JP Komunalac: Povećan obim poslova

  17 mart 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U decembru prošle godine, nakon što je započet proces likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, kada je komunalno preduzeće preuzelo deo ingerencija nekadašnje Direkcije uticalo je na povećanje obima poslova Javnog preduzeća Komunalac. V.d. direktora Komunalca Željko Plavšić je rekao da su od Direkcije preuzeti poslovi u vezi sa održavanjem javne rasvete, saobraćajnih znakova, semafora, horizontalne signalizacije...

Šta je trenutno aktuelno od tih poslova?

- Stalno su aktuelni saobraćajni znakovi i održavanje semafora, takođe i hladno krpljenje rupa koje obavlja zimska služba. Sledeće nedelje biće otvorene i ponude zainteresovanih za označavanje horizontalne signalizacije, pripremamo, zatim, podloge za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pokrivanje i popločavanje glavne pijace u Bečeju, za ograđivanje pijace u Novom selu, pijace u Bačkom Petrovom Selu i za rekonstrukciju pijace u Bačkom Gradištu – da se dodaju tezge i da se sa zadnje strane zatvori pijaca. Pripremamo i podloge za projekte za staze na grobljima i za ograđivanje pravoslavnog groblja u Bačkom Gradištu. Za sve navedeno planiramo da napravimo projektno-tehničku dokumentaciju i da u skladu sa mogućnostima investiramo. Radimo i takozvanu digitalizaciju groblja, prikupljamo podatke o grobnim mestima, o pozicijama grobnih mesta, snimamo dronom. Novac za taj projekat je predviđen u budžetu. Ovaj posao je značajan kako bismo imali tačnu elektronsku evidenciju o tome kome ističe zakup grobnog mesta, takođe, moći će se elektronski doći do pozicije traženog grobnog mesta. Upravo pregovaramo sa predstavnicima firme koja taj posao obavlja u celoj Srbiji.

Vidljivo je da je došlo do promene u blizini Komunalca, a u pitanju je plato koji se nalazi između „Halas čarde“, dolme i Komunalca koji je dosad bio zarastao u korov. Sada korova i smeća na tom prostoru nema.

- U katastru i u listu nepokretnosti piše da je to zemljište njiva prve klase i odlučili smo da ga za te namene i koristimo. Firma koja se javila na javni poziv je to zemljište zakupila, tako da će ono biti prevedeno nameni i koristiće se u poljoprivredne svrhe. Izgledaće lepo, uredno, ravno, čisto i donosiće prihod Komunalcu, a to je, u stvari, i suština.

Planirate veliko prolećno čišćenje grada?

- Mi se svakodnevno bavimo čišćenjem grada. Što se tiče velikog prolećnog čišćenja, intenzivno radimo na orezivanju granja na teritoriji opštine. Ovih dana je aktuelan centar Bačkog Gradišta. Tamo orezujemo deo gde je bioskop gde postoji mnogo starog drveća, grana. Zatim, čistimo pravoslavno groblje u Bačkom Gradištu od rastinja, trave i korova, a ranije smo isti posao uradili u Bačkom Petrovom Selu.

Svojevremeno je bilo nagoveštaja i ideje o tome da se Komunalcu poveri upravljanje Goranskim parkom.

- Za Goranski park, kao i za sve parkove imamo sredstva u budžetu, ali suština je da je Goranski park na površini od 70.000 kvadratnih metara. Mi ćemo se truditi da ga održavamo, kosimo, čistimo i obnavljamo. Goranski park neće moći uskoro da izgleda kao nekada, jer je ogroman i iziskuje velika ulaganja u smislu sađenja i održavanja uopšte. Postoji plan njegovog održavanja i sigurno je da će mu sada biti poklonjeno više pažnje nego prethodnih godina.

Kakva je situacija sa potezom koji takođe bode oči Bečejcima, a to je prostor oko Tise?

- Komunalac planira kupovinu urbanog mobilijara, nadam se da ćemo uspeti da investiramo u to. Deo tog urbanog mobilijara će sigurno biti postavljen na obali Tise. U pitanju su klupe i kante za smeće, a u dogovoru sa osnivačem, lokalnom samoupravom, razgovaramo sa stručnjacima iz oblasti urbanog i zelenog planiranja i pejzažne arhitekture. Plan je da napravimo reviziju projekta koji je Komunalac ranije dobio od Novosadskog zelenila, da nađemo izvor finansiranja i da se kompletni Tiski kej rekonstruiše, kako bi tamo bilo trave, cveća, ukrasa, klupa i sadržaja za decu i odrasle.

Jedna od prepreka da se to uradi su imovinski odnosi, jer je kej u ingerenciji JVP Vode Vojvodine.

- To jeste prepreka, jer za sve projekte koje hoćete da radite pre i posle nasipa uslove moraju da daju Vode Vojvodine. U pitanju su vodni uslovi, vodne saglasnosti, oni takođe znaju koje biljke mogu da se sade na nasipu, koje vrste, koje dubine... i bez njihovih uslova ništa ne može da se radi. Izvesno je, međutim, da će Komunalac redovno da održava priobalje, da kosimo travu, praznimo kante, a kada investicija dođe na red, planiramo kupovinu urbanog mobilijara. U dogovoru sa osnivačem on će biti postavljen u gradu i na Tisi - rekao je Željko Plavšić.

V.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija