ZADUŽBINA BOGDANA DUNĐERSKOG: Započeta rekonstrukcija

  27 jun 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rad na rekonstrukciji zadužbine Bogdana Dunđerskog u centru Bečeja firma „Ranđelović-gradnja“ d.o.o. iz Novog Bečeja započela je 16. juna.


Ta firma je u postupku javne nabavke dobila posao za 3,3 miliona dinara, bez PDV-a, a rekonstrukciju zgrade treba da završi u roku od 90 dana.


Rekonstrukcijom bi ovaj objekat od oko 100 kvadratnih metara trebao da bude pretvoren u turističku znamenitost i u multimedijalni prostor. U prvom delu objekta je planiran da bude medija centar, a u drugom bi trebao da bude poluotvoreni prostor u kojem bi se održavale manifestacije. Taj deo bi trebao da predstavlja ambijentalnu celinu sa malim trgom prema banci, koji treba da se preuredi u letnju baštu.

Ukupna vrednost projekta rekonstrukcije je oko 10 miliona dinara, opština je od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za ove namene dobila tri miliona dinara u novembru prošle godine, a lokalna samouprava je trebala da obezbedi preostali iznos od oko sedam miliona dinara. U maju ove godine zamenica predsednika opštine Tamara Ivanišević je rekla da je deo novca kojim opština treba da finansira obnovu zadužbine obezbeđen rebalansom budžeta za 2014. godinu. Međutim, nedavno je lokalna vlast, na sednici Skupštine opštine Bečej 5. juna usvojila odluku o kreditnom zaduženju opštine u visini 202 miliona dinara, a taj novac planira da potroši, kako je rečeno, „na kapitalne investicije“, između ostalog i na obnavljanje objekta nekadašnjeg veleposednika Bogdana Dunđerskog u centru grada. Za taj posao je planirano da se iz kredita – ako ga opština dobije – obezbedi 5,5 miliona dinara, s obzirom na to da je u opštinskoj kasi za ovu namenu predviđeno samo dva miliona dinara.


Imajući u vidu da je finansiranje rekonstrukcije zadužbine bilo planirano i sa 5,5 miliona dinara iz kredita, a da je za njegovo podizanje potrebno banci dostaviti završni račun za 2013. godinu, koji na prethodnoj sednici Skupštine nije usvojen jer u njemu nema izveštaja eksterne revizije, i da je potreban duži vremenski period da bi se sve te procedure sprovele i okončale, na pitanje da li će projekat moći da se realizuje u celosti ako se sve ove okolnosti uzmu u obzir, ali i svi drugi projekti koji su planirani da se finansiraju sredstvima od kredita, Ivanišević je odgovorila: „Kada je u pitanju rekonstrukcija zadužbine, ovaj deo koji predstavlja rekonstrukciju samog građevinskog objekta i bio je predmet javne nabavke, počeo je da se radi i finansira se od sredstava koje nam je odobrila pokrajina i dela sredstava koja su obezbeđena iz opštinskog budžeta. To je novac koji postoji. U pitanju su građevinski, zanatski i elektro-radovi i radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, to je deo koji će se uraditi u skladu sa ugovorom koji smo zaključili sa pokrajinom. Što se tiče dela koji treba da se finansira iz kredita, to su uglavnom pokretne stvari i opremanje malog trga iza objekta. Verovatno će to samo malo produžiti rok završetka projekta. Trudićemo se da javna nabavka, kad je u pitanju kredit, bude maksimalno brzo raspisana, a čim eksterna revizija bude završena, završni račun za prošlu godinu će ići ponovo na Skupštinu i posle toga kreće procedura za uzimanje kredita. Kad se završi javna nabavka za kredit, krenuće se i u realizaciju svih projekata, možda ne baš navedenim redom, ali po nekoj listi prioriteta“.


Ivanišević je istakla da je projektom za prvi deo radova na objektu zadužbine bilo predviđeno 5.498.427 dinara, a da je vrednost iz ugovora koji je zaključen sa izvođačem 3,9 miliona dinara, sa PDV-om. „Projekat čija je vrednost oko 10 miliona će se raditi u dve faze i biće nešto jeftiniji od planiranog, jer smo u javnoj nabavci dobili jeftiniju ponudu i tu smo uštedeli oko 1,5 dinara“, rekla je zamenica predsednika opštine.


Što se tiče vlasništva nad objektom, pošto je reč o kući Bogdana Dunđerskog koju je on poklonio Matici srpskoj, Ivanišević je rekla da je u toku izrada sporazuma kojim bi se regulisali odnosi između Matice srpske i opštine Bečej.


„Taj objekat je zadužbina Bogdana Dunđerskog i Matica srpska je Agenciji za restituciju podnela zahtev za vraćanje imovine u zakonskom roku, međutim, o tom zahtevu još ništa nije rešeno, iz medija smo saznali da postoji problem proceduralne prirode i ne znamo kada će Agencija za restituciju rešiti taj predmet. Dok ga ne reši, on se vodi kao imovina opštine Bečej. Mi moramo sa Maticom da regulišemo odnose s obzirom na ulaganja. Interes opštine Bečej je, kad se ovaj objekat Matici vrati, ako se vrati, da i dalje imamo određena prava u smislu korišćenja, a njima je opet interes da se taj prostor koristi i da ne propada. Upravo sada (19. jun) pišem dopis Matici srpskoj, a trebalo bi u roku od 10 do 14 dana da upriličimo i potpisivanje tog sporazuma“, rekla je zamenica predsednika opštine Tamara Ivanišević.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija