JP Komunalac: Za krpljenje udarnih rupa 12,5 miliona dinara

  28 april 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Krpljenje udarnih rupa na teritoriji opštine Bečej započeto je pre nekoliko dana.

Javnu nabavku za letnje održavanje puteva i ulica – krpljenje udarnih rupa i uređenje bankina – Javno preduzeće Komunalac sprovelo je u dve partije, a ukupna procenjena vrednost nabavke bila je 12,9 miliona dinara (15,54 miliona sa PDV-om), a za partiju 1, za krpljenje udarnih rupa, procenjena vrednost posla bila je 12,5 miliona dinara (15 miliona sa PDV-om).

Posao krpljenja udarnih rupa Komunalac je 25. marta  dodelilo grupi ponuđača na čelu sa „Sremput“ A.D. iz Rume (članovi grupe su još „Baumeister“ d.o.o. i „Rebus plus“ d.o.o. iz Beograda), čija je ukupno ponuđena cena koja služi za rangiranje ponuda bila 15,7 miliona dinara bez PDV-a, piše u odluci o dodeli ugovora.

U postupku javne nabavke prijavila se samo ova grupa ponuđača.

Posao održavanja bankina (partija 2) čija je procenjena vrednost bila 450.000 dinara (540.000 sa PDV-om) dobila je „Ekogradnja“ d.o.o. iz Zrenjanina, čija je ukupno ponuđena cena koja služi za rangiranje ponuda bila 399.800 dinara bez PDV-a,

Grupa ponuđača na čelu sa „Sremput“ A.D. iz Rume (član grupe je još „Baumeister“ d.o.o. iz Beograda) taj posao je želela da obavi za 476.500 dinara bez PDV-a.

Ponuđene cene služe za rangiranje, a ugovori sa izabranim ponuđačima zaključeni su na iznose koji ne prelaze procenjenu vrednost nabavke, rečeno je u Komunalcu, ali obaveštenje o zaključenim ugovorima do 28. aprila nije objavljeno na zvaničnom sajtu tog javnog preduzeća.

Okvirna količina udarnih rupa na teritoriji opštine koje bi trebalo da se zakrpe je, kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, 350.

Prema rečima direktora Komunalca Željka Plavšića, broj udarnih rupa koje će biti zakrpljene zavisi od situacije na terenu, a okvirni broj određen u konkursnoj dokumentaciji u realnosti može biti veći ili manji.

Na pojedinim lokacijama u Bečeju kao što su Donji grad ili Picoder, pojedine udarne rupe su pripremljene, ali već nekoliko dana zjape na putu, jer nisu i zakrpljene.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija