Između dva broja

Predstavnici Opštinskog odbora Demokratske stranke su 29. septembra na konferenciji za novinare predstavili predloge za izmene i dopune odluka Skupštine opštine, koje će, kako je rečeno, po završetku konferencije predati na pisarnicu u Opštinskoj upravi kako bi bile upućene u skupštinsku proceduru.

Institucija javnog beležnika iliti notara u Srbiji počela je da funkcioniše 1. septembra. U Bečeju radi jedan notar, u Glavnoj ulici broj 3. Pravilnikom Ministarstva pravde predviđeno je da na teritoriji Srbije radi ukupno 371 javni beležnik. Rešenja o imenovanju prvih 94 javnih beležnika za teritorije 32 osnovna suda doneo je ministаr prаvdе Nikоlа Sеlаkоvić 1. avgusta i za pоdručје Оsnоvnоg sudа u Bеčејu imenovana je Aleksandra Subakov. Osnovni sud u Bečeju je izdao saopštenje povodom toga, možete ga pročitati na sledećem linku: Osnovni sud u Bečeju - notari.

Skupština opštine je 10. septembra usvojila zaključak kojim je potvrdila odluku o sprovođenju konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Vodokanal.

Krajem jula predsednik opštine i v.d. direktora Javnog preduzeća Vodokanal saopštili su novinarima da je opštini Bečej pokrajina odobrila bespovratna sredstva za realizaciju projekata u oblasti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda. Za izgradnju fekalne kanalizacije u četiri ulice u Bečeju Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je 4.390.000 dinara, a lokalna samouprava za te namene treba da obezbedi 969.007 dinara. Vrednost nabavke i postavljanja hlorizatora u Fabrici vode je 13,5 miliona dinara, pokrajinski sekretarijat je obezbedio 11.468.200 dinara, a opština 2.023.800 dinara.

Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta, 10. septembra, bečejski poslanici su pokazali da lako zarađuju mesečnu odborničku apanažu od 12.000 dinara. Naime, na toj sednici 17 tačaka dnevnog reda – 16 je bilo predviđeno, a jedna tačka je dodata na samoj sednici – usvojeno je bez rasprave, za oko sat vremena. Osim odbornika opozicione Demokratske stranke Slobodana Zlokolice, koji se protivio dodatnom uvrštavanju na dnevni red rešenja o izmenama plana poslovanja Javnog preduzeća Vodokanal, jer materijal odbornicima nije dostavljen u za to predviđenom roku, ostali odbornici su samo glasali.

Apelacioni sud u Novom Sadu povodom žalbe tužilje Marije Miković predsednice bečejskog Udruženja gorana na presudu Višeg suda u Novom Sadu, kojom je odbijena tužba protiv Bečejskog mozaika zbog objavljenog čitalačkog pisma o seči stabala u Goranskom parku i naknade nematerijalne štete u iznosu od 300.000 dinara, doneo je rešenje po kojem se uvažava žalba tužilje, ukida se presuda i predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Manifestacijom „Živimo zajedno – Együtt élünk“ 30. avgusta stanovnici Mesne zajednice „Bratstvo-jedinstvo“ će ove godine deseti put proslaviti dan Novog sela. Iako je reč o jubilarnom obeležavanju, organizatori iz Mesne zajednice kažu da će program biti skromniji nego ranijih godina, ali neće izostati sadržaji po kojima je manifestacija prepoznatljiva. U subotu (30. avgusta) u centru Novog sela na sportskom terenu i dečjem igralištu od 15 časova planiran je početak takmičenja u kuvanju svinjskog paprikaša, a za građane će se krčkati pasulj. U okviru kulturno-zabavnog dela programa očekuje se nastup folklornih i plesnih grupa, a u večernjim satima, nakon proglašenja pobednika u kuvanju, zabava se nastavlja uz muziku orkestra. Neće izostati ni takmičenje u kuglanju, koje će biti održano u Bačkom Gradištu. Do zaključenja novina bilo je neizvesno da li će biti održan i turnir u malom fudbalu.

LJ.M.

Pre dve godine bila je aktuelna priča o rekonstrukciji gradskog fudbalskog stadiona. U jeku predizborne kampanje, maja 2012. godine, najavljeno je da je iz pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja obezbeđen iznos od tri miliona dinara, a potom u julu iste godine da je postupak za izbor izvođača radova okončan, te da će rekonstrukcija stadiona biti započeta nakon uplate 50 posto avansa.


Stadion do 20. avgusta 2014. godine nije rekonstruisan.

Prelaz preko mostića u Lovačkoj ulici, u neposrednoj blizini gradskog fudbalskog stadiona već je duže vreme oštećen i predstavlja opasnost za bezbednost saobraćaja i za pešake. O problemu oštećenosti lokalnih puteva i tog mostića je bilo reči i na jednoj od sednica lokalnog parlamenta, kada su postavljena pitanja zašto kod mostića nisu postavljeni znaci upozorenja i kada će taj deo puta biti saniran. Direktor nadležnog javnog preduzeća, Direkcije za izgradnju Goran Matić je tada obećao da će istog dana biti postavljene barijere i saobraćajni znaci upozorenja, ističući da je takve znake Direkcija nedavno nabavila. Rekao je i da će taj prelaz veoma brzo biti saniran. Barijere i znaci upozorenja zaista su bili postavljeni, ali posle nekoliko dana su „nestali“, a oštećenje prelaza preko kanala i dalje nije sanirano. Slična je situacija i na drugim mestima u gradu, saobraćajnice su pune udarnih rupa, samo na nekima od njih ima znakova upozorenja, ali udarne rupe nisu zakrpljene.

Za javne nabavke radova, usluga i dobara lokalna samouprava po Planu javnih nabavki za 2014. godinu kojim raspolaže redakcija Bečejskog mozaika (usvojen početkom godine, moguće je da je od tada menjan, ali promene nisu objavljene) planira da potroši oko 287 miliona dinara.


Lokalna samouprava po Planu javnih nabavki planira 11 nabavki dobara, 23 nabavke usluga i 15 nabavki radova – ukupno 49 javnih nabavki. Pored toga, planirane su i nabavke na koje se zakon ne primenjuje: 6 nabavki dobara, 8 nabavki usluga i jedna nabavka radova.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija