Opštini je odobren kredit od 202 miliona dinara - Čeka nas kritična 2017. godina zbog otplate kredita Istaknut

  19 septembar 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kako bi se ostvarilo nekoliko „kapitalnih“ investicija u Bečeju, lokalna samouprava je u julu raspisala javnu nabavku za podizanje kredita od 202 miliona dinara. Postupak je okončan u drugoj polovini avgusta i prema informacijama dobijenim od predsednika opštine Vuka Radojevića, kreditno zaduženje opštini Bečej odobrile su dve banke, kako je rekao, pod vrlo povoljnim uslovima.


„Velika prednost jeste što se javna nabavka za kredit realizovala u tri partije i upravo iz tog razloga smo dobili izuzetno povoljne uslove. Za dve partije najpovoljniju ponudu je dala Unikredit banka, a za jednu partiju Banka Intesa. Kredit je, u zavisnosti od partije, od 4,8 do 5,6 fiksnom kamatnom stopom na godišnjem nivou, na devet godina, uz dve godine grejs perioda. Odobreno je ukupno 202 miliona dinara, i to znači da će svi planirani projekti moći da budu realizovani. Sledeći korak jesu javne nabavke po pojedinim investicionim projektima. To podrazumeva da će se većina ovih projekata realizovati tokom 2015. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je doneta i predstoji nam potpisivanje ugovora sa pojedinim bankama. To će sve biti predočeno na narednoj sednici Skupštine opštine kao informacija, jer smo mi to već implementirali u rebalans budžeta, s time što su ovi uslovi daleko povoljniji od onih koje smo projektovali i daleko će manje opteretiti budžet, zato smo i išli na dve godine grejs perioda, jer 2016. godine ističe prethodni kredit. Ne opterećujemo previše dodatno budžet, a ono što smo planirali biće daleko povoljnije. Kamatne stope koje smo dobili na tenderu će nas relaksirati u odnosu na projektovanu otplatu, mislim da je reč o preko 200.000 evra, i to nije mala suma, na 200 miliona dinara kredita ušteda od 25 do 30 miliona dinara je značajna ušteda, kada pričamo o otplati kamata u narednih devet godina“, rekao je Radojević.


Odluka o izboru banaka koje će kreditirati opštinu doneta je 22. avgusta, po kojoj je Unikredit banka dala najpovoljniju ponudu za prvu partiju kredita, za finansiranje projekta rekonstrukcije trga u Bečeju (125 miliona dinara) sa izgradnjom vrelovoda DN150 (10 miliona dinara), radi povezivanja magistralnih vrelovoda „Sever“ i „Jug“ u okvirnom iznosu do 135 miliona dinara, sa efektivnom kamatnom stopom od 5,64 odsto godišnje (uz ukupan iznos troškova od 42.408.053 dinara), i za treću partiju kredita u ukupnom iznosu od 19.981.000 dinara sa efektivnom kamatnom stopom od 5,64 posto godišnje (i ukupnom iznosu troškova u visini od 6.276.706 dinara), a koja podrazumeva finansiranje uspostavljanje kružnog toka saobraćaja na ulasku u Bečej iz pravca Novog Sada, u iznosu od 4.726.000 dinara, finansiranje rekonstrukcije dela zadužbine Bogdana Dunđerskog i komunalnog uređenja okolnog trga u iznosu od 5,5 miliona dinara, sanaciju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi „Sever Đurkić“ u iznosu od 2 miliona dinara, sanaciju sanitarnih čvorova, instalacije vodovoda i kanalizacije u Osnovnoj školi „Zdravko Gložanski“ u iznosu do 4 miliona dinara i finansiranje treće faze izgradnje fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ u visini od 3.755.000 dinara.

Banka Intesa dala je najpovoljniju ponudu za drugu partiju kredita u okvirnom iznosu od 47.451.000 dinara sa 4,89 posto efektivnom kamatnom stopom na godišnjem nivou (uz ukupan iznos troškova od 13.008.894 dinara). Od ovog kreditnog zaduženja treba da se finansira sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije „Botra“ u iznosu od 43.951.000 dinara, zatim izgradnja nove toplotne podstanice u Tehničkoj školi sa milion dinara i dobijanje dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ HT 3/09 u iznosu od 2,5 miliona dinara.


Opštinari su 17. septembra (nakon zaključenja ovog broja novina) trebali da potpišu ugovor sa Unikredit bankom, a očekivali su i konačan predlog ugovora od Banke Intesa.


O uštedi i povoljnim uslovima kredita, koje je pominjao predsednik opštine, više informacija je dao Mihajlo Ćelić, pomoćnik predsednika opštine za finansije i privredu, koji je rekao da je „na bazi prvih informacija i neobavezujućih ponuda koje smo prikupili, prilikom pripreme i izrade prvog rebalansa opštinskog budžeta planirali smo kredite sa stopom od 6,93 posto, a u postupku javne nabavke ostvarili smo, za sve tri partije, prosečno oko 5,35 posto efektivnu kamatnu stopu, i faktički imamo kamatnu stopu koja je skoro za 23 posto niža u odnosu na onu koju smo mi planirali. Za nas je ovo izuzetno dobro, nismo očekivali da ćemo dobiti ovako povoljne uslove, efekat se trenutno procenjuje između 150.000 do 160.000 evra manje rashoda“.
Inače, krediti će biti vezani za evro, te će promena kursa uticati na visinu budućih obaveza opštine.


Interesantno je da je period mirovanja kredita dve godine, a to se podudara sa istekom mandata aktuelne lokalne vlasti. Doduše, kredit svakako otplaćuju poreski obveznici, građani Bečeja, a ne lokalna vlast, te za građane nije od naročitog značaja ko je na vlasti, njih verovatno interesuje da li pominjani kapitalni projekti imaju smisla ili ne.


O podudaranju perioda mirovanja kredita sa krajem mandata lokalne vlasti Ćelić je rekao: „Da tu ne bi bilo nerazumevanja, a često se tumači da se grejs period podešava sa mandatom predsednika, u smislu predsednik opštine je sad podesio i neće otplaćivati taj kredit naredne dve godine do isteka mandata, bitno je istaći da to nije tačno. Grejs period nam je bio potreban jer mi imamo dva kredita koja su trenutno u korišćenju, jedan je kredit koji je uzet 2007. godine od 1.255.000 evra i on ističe u novembru 2016. godine, i imamo drugi kredit koji je uzet u septembru 2011. godine od 876.000 evra i taj kredit ističe u septembru 2020. godine. Kada smo pravili kalkulaciju, hteli smo da podesimo da nove otplate kredita budu po isteku stare partije kredita, znači kroz dve godine će nam isteći ovaj prvi kredit od 1.255.000 evra i mi ćemo umesto tih obaveza plaćati nove na ime novog kreditnog zaduženja, to je razlog zbog čega imamo grejs period od dve godine. Tu treba dodati da će biti veća obaveza nego što je bila ranije, jer ranije su ukupno zaduženja bila po ta dva kredita 2.140.000 evra, a sad, odnosno u aprilu kad smo radili ovaj plan, saldo tih kredita bio je 1.037.000 evra, plus 1.745.000 novih kredita, znači ukupno zaduženje će biti 2.782.000 evra, i mi faktički zadužujemo u odnosu na ranija zaduživanja budžet za oko 640.000 evra više“. Prema Ćelićevim rečima, najkritičnija ili najteža će biti 2017. godina kada će lokalna samouprava morati da obezbedi 20 miliona dinara ili oko 176.000 evra „ili novih sredstava ili preraspodelom na teret postojećih rashoda, da bi se izmirile ove obaveze. Na to smo ukazali, to je problem koji čeka skupštinsku vlast u narednim godinama i to su cifre koje su zabeležene, dakle, nisu nepoznate. Sa njima se računa, ovo se može obezbediti samo drugačijim pristupom u trošenju sredstava u budžetu, sa više racionalnosti, sa više pažnje, ima tu prostora. I ono što je jako važno, ova zaduženja su u granicama ili su značajno ispod granice zaduživanja koja su dozvoljena po zakonu“, rekao je pomoćnik predsednika opštine Mihajlo Ćelić.


Građani Bečeja će kritičnu 2017. godinu verovatno dočekati na novom trgu uz lokalnu vlast – možda istu kao danas – koja će uz njihovu pomoć morati da obezbedi 176.000 evra kredit iz kog je rekonstruisan i našminkan gradski trg.


LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija