Najveći broj sagovornika, analiza i ispitivanja javnog mnjenja u serijalu istraživačkih tekstova kolega iz lokalnih štampanih medija, potvrđuje da je za iskorak lokalnih sredina iz učmalosti i tihog propadanja, decentralizacija neophodna.

Od 1. novembra gas će poskupeti za domaćinstva 10, a za privredu 15 odsto. Ovo je konačna odluka, doneta na telefonskoj sednici Vlade Srbije u ponedeljak.

Zakonom o decentralizaciji nećemo dobiti ništa. Kao što imamo i zakon o lustraciji ili omnibus zakon za Vojvodinu, pa ih niko ne sprovodi i poštuje. Ali decentralizacija dobro zvuči pred uvek aktuelne izbore. Upravo smo zato na dnu i na srbijanskom i na lokalnom nivou – centralno ili „decentralno“, jer neprestano živimo predizbornu kampanju: uradićemo to i to, ali trenutak da se TO zaista i uradi nikad ne dođe.

Prošlog petka u svetu i u Srbiji je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene činioce da se uključe u aktivnosti čiji je cilj sprečavanje nasilja nad ženama.

U Srbiji će od 1. aprila minimalna zarada biti 20.010 dinara. Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta, koja je doneta početkom marta, utvrđena je nova minimalna cena rada koja je povećana sa 102 na 115 dinara po radnom satu i primenjivaće se do marta sledeće godine. Nova satnica važi za radna mesta u granama u kojima su potpisani granski kolektivni ugovori.

Poreska uprava je početkom aprila objavila „top 500“ najvećih dužnika poreza. Na spiskovima poreskih dužnika, koji se odnedavno kvartalno objavljuju, nalaze se nazivi i imena preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica koji najviše poreza duguju državi, no, ne postoji objašnjenje organa države o tome kako su ta pravna i fizička lica, među kojima je, recimo, i Margit Savović koja duguje 10 miliona dinara, uspela da naprave poreski dug koji se meri desetinama i stotinama miliona dinara.

Među pet preduzeća iz Srbije koja su prošle godine napravila najveće gubitke, čak tri su iz Vojvodine - Petrohemija, Azotara i Agroživ ratarstvo.

Nova Vlada Srbije za prvih 100 dana rada ispunila je ili počela da radi na ispunjavanju četvrtine od ukupno 46 preporuka privrede navedenih u dokumentu „Vizija 2016“, koje su NALED i GIZ prikupili u okviru 12 okruglih stolova održanih krajem prošle i početkom ove godine širom Srbije.

Obnovljivi izvori energije (OIE) imaju mogućnost delimičnog ili potpunog obnavljanja i zbog toga predstavljaju potencijal budućnosti. Obnovljivi izvori energije postali su aktuelna tema u svetu, pogotovo nakon izbijanja energetske krize sedamdesetih godina prošlog veka. Poslednjih godina se i kod nas sve više priča o obnovljivim izvorima energije i o mogućnosti njihovog korišćenja.

Republički zavod za statistiku Srbije i UNICEF su 1. februara započeli peto nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji, koje će trajati do 30. aprila.
Istraživanje će se obaviti na teritoriji Republike Srbije, i biće sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 9.100 domaćinstava, uz učešće 88 anketara Republičkog zavoda za statistiku.
Istraživanje višestrukih pokazatelja je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a koji se sprovodi svakih pet godina u više od 100 zemalja sveta sa ciljem da se obezbedi međunarodna uporedivost i vremenska serija podataka.
Samo istraživanje je usmereno na najosetljiviji deo populacije: žene, decu do pet godina, ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva, poput Roma.
Cilj istraživanja je da se obezbede podaci o zdravlju, obrazovanju, vaspitanju, socijalnoj zaštiti i uslovima života žena i dece koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima.
Na osnovu prikupljenih podataka koji će pokazati kakav je sada položaj žena i dece i u kojim oblastima postoje problemi i teškoće, moći će da se definišu i ponude rešenja koja će unaprediti njihove živote i živote njihovih porodica.
„Želim posebno da naglasim da je ova anketa anonimna, da će prikupljeni podaci služiti isključivo za statističku obradu kao i da će se publikovati samo u agregiranom obliku. Koristim priliku da uputim apel građanima, koje će naši anketari posetiti u narednom periodu, da svojim učešćem pomognu uspešnoj realizaciji ovog značajnog istraživanja i na taj način daju svoj doprinos ostvarenju ciljeva u oblasti poboljšanja uslova života žena i dece u našoj zemlji“, rekao je Ergin Kurteši, načelnik odeljenja statistike u Novom Sadu.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija