Értesítést - Obaveštenje

  17 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Óbecse község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya, a környezeti hatástanulmányról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 135/04 és 35/09 sz.) 29. szakasza alapján, közzéteszi az


É R T E S Í T É S T


a meghozott határozatról, ami alapján nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése a Szabadon álló beépítésű épület – kiskereskedelmi létesítmény (szupermarket) kísérő tartalommal és transzformátor-állomás kiépítése elnevezésű projektumra az óbecsei kataszteri község 4925/9 helyrajzi számú kataszteri parcelláján.

A projektum hordozója, az újpázovai Lidl Srbija Betéti Társaság, Prva južna radna u. 3 hsz. beadványt adott át a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntése céljából a Szabadon álló beépítésű épület – kiskereskedelmi létesítmény (szupermarket) kísérő tartalommal és transzformátor-állomás kiépítése elnevezésű projektumra az óbecsei kataszteri község 4925/9 helyrajzi számú kataszteri parcelláján, Óbecse község területén.

A lefolytatott eljárás után a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntése tárgyában, 2019. február  5-én meghoztuk a IV 06 501-4/2019-es számú határozatot, ami szerint nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.
 

A meghozott határozatba betekintést lehet végezni az illetékes szerv irodahelyiségeiben, a 46-os számú irodában Óbecsén, Felszabadulás tér 2. hsz. alatt minden munkanapon 10-12 óra között, ezen értesítés közzétételétől számított 10 napon belül.

Az érdekelt közvélemény és a projektumhordozó fellebbezést adhatnak át a meghozott határozat ellen, ezen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnak kell címezi, ezen szerv útján

 

 

Opštinska uprava opštine Bečej, Odelјenje za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, Odsek zaštite životne sredine  na osnovu člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09), objavlјuje

 

O B A V E Š T E Nј E


o donetom rešenju  da nije  potrebna procena uticaja Projekta „Slobodnostojeći objekat – zgrada za trgovinu na malo – supermarket sa pratećim sadržajima i trafo-stanicom“, kat.parc.br. 4925/9 K.O. Bečej na životnu sredinu.

 

Nosilac projekta  „Lidl Srbija KD“ iz Nove Pazove, ulica Prva južna radna 3, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA „Slobodnostojeći objekat – zgrada za trgovinu na malo – supermarket sa pratećim sadržajima i trafo-stanicom“, na životnu sredinu u Bečeju, ulica Danila Kiša br. 10, na katastaskoj parceli  4925/9 K.O. Bečej, na teritoriji opštine Bečej.

 

Nakon sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu dana 5. februara 2019. godine doneto je rešenje broj IV 06 501-4/2019 da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa, kancelarija br. 46, Trg oslobođenja 2, Bečej, svakog radnog dana od 10 do 12 časova u roku od 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavlјuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, putem ovog organa.

 

Više iz ove kategorije « IN MEMORIAM Mali oglasi »

Naslovi

Popularni Članci