Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju podneo je početkom februara zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Gerontološkog centra i Đerđa Rica direktora ove ustanove zbog sumnje da su prekršili Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana (čl. 119, st. 1, tč. 4 u vezi sa čl. 70, st. 1).

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju podneo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Gerontološkog centra i Đerđa Rica, direktora ove ustanove zbog sumnje da su prekršili Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana (čl. 119, st. 1, tč. 4 u vezi sa čl. 70, st. 1), jer prilikom kontrole inspektora za socijalnu zaštitu radnik Gerontološkog centra u matičnoj knjizi nije imao zavedeno trideset ljudi koji su boravili u toj ustanovi.
Prvo ročište je trebalo da se održi u ponedeljak u Prekršajnom sudu, ali je na zahtev branioca okrivljenih odloženo. Snežana Bašić v.d. predsednica Prekršajnog suda u Bečeju drugo ročište zakazala je za 6. april.

B.M.

Prvo ročište u Prekršajnom sudu u Bečeju u postupku protiv Gerontološkog centra i Đerđa Rica direktora ove ustanove, održano je u utorak.

Završen je prekršajni postupak koji je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju pokrenuo protiv Gerontološkog centra i Đerđa Rica direktora ove ustanove.

U opštini Bečej koja je usvojila povelju „o ekološkom gradu i opštini“ (2006. godine) i Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP), dešava se da u 21. veku pokrajinska ustanova istače fekalije na javnu površinu.

KOMUNALNI inspektor Dragan Ilčešin podneo je 14. maja zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Gerontološkog centra, direktora Đerđa Rica i radnika ove ustanove Arpada Čanjija zbog sumnje da su prekršili opštinsku Odluku o održavanju čistoće (član 34, stav 1, tačka 2), jer je komunalni inspektor, kako se navodi u zapisniku, 30. aprila tokom kontrole na bivšoj divljoj deponiji u Bačkom Petrovom Selu zatekao Arpada Čanjija kako iz cisterne Gerontološkog centra prazni fekalije.

Komunalni inspektor Dragan Ilčešin podneo je 14. maja zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Gerontološkog centra, direktora Đerđa Rica i radnika ustanove Arpada Čanjija zbog sumnje da su prekršili opštinsku odluku o održavanju čistoće (član 34, stav 1, tačka 2), jer je komunalni inspektor 30. aprila tokom kontrole na bivšoj divljoj deponiji u Bačkom Petrovom Selu zatekao Arpada Čanjija da iz cisterne Gerontološkog centra prazni fekalije.

U Prekršajnom sudu u Bečeju krajem aprila meseca prošle godine okončan je prekršajni postupak protiv Gerontološkog centra i direktora ustanove koji je pokrenuo Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju zbog sumnje da je prekršen Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, jer prilikom kontrole inspektora za socijalnu zaštitu u Gerontološkom centru, u matičnoj knjizi nije bilo zavedeno tridesetoro ljudi koji su boravili u toj ustanovi.

U Gerontološkom centru u Bečeju već nekoliko godina mnogo toga nije u redu. Protiv Centra i njegovog direktora dr Đerđa Rica (Savez vojvođanskih Mađara) u poslednje tri godine podnete su dve prekršajne prijave.

O Gerontološkom centru u Bečeju s vremena na vreme čuju se nezgodne priče, neke od njih imaju i sudski epilog, kao što je, recimo, bio slučaj u vezi sa neevidentiranim stanovnicima centra, a neke, pak, nemaju, kao što se desilo s istakanjem fekalija na za to nepredviđenom mestu. Pričalo se i o uslovima u kojima žive stari ljudi, o korišćenju hrane za štićenike Centra, kojoj je istekao rok trajanja (postoje fotografije hrane na podu u ovoj ustanovi i hrane kojoj je istekao rok trajanja, međutim, s fotografija se ne može nedvosmisleno zaključiti da se radi o prostorijama Gerontološkog centra).

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija