Od 1. januara novi zakon o zaštiti potrošača: Kazne zbog prodaje nepravilne robe ili usluge

  08 oktobar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Malobrojni su oni koji se nisu našli u situaciji da su morali da vrate fen za kosu ili usisivač u prodavnicu, jer su se ti aparati pokvarili za nekoliko dana. U poslednje vreme su učestali i neprijatni „doživljaji“ putnika koji su platili aranžmane za letovanja preko turističkih agencija, a zauzvrat nisu dobili ništa ili su odbili manje od plaćenog.

Verovatno se mnogima desilo da su kupili meso, mleko, jogurt ili supu u kesici kojima je istekao rok trajanja. I sasvim je izvesno da su se nekoliko puta suočavali sa prodavcima koji nisu hteli da vrate novac kada su prodali pokvareni proizvod. U Bečeju se pre pola godine desilo i da je u jednoj pekari prodat hleb „punjen“ nečim što je ličilo na otrov za miševe. O kupovini pokvarenih jaja da ne pričamo.
Prema podacima Centra potrošača Srbije, 80 odsto žalbi kupaca odnosi se na kvalitet bele tehnike i tehničke robe, a 20 odsto na ostale proizvode i usluge.
Nepošteno postupanje prema po-trošačima će sprečiti novi Zakon o zaštiti potrošača, koji će, po rečima ministra trgovine Slobodana Milosavljevića, biti usvojen do kraja oktobra meseca. Zakon bi trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara naredne godine.
Ovaj propis bi trebalo značajno da poboljša položaj kupaca i potrošača, čija će prava biti izjednačena sa pravima potrošača u zemljama Evropske unije. Od sledeće godine će trgovci snositi posledice (biće kažnjeni) zbog prodaje nepravilne robe ili usluge.

Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba

U nacrtu Zakona o zaštiti potrošača navode se osnovna prava potrošača. Taj član je veoma utopistički, takoreći neprimenljiv.
Naime, između ostalog se navodi da „svako, bez obzira na ekonomski i društveni položaj, ima pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, to jest na dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena, i pravo da roba i usluge koje pribavlja budu u skladu sa prinudnim propisima“. Dodaje se i da se „potrošač ne može odreći prava koja su mu priznata ovim zakonom“.
Jasno je da u državi Srbiji nema svako pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, jer u tom slučaju ne bi postojali beskućnici, niti narodne kuhinje.
Popravka ili vraćanje novca
U nacrtu zakona (objavljen je na veb-sajtu Ministarstva trgovine i usluga) navodi se da ako se proizvod pokvari u prvih pola godine nakon kupovine, kupac ima pravo da mu roba bude popravljena u roku od dva do sedam dana, da bude zamenjena ili da bude raskinut kupoprodajni ugovor i da mu se vrati novac.
Trgovci pre prodaje robe i usluga i zaključenja kupoprodajnog ugovora moraju da informišu potrošače o važnim svojstvima robe poput potrošnje struje, roka trajanja itd.
Ubuduće teret dokazivanja eventualne neispravnosti kupljenog proizvoda ili usluge više neće biti na kupcima nego na prodavcima. „To je jedan od suštinskih kvaliteta novog zakona. Teret dokazivanja nije više na potrošačima već na trgovcima. Oni će morati da dokazuju da je ono što su prodali odgovarajućeg kvaliteta”, rekao je ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević.
On je rekao i da će kazne za prekršioce biti drakonske, ali da je to jedini način da se izbegnu situacije u kojoj su potrošači oštećeni: „Uzmimo za primer prodaju turističkih aranžmana. Ukoliko građanin uplati letovanje u hotelu pored plaže sa pogledom na more, onda turistička agencija koja mu je prodala taj aranžman zaista mora da mu obezbedi taj i takav hotel i sobu sa pogledom, a ne da na licu mesta menja uslove aranžmana“.

Trgovci u službi potrošača a ne obratno

Novim zakonom je predviđeno i da trgovci moraju da cenovnik ili tarifnik usluga istaknu u poslovnim prostorijama ili na drugom mestu na kome nude usluge.
Nadalje, oni koji obavljaju usluge snabdevanja strujom, gasom, centralnim grejanjem ili vodom dužni su da u ponudi ili oglasu označe jediničnu cenu potrošene struje, centralnog grejanja, potrošene vode ili gasa, uključujući sve poreze i dažbine.

Centar za zaštitu potrošača

Ministarstvo trgovine i usluga u martu mesecu ove godine formiralo je Centar za zaštitu potrošača. Osnovni zadatak Centra je da pruža informacije i savete potrošačima i pomoć u rešavanju potrošačkih problema. U sastavu Centra radi kontakt centar sa besplatnom telefonskom linijom – 0800-103-104 – za prijem prijava potrošača.

Trgovci su dužni da pored jedinične cene jasno označe sve cene koje se ne računaju prema potrošenoj mernoj jedinici, uključujući i cenu koja se plaća za priključenje na mrežu.
Pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, trgovci su dužni da potrošače obaveste o osnovnim obeležjima robe ili usluga, o prodajnoj ceni, a ako je priroda proizvoda takva da se cena ne može razumno pretpostaviti, onda o načinu na koji će se prodajna cena izračunati, ali i o svim dodatnim troškovima (transport, poštanski troškovi itd.), o načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, o postojanju prava potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim zakonom…

Kazne

U nacrtu Zakona o zaštiti potrošača predviđene su kazne koje se, zavisno od prekršaja, kreću od 50.000 do 2 miliona dinara. Recimo, biće kažnjivo, ako se ne označi cena, ne istakne cenovnik ili tarifnik u poslovnim prostorijama, ako se ne označi u ponudi ili oglasu za obavljanje usluge trajnog snabdevanja strujom, gasom, centralnim grejanjem ili vodom putem cevovoda jedinična cena kilovat sata, odnosno kubnog metra sa uključenim porezima, ako se ne vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora koji je raskinut u roku od 30 dana od prijema izjave o jednostranom raskidu, ako se ne sačini garantni list u skladu sa propisima itd.

K.D.F.Naslovi

Popularni Članci