do 2016. godine, piše da je radio u pekari „Svetlana“ Novi Sad (opis posla: menadžer prodaje peciva za teritoriju Novog Sada i šire okoline).

Branka Cvejanov rođena 1988. godine u Bečeju, iz Bačkog Petrovog Sela je. Ona je master učiteljica, završila je Pedagoški fakultet u Somboru. Njeno radno iskustvo od 2011. godine do danas obuhvata, pre svega rad u osnovnim školama „Šamu Mihalj“ i „Zdravko Gložanski“ na radnim mestima učiteljice na zameni, bibliotekarke, nastavnice građanskog vaspitanja, a od 2018. godine do sada radi u školi „Zdravko Gložanski“ na mestu bibliotekarke.

Jovana Ilić je rođena 1991. godine, iz Drljana je, ima stručnu spremu strukovnog vaspitača, završila je Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, od 2015. do 2018. godine radila je u OŠ „Zdravko Gložanski“ na poslovima administrativno-finansijskog saradnika, a od 2018. godine u PU „Labud Pejović“ na poslovima vaspitača.

Roža Feher iz Bečeja je rođena 1967. godine, ima višu stručnu spremu i novinarka je lista „Mađar so“. Završila je Pedagošku akademiju u Novom Sadu. Njeno profesionalno iskustvo obuhvata osim da je dopisnica „Mađar soa“ iz Bečeja od 2010. godine, od 1993. godine angažmane u Telenoru, Budapest Bank i u MOL-u u Budimpešti (stručnjak za nabavke), „Novartis“ iz Budimpešte (marketinški asistent), a bila je i urednica i novinarka nedeljnog dodatka „Mađar soa“ za RTV program.

Goran Strajnić iz Bečeja, rođen je 1978. godine, završio je Fakultet fizičke kulture i sporta u Novom Sadu, profesor je fizičkog vaspitanja i diplomirani trener fudbala. Od kraja 2006. do 2009. radio je u Gimnaziji na određeno vreme, a od 2010. godine je zaposlen na neodređenu vreme u Ekonomsko-trgovinskoj školi. U biografiji piše da radi u školi na poziciji organizatora praktične nastave.

Mandat radnog tela traje do kraja 2023. godine i nema pravo na naknadu.

Članovi radnog tela osim opštih uslova trebalo je da ispunjavaju i uslove da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora, niti da se protiv njih vodi krivični postupak za krivična dela protiv službene dužnosti, privrede ili izbornih prava; da nisu funkcioneri u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije; da svojim dosadašnjim delovanjem nisu kršili ili ne krše odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije; da nisu članovi i/ili nosioci funkcija u političkim strankama, najmanje poslednjih 18 meseci; da nisu radno angažovani u organima jedinice lokalne samouprave po bilo kom osnovu i da ne obavljaju funkciju u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Bečej.

Na kraju sednice Skupštine opštine odbornik Milan Bokun je uputio niz pitanja predsedniku opštine, među njima i o tome kada će biti okončana rekonstrukcija ulice Miloša Crnjanskog, kada će biti okončana izgradnja Trga Čilag (to podrazumeva i prilaze trgu), kada će biti započeta rekonstrukcija škole „Sever Đurkić“, ko je platio nastup pevačice Ivane Jordan u Bečeju i koliko itd, a odbornik Ištvan Tari postavio je pitanje takođe predsedniku opštine (koji nije prisustvovao sednici) da li će stanovnici objekta u ulici Miloša Crnjanskog, čija je zgrada oštećena prilikom rekonstrukcije ulice, biti obeštećeni.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija