Skupština opštine Bečej je u julu 2009. godine formirala Opštinski savet za bezbednost (OSB) u cilju sprovođenja, kako je definisano, „bezbednosne prevencije“ u opštini.

Opštinski savet za bezbednost (OSB) je u okviru Strategije bezbednosti u opštini Bečej za period od 2011. do 2015. godine pokrenuo projekat „Naša opština – naša sigurna kuća“ čiji je cilj prevencija nasilja u porodici i narkomanije, kao i podizanje svesti građana o ovim problemima. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Srbiji. Tokom programa će se pored seminara, predavanja, obuka za predstavnike institucija i ustanova koje se bave ovom problematikom, objaviti i serijal tekstova o nasilju u porodici i narkomaniji sa željom da se utiče na promenu svesti potencijalnih žrtava i počinilaca, odnosno sa ciljem informisanja o načinu prepoznavanja i mogućnostima zaštite u institucijama sistema.

Opštinski savet za bezbednost (OSB) pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Srbiji sprovodi projekat pod nazivom „Naša opština – naša sigurna kuća“, čiji je cilj prevencija nasilja u porodici i narkomanije i podizanje svesti stanovništva o ovim problemima.

Opštinski savet za bezbednost (OSB) pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Srbiji sprovodi projekat pod nazivom „Naša opština – naša sigurna kuća“, čiji je cilj prevencija nasilja u porodici i narkomanije i podizanje svesti stanovništva o ovim problemima. Tokom ovog programa pored seminara, predavanja, obuka za predstavnike institucija i ustanova koje se bave ovom problematikom, objavljuje se i serijal tekstova o nasilju u porodici i narkomaniji sa željom da se utiče na promenu svesti potencijalnih žrtava i počinilaca, odnosno sa ciljem informisanja o načinu prepoznavanja i mogućnostima zaštite u institucijama sistema.

U prvih devet meseci 2011. godine Prekršajnom sudu u Bečeju podneto je 1.036 prijava iz oblasti javnog reda i mira, a od toga je 108 prekršajnih prijava sa elementima nasilja u porodici. Donete su 84 osuđujuće presude od čega su sedam kazni zatvora u trajanju između 10 i 60 dana. Doneta je i jedna oslobađajuća presuda. Počinioci su u većini slučajeva muškarci, uglavnom vanbračni partneri, dok su žrtve nasilja osobe između 18 i 60 godina starosti.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počela je 25. novembra – taj dan su Ujedinjene nacije proglasile Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama – i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Centar za socijalni rad Bečej uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i lokalne samouprave 3. maja je pokrenulo novu uslugu socijalne zaštite, tada je počelo da radi Savetovalište za brak i porodicu.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji uvodi hitne mere udaljavanja nasilnika iz porodice počeće da se primenjuje od 1. juna. Zakonom je, između ostalog, predviđena i zabrana prilaska žrtvi kao i profesionalno-disciplinska odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa njim.

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji treba da spreči nasilje u porodici pre nego što do njega dođe, stupio je na snagu 1. juna i mesec dana kasnije se s razlogom postavlja pitanje da li je on „pao“ u praksi, jer su u poslednjih dvadesetak dana dogodile dve tragedije – prvo je u Centru za socijalni rad u Novom Beogradu ženu ubio bivši muž, a potom je u Centru za socijalni rad u beogradskoj opštini Rakovica muškarac je ubio dete i ženu.

O tome da li je nasilje u porodici, u najvećem broju slučajeva prema ženama i deci, privatna ili stvar svih nas, društvo će biti u prilici da „sudi“ nakon makar godinu dana primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od juna 2017. godine, kada će biti vidljivije da li će nasilje u porodici osim oštećenih strana prijavljivati i građani, rođaci, komšije, svi oni koji imaju saznanja o tome, ali su dosad, u velikom broju slučajeva, bili samo nemi posmatrači izdaleka.

Naslovi

Popularni Članci