Odluke u ime građana: Rebalans budžeta - prihodi 1,7 milijardi, deficit 115,9 miliona

  29 decembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vladajuća većina odbornika u bečejskom parlamentu 26. novembra usvojila je treći rebalans opštinskog budžeta.

Nakon treće promene u lokalnoj kasi, kako se navodi, planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2019. godinu iznose 1.775.147.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 1.349.767.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 44.258.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 217.595.000 dinara i preneta sredstva 163.527.000 dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 115.980.000 dinara, otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 126.515.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 78.969.000 dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 163.527.000 dinara, piše u rebalansu budžeta.

Razlozi za rebalans: povećanje plata, novi projekti…

U obrazloženju Odluke o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej za 2019. godinu navodi se da su razlozi za njegovo donošenje novi i korekcija postojećih investicionih projekata, odobreno povećanje plata od novembra 2019. godine i uspostavljanje nove budžetske ravnoteže usled promena na pojedinim aproprijacijama direktnih i indirektnih budžetskih korisnika.

Planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2019. godinu nakon trećeg rebalansa iznose 1.775.147.000 dinara, to je povećanje za 47.217.000 dinara u odnosu na drugi rebalans budžeta, od toga sredstva iz budžeta su 1.349.767.000 (za 29.268.000 dinara više u odnosu na drugi rebalans), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 44.258.000 dinara (za 9.770.000 dinara više u odnosu na drugi rebalans), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti su 217.595.000 dinara (za 8.179.000 dinara više u odnosu na drugi rebalans) i preneta neutrošena sredstva  su kolika su i bila, 163.527.000 dinara.

„Izmene u budžetu su rađene na osnovu izvršenja budžeta za prvih deset meseci ove godine i procene ostvarenja do kraja godine, pismenih zahteva direktnih i indirektnih korisnika kao i priliva sredstava iz viših nivoa vlasti na bazi potpisanih ugovora“, piše u obrazloženju.
Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu opštine Bečej kako bi se započeo postupak javnih nabavki i zaključivanje ugovora za nove projekte za koje su sredstva obezbeđena iz viših izvora i deo iz budžeta.

Bez izgradnje i asfaltiranja dve ulice u Bačkom Petrovom Selu

U obrazloženju rebalansa budžeta navode se programi u kojima su urađene izmene, te se kaže da u programu Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje u odnosu na drugi rebalans budžeta kod aktivnosti prostorno i urbanističko planiranje smanjen je iznos za 50.000 dinara. U programu Komunalna delatnost povećan je iznos za aktivnost proizvodnja i distribucija toplotne energije za 2 miliona dinara zbog havarija. U vezi sa projektom radova na izmuljavanju i zacevljenju kanala u industrijskoj zoni povećan je iznos za 1.365.000 dinara zbog završetka projekta u ovoj godini, reč je o novcu iz budžeta, a iznos za projekat izgradnje vodovodne mreže u industrijskoj zoni povećan je u 2019. godini za 3.150.000 dinara.

U programu Lokalni ekonomski razvoj smanjen je iznos za 1,1 milion dinara kod projekta finansijska podrška za lokalni ekonomski razvoj. U programu Razvoj turizma došlo je do povećanja za 395.000 dinara zbog korekcije pojedinih pozicija. U programima Razvoj poljoprivrede i Zaštita životne sredine nema promena u odnosu na drugi rebalans.

U programu Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura kod projekta rekonstrukcije raskrsnica ulica Miloša Crnjanskog, Endrea Žilinskog, Zoltana Čuke i Dositejeve umanjen je iznos u 2019. godini za 400.000 dinara zbog završetka projekta i ostvarene uštede. Kod projekta postavljanje telekomunikacionih i signalnih instalacija na raskrsnici državnih puteva I B reda broj 15 i II A reda broj 102 umanjen je iznos za 3.563.000 dinara zbog nemogućnosti realizacije projekta, ali se ne navodi zašto taj poduhvat ne može biti realizovan.

Izostavljen je iz budžeta i izgradnja saobraćajnice ulice Svetozara Markovića u Bačkom Petrovom Selu, te je umanjen iznos za 2,05 miliona dinara. Neće biti asfaltirana ulica Duška Dujina takođe u Bačkom Petrovom Selu i to je donelo umanjenje iznosa u budžetu za 1,85 miliona dinara, piše u obrazloženju trećeg rebalansa budžeta opštine Bečej.

Povećanja za vrtić i opštinu zbog većih plata

U programu Predškolsko vaspitanje došlo je do povećanja za 8,24 miliona dinara zbog, kako se navodi, korekcije pojedinih pozicija i odobrenog povećanja plata za 9% počev od plate za novembar uključujući i odobren iznos od 2,6 miliona dinara od Ministarstva finansija za angažovanje novih zaposlenih.
U program Osnovno obrazovanje povećane su pozicije za 7,28 miliona dinara zbog novog načina obračuna putnih troškova i novog načina obračuna toplotne energije od JP Toplana.
U programu Srednje obrazovanje „povećane su pojedine pozicije u odnosu na drugi rebalans budžeta zbog korekcija pojedinih pozicija za 1.418.000 dinara“.

U programu Socijalna i dečja zaštita dodat je projekat sprovođenje Operativnog plana za inkluziju Roma u iznosu od 800.000 dinara, a urađene su korekcije i drugih pozicija.
U programu Primarna zdravstvena zaštita umanjen je iznos za 550.000 dinara zbog korekcije pojedinih pozicija. U programu Razvoj kulture povećanje je 6,51 milion dinara zbog korekcije pojedinih pozicija budžeta, od toga 4,5 miliona za troškove koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava.
U programu Razvoj sporta i omladine kod projekta presvlačenje rukometnog igrališta u Bačkom Petrovom Selu uvećan je iznos za 3 miliona dinara (novac je od viših nivoa vlasti).

Kod projekta rekonstrukcija sanitarnih čvorova u sportskom centru uvećanje je 3,88 miliona dinara i u ovom slučaju je novac od viših nivoa vlasti.
Korigovane su pozicije za troškove koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava, za 5,27 miliona dinara. U programu Opšte usluge lokalne samouprave programska aktivnost funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština uvećana je za 9,43 miliona dinara zbog odobrenog povećanja plata od novembra 2019. godine, neophodnosti korekcije pojedinih pozicija i uvećanja tekuće budžetske rezerve.

Programska aktivnost funkcionisanje mesnih zajednica uvećana je za 1,13 miliona zbog korekcije pojedinih pozicija. Programska aktivnost opštinsko pravobranilaštvo uvećana je za 800.000 dinara za vansudska poravnanja zbog ujeda pasa lutalica.
U programu Politički sistem lokalne samouprave povećan je iznos za 2,29 miliona dinara za aktivnost izvršnih organa zbog neophodnosti korekcije pojedinih pozicija. U programu Energetska efikasnost nije bilo promena.

Ukupno oko 7 miliona za više plate

Ministarstvo finansija je odobrilo povećanje plata od novembra 2019. godine, te su uvećane mase sredstava za plate: u organima i službama lokalne vlasti za 1.452.000 dinara, u ustanovama kulture za 465.000 dinara, u ostalim ustanovama iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta za 248.000 dinara, u mesnim zajednicama za 138.000 dinara i u predškolskoj ustanovi za 4.458.000 dinara uključujući i iznos od 2.600.000 dinara odobren od Ministarstva finansija.

Za zelene površine oko 37, za zoohigijenu 32, za decu i njihove porodice 7,5 miliona U rebalansu budžeta za 2019. godinu je, recimo, za upravljanje i održavanje javnog osvetljenja predviđeno ukupno 35,2 miliona dinara, za održavanje javnih zelenih površina 37,5 miliona, za opremanje bušotine BčHT 3/09 Bečej 25,1 milion, za proizvodnju i distribuciju toplotne energije 13,1 milion…

Za podršku za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 39,3 miliona planira se potrošiti iz budžeta, a ukupan iznos je sa novcem iz ostalih izvora oko 49 miliona dinara.

Za uređenje atarskih puteva i otresišta predviđeno je 49,08 miliona iz budžeta, a ukupno je reč o 72,2 miliona, sa novcem iz ostalih izvora. Za javni gradski i prigradski prevoz putnika predviđeno je 6 miliona dinara iz budžeta za 2019. Što se socijalne zaštite tiče, za jednokratne pomoći i druge oblike pomoći planira se potrošiti 21,1 milion dinara, za porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja 9,2 miliona, za dnevne usluge u zajednici 3,4 miliona iz budžeta, a sa ostalim izvorima novca ukupno 9,3 miliona, dok je za podršku deci i porodicama sa decom predviđeno 7,56 miliona dinara.

Za zoohigijenu je planirano 32,7 miliona dinara u budžetu za 2019. godinu.

R.M. – 16. deo (tekst je objavljen u 788. broju Bečejskog mozaika, 29. novembra)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija