Odluke u ime građana 2019: Novi sloj asfalta u tri ulice

  29 decembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U tri ulice u Bečeju su prošle nedelje počeli radovi na struganju starog sloja asfalta i potom sledi nanošenje novog sloja.

Reč je o delu ulice 1. maja, od Uroša Predića do Novosadske, tu je 9. decembra započeto nanošenje novog sloja asfalta, a nekoliko dana ranije, 7. decembra su počeli radovi na uklanjanju starog asfaltnog sloja u ulici Šandora Petefija, od ulice Hajduka Veljka do ulice Majora Šandora Nađa. Novim slojem asfalta planirano je i presvlačenje ulice Severa Đurkića. Izvođač radova je „Baumeister“ d.o.o. iz Beograda koji nastupa sa članovima grupe „Sremput“ A.D. iz Rume i „Rebus plus“ d.o.o. iz Beograda.

Ko je izvođač?

Interesantno je, međutim, to što je većina radnika 9. decembra u ulici 1. maja bila obučena u radna odela na kojima je pisalo „Vojvodinaput – Bačkaput Novi Sad“, a isti znak je bio i na dva teretna vozila. Upitani ko je izvođač radova u pomenutim ulicama, radnici su odgovorili da je to „Vojvodinaput – Bačkaput“, a jedan od njih je dodao da je tu i „Sremput“.

Ugovorena vrednost radova je, inače, 28,1 milion dinara bez PDV-a, a procenjena vrednost radova bila je 29,3 miliona dinara bez PDV-a. U postupku javne nabavke primljena je samo jedna ponuda, navedenog, izabranog izvođača radova, a u toj grupi nije naveden naziv firme „Vojvodinaput – Bačkaput“.
Rok za izvođenje radova je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ugovor je naručilac, opština Bečej, potpisao 19. novembra, a izvođač je potpisan ugovor vratio naručiocu 3. decembra.

Šta treba da se uradi za 28 miliona?

U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke navodilo se da prosečna debljina struganja asfalta u ulici Šandora Petefija treba da bude 3 centimetra, a izrada sloja asfalt betona AB 11 prosečne debljine 4 centimetra na kolovozu, reč je o ukupno 5.630 m2. U ulici 1. maj takođe se prvo struga asfalt debljine 3 centimetra, a novi sloj asfalt betona AB 11 treba da bude prosečne debljine 4 centimetra na kolovozu – na 1.463 m2, dok u ulici Severa Đurkića prosečna debljina struganja kolovoza treba da bude 5 centimetara, a novi sloj asfalt betona AB 11 treba da bude prosečne debljine 4 centimetra – na 1.090 m2. U sve tri ulice treba da se uradi i horizontalna signalizacija na kolovozu i pešački prelazi.

U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da „materijali kojima se izvodi horizontalna saobraćajna signalizacija treba da budu dugotrajni, otporni na habajuće dejstvo pneumatika i atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju“.

Nadzor rade Anđelka Popov i Ivan Tripković, a njih je imenovala „Anđelka Popov PR projektovanje i inžinjering In-projekt NS“ koja je potpisala godišnji ugovor sa opštinom za stručni nadzor (za više poslova).

Kakvi su bili dodatni uslovi?

Od ponuđača je naručilac, opština Bečej, u procesu javne nabavke zahtevao i ispunjenje dodatnih uslova. Među tim uslovima je i da ponuđač nije bio nelikvidan duže od 5 dana u prethodnih godinu dana od dana objave poziva na Portalu javnih nabavki; da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom; da u periodu od 3 godine koje prethode danu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki (2016, 2017, 2018. godine) i sve do momenta objave uredno realizovao poslove na izgradnji ili rehabilitaciji ili pojačanom održavanju puteva vrednosti veće od 55.000.000 dinara; da poseduje određene sertifikate izdate od strane akreditovanog sertifikacionog tela; da poseduje dozvolu za transport neopasnog otpada kojim se dozvoljava transport neopasnog otpada na teritoriji RS (Vojvodina), da raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom ako ima zaposleno ili radno angažovano najmanje 15 lica od kojih 5 rukovalaca mašinama, 1 geodetski tehničar, 2 građevinska tehničara, 5 proizvodnih radnika i minimum jednog odgovornog izvođača radova sa licencom 412 ili 415, minimum jedno lice sa licencom 312 ili 315; da poseduje u vlasništvu ili da ima važeći ugovor o zakupu ili lizingu cisterne za vodu, 1 komad, kamion-kipera minimalne nosivosti preko 15 t, 4 komada, pokretnog putarskog kompresora kapaciteta preko 5m3 u minuti, 1 komad, finišera guseničara (širene podesive pegle preko 3 m), 1 komad, samohodne mašine za struganje asfalta radne širine preko 1 m, 1 komad, valjka za asfalt pegla – pegla težine preko 8 t, 1 komad, valjka za asfalt pegla – pegla težine preko 2-3,5 t, 1 komad, valjka za asfalt pegla – pegla težine preko 1,5-2 t, 1 komad, valjka za asfalt guma – guma težine preko 9 t, 1 komad, valjka za asfalt pegla – guma težine preko 9 t, 1 komad, kamiona za prevoz radnika i alata, 2 komada, mašine za prskanje emulzije, 1 komad, signalne prikolice, 2 komada, asfaltne baze minimalnog kapaciteta 100 t/čas na udaljenosti od Bečeja do 100 km, 1 komad, mašine za horizontalnu signalizaciju, 1 komad itd.

K.D.F. – 18. deo (tekst je objavljen u 789. broju Bečejskog mozaika, 13. decembra)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija