Pre nešto više od mesec dana objavili smo da će Matica srpska nakon usvajanja Zakona o restituciji tražiti povraćaj svoje imovine, između ostalog i dvorac Fantast.

Skupština Srbije trebalo bi da na sednici koja počinje 15. decembra (nakon zaključenja ovog broja Mozaika) usvoji izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje predviđaju da poslodavci istovremeno sa isplatom zarada zaposlenima uplaćuju i poreze i doprinose.

Umesto da javne nabavke budu transparentne i kontrolisane, kako je vlast obećavala, maltene na časnu pionirsku reč, od toga neće biti ništa. Kome je to dobro, znaju svi koji su uključeni u te poslove: s jedne strane dobro je državi i lokalnim samoupravama, s druge strane, onima koji će dobijati poslove u procesu javnih nabavki. Pregršt miliona dinara se tako izgubi u raznim džepovima. Čak i u malim opštinama, gde se godišnje obavi svega 10-20 javnih nabavki.

„Medijska koalicija izražava duboko nezadovoljstvo zbog toga što je u Predlogu Zakona o javnim preduzećima (tačka 2) predviđena mogućnost osnovanja javnih preduzeća u oblasti informisanja.

Informator o radu opštine Bečej u 2012. godini nedavno je objavljen na zvaničnoj veb stranici lokalne samouprave, u skladu sa propisima –Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Uputstvo za objavljivanje Informatora o radu državnog organa – uz jedan nedostatak, informator bi trebao da bude vidljiv na naslovnoj stranici sajta, a ne „sakriven“ među ostalim dokumentima (u „folderu“ dokumenta, u kategoriji ostala dokumenta).

Stupanjem na snagu Zakona o javnim preduzećima 25. decembra prošle godine, treba da prestanu da rade nadzorni odbori javnih preduzeća, a upravni odbori nastavljaju da obavljaju poslove nadzornog odbora do imenovanja novih nadzornih odbora u skladu sa novim zakonom. Osnivači javnih preduzeća i društava – republika, pokrajina ili lokalna samouprava – dužni su da u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu zakona usklade osnivačka akta javnih preduzeća sa novim propisima.

Posle Novog Sada, Novog Pazara, Niša u utorak je u Beogradu održana završna javna rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima na kojoj se i pored toga što nacrt zakona predviđa povlačenje države iz medijske sfere, moglo čuti od predstvanika medijske zajednice da je predlog zakona nedorečen i restriktivan i da u pojedinim delovima sadrži kontradiktorna rešenja i da favorizuje državne medijske kuće.

Predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Autonomne Pokrajine Vojvodine koji je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine uputila Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i usvajanje:

Novi Zakon o javnim preduzećima koji je stupio na snagu krajem prošle godine, verovatno je prouzrokovao i tek će da prouzrokuje probleme strankama, naročito na lokalnom nivou.

Predstavnici opštine Bečej, predsednik opštine Vuk Radojević i načelnik Odeljenja za privredu i razvoj Mihajlo Ćelić pozvani su u sredu na sastanak sa ministrom privrede Sašom Radulovićem, na kojem će teme biti nacrt Zakona o privatizaciji i nacrt Zakona o izmenama i dopunama o stečaju.
„S obzirom na to da na našoj teritoriji imamo preduzeće koje po svom značaju prevazilazi opštinu Bečej, mislim na PIK ’Bečej’, naše učešće na ovom konsultativnom sastanku biće sigurno od značaja i biće zapaženo, gde ćemo mi izneti određene predloge, kad je u pitanju nov Zakon o izmenama i dopunama o stečaju“, rekao je Radojević pre sastanka u Beogradu u izjavi za Bečejski mozaik.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci