Sutra zaseda SO Bečej: Novi budžet i novi v.d. direktora sportskog centra

  29 decembar 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštinski budžet za 2021. godinu i Kadrovski plan radnih mesta u organima i službama opštine Bečej trebalo bi da bude donet sutra, 30. decembra na 6. sednici Skupštine opštine Bečej.

Budžet za 2021. godinu iznosi 1,6 milijardi dinara (u toj cifri je i planirani novac sa viših nivoa vlasti), a ukupni sopstveni prihodi budžeta trebalo bi da budu 1 milijarda i 170 miliona dinara.

Planirano je da budžetski deficit 2021. godine bude 79,9 miliona dinara, a potreban novac za finansiranje deficita i otplatu glavnice za opštinske kredite u iznosu od 36,6 miliona dinara planira se obezbediti iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 3,1 milion dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 113,4 miliona dinara.

Na sednici će biti usvojen i izveštaj o trošenju novca iz opštinskog budžeta od 1. januara do 30. septembra ove godine.

Odbornici bi trebalo da usvoje i izmene odluke o lokalnim komunalnim taksama, da donesu odluku o kontroli prijema i realizacije donacija opštini.

Na dnevnom redu su i izmene Poslovnika lokalnog parlamenta. Time će biti omogućeno uvođenje takozvane građanske stolice. Naime, biće promenjen član 79 Poslovnika: „U raspravi po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine, pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju: predlagač, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, izvestilac radnog tela, odbornik koji je na sednici radnog tela izdvojio mišljenje, predstavnik odborničke grupe, odbornici, po redosledu pismenih prijava za učešće u raspravi, druga zainteresovana lica po prethodnoj pismenoj prijavi i kada im predsednik skupštine to omogući“.

Na dnevnom redu je i usvajanje Lokalnog akcionog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove, a biće usvojeni i pravilnici o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi i o uslovima, načinu korišćenja i održavanja službenih vozila opštine Bečej.

Odbornici bi trebalo da donesu i Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta i učenika, a lični pratioci bi trebalo da već od januara budu u nadležnosti licencirane firme.

Lokalni parlament bi na sutrašnjoj sednici trebalo da da saglasnost na izmenu finansijskog plana Centra za socijalni rad za 2020. godinu, da usvoji izveštaje o realizaciji programa rada PU „Labud Pejović“ za 2019/2020. godinu, o poslovanju JP Toplana za 2019. i da da saglasnost na program poslovanja „Potisja“ za 2021. godinu.

Dosadašnja direktorka Centra za socijalni rad, diplomirana psihološkinja Ivona Božović iz Bečeja će biti ponovo imenovana na tu funkciju – samo se ona prijavila na konkurs za direktora.

Direktor sportskog centra „Đorđe Predin Badža“ Dejan Terzić je 21. decembra podneo ostavku na tu funkciju na koju je imenovan u novembru prošle godine, kako je naveo, iz ličnih razloga, te će na mesto vršioca dužnosti direktora, na predlog Upravnog odbora sportskog centra, biti imenovan profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut Čaba Andruško iz Bečeja do izbora direktora, a najduže do godinu dana.

Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose opštine Bečej za zamenicu opštinskog pravobranioca biće postavljena diplomirana pravnica – master sa položenim pravosudnim ispitom Ljiljana Andrić iz Bečeja.

Krajem sednice odbornici bi trebalo da daju pozitivno mišljenje za obavljanje više funkcija Žoltu Lovašiju Latinčiću koji je osim toga što je sekretar Skupštine opštine od 21. avgusta, krajem novembra je imenovan i za zamenika sekretara Izborne komisije opštine Bečej.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija