Rok za završetak radova na trgu je kraj maja: Produženje roka zbog zime

  12 maj 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija gradskog trga započeta je 15. septembra 2016. godine, a rok za izvođenje radova je bio 210 kalendarskih dana – taj rok je „istekao“ 12. aprila, međutim, novi trg početkom maja nije završen. Po ugovoru rok još traje, jer je izvođač radova u toku zime napravio pauzu zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Milica Nešić je rekla da u ugovoru sa izvođačem radova piše, „a to je u građevini uvek tako, da ukoliko su nepovoljni vremenski uslovi, a znamo da jesu bili, pogotovo što je rad na otvorenom, u tom periodu vreme ne teče“.

Pauza na gradilištu je trajala od 28. decembra do 20. februara, a ti kalendarski dani se ne računaju u rokove. „To stoji i u ugovoru i u posebnim uzansama u građenju, a to je sve zakonom regulisano. Taj period je pomerio rok, jer da se sve vreme moglo raditi izvođač je 12. aprila trebalo da završi posao, ali zbog zime je pomeren rok“, rekla je Nešić.

Izvođač radova (firma „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja je nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina) zbog nepovoljnih zimskih uslova i pauze u radovima ima oko 45 novih dana do isteka ugovorenog roka, te bi krajem maja trebalo da bude okončana izgradnja trga.

Izgradnja fontana u drugoj fazi

Potom sledi druga faza posla, a to je izgradnja fontana. Načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine je objasnila da je izvođač koji gradi trg dobio i posao izgradnje dve fontane. „Postojale su dve opcije, jedna je bila raspisivanje nove javne nabavke, uvođenje još jednog izvođača u posao, ali zaključeno je da bi tu bilo preklapanja radova i sadašnji izvođači ne bi mogli da završe posao dok drugi rade. Opština je pokušala da od Uprave za javne nabavke dobije saglasnost za zaključivanje ugovora o izgradnji fontana neposrednom pogodbom. Dobili smo saglasnost za to, tako da će isti izvođač graditi i fontane. Za taj posao takođe postoji poseban rok. Tu je, zatim, specifična oprema koja se nabavlja iz inostranstva i zasad je neizvesno koliko će da traje nabavka opreme. Inače, radovi na fontanama će početi čim izvođač radova potpiše ugovor. Jedino će se čekati oprema, izvođač će da uradi sve što može, a na samu ugradnju opreme će se možda čekati. Projektantska vrednost fontana je bila oko 15 miliona dinara, a ugovorena ne može biti viša od toga“.

Ugovor sa izvođačem radova za izgradnju fontana trebalo je biti potpisan juče, 11. maja.

U projektu rekonstrukcije bečejskog trga piše da se planira izgradnja centralne i parterne fontane.

U okviru centralnog motiva trga (3 kružnice), u isečku između dve poslednje kružnice biće pozicionirana centralna fontana. Centralna fontana je geometrijski gledano „kada“ u osnovi kružnog isečka između dve kružnice različitog prečnika. Dužina lukova trebalo bi da bude 24,06 metara i 14,27 metara, a bočne strane su dužine 8,22 metra i 7,05 metara.

„Kada” fontane će biti iznad kote terena sa završnim slojem visine 45 centimetara, da bi bila ugodna za sedenje na obruču „kade” u svojim polukružnim delovima. Dubina do površine vode trebalo bi da bude 70 centimetara. Na ivici manjeg luka biće smeštene mlaznice fontane koje će u poluluku zrakasto raspršivati vodu do većeg luka.

Osvetljenje fontane biće rešeno tako da svetla prate liniju mlaza vode sa mogućnošću programiranja smene boje svetala.

Završna obrada su keramičke pločice: na dnu i na stranicama bazena trebalo bi da budu glazirane keramičke mozaik pločice u metalik sivoj boji, u kombinaciji dve različite obrade iste boje (hrapavo i glatko). Na obodu bazena gde je predviđena mogućnost sedenja biće suvo presovane pločice. Spoljna obrada zida bazena biće natur beton sa tragovima drvene oplate.

Za predloženu vodenu igru mlaznica koje će biti postavljene uz ivicu manjeg luka fontane koje u polukrugu zrakasto raspršuju vodu sa paraboličnim mlazom do većeg luka bazena fontane, predlažu se mlaznice tipa „Comet”. Mlaznice je moguće ručno podešavati po vertikali i horizontali.

Predloženo je da broj mlaznica bude 22 da bi igra vode bila efektna (dužina mlaza bi bila u granicama do 6 metara, a visina mlaza oko 2,5 metara).

Zelenilo, dimenzije i oblici

Nešić se osvrnula i na konstatacije pojedinaca o tome da su planirana mesta za zelene površine na trgu nejednakih veličina, oblika i međusobnih razmaka: „To su zamerke na urbanističko rešenje, a ne na izvođenje radova. Te dimenzije i kosine su predviđene u projektu. U krajnjem slučaju, izvođač radova ima obavezu da geodetski snimi trg nakon završenog posla, ali po ovome što trenutno vidim – doduše nisam geometar, niti sam išla da merim, a sumnjam da i oni koji kritikuju su išli da premere dimenzije – izvođač se pridržava projektne dokumentacije i radi to što je projektom definisano“.
Podsetimo da u projektu rekonstrukcije gradskog trga, u vezi sa ozelenjavanjem piše da su za drvorede birane vrste na osnovu oblikovnog karaktera, boje, i one koje su zadate od strane Zavoda za zaštitu prirode u sklopu uslova izdatih za izradu urbanističkih planova. Sve vrste pogoduju II klimatskoj zoni u kojoj se trg nalazi, a raspored vrsta je napravljen u zavisnosti od položaja u odnosu na strane sveta (insolacija) i objekata koji trg oivičavaju. Zelene površine su predviđene zatravljene i oivičene granitnim kockama 10x10 cm. Dva isečka između kružnica iz centralnog motiva predviđene su za sezonsko cveće, a jedan isečak za armiranu travu – otpornu na gaženje i habanje. Navodi se da će se formirati zelena oaza ispred objekta zadužbine baronice Eufemije Jović koja će biti oivičena pešačkom putanjom od ulaza na trg iz Novosadske ulice do katoličke crkve. Putanja će biti naglašena drvoredom koji ima ulogu fizičke strukture koja vizuelno smanjuje prostor trga, a iza drvoreda prema objektu trebalo bi da budu poprečne trake zelenog tepiha prošarane kompozicijom niskog šiblja i rastinja.

Tehnologija fontane, izbor opreme i sistema projektovan je prema preporukama OASE – LivingWater. Projektom je predviđeno da centralna fontana funkcioniše na principu recirkulacije vode.

Mogućnost rada fontane zavisiće od meteoroloških uslova, ali će se svakako zaustaviti, isprazniti i konzervirati pre pojave prvih mrazeva i zato se preporučuje da radi od kraja aprila do početka oktobra.

Parterna fontana će biti smeštena južno od ulaza u gradsku kuću, u okviru trapezoidnog platoa od žute klinker opeke. Parterna fontana će geometrijski gledano biti „kada“ u osnovi pravougaonog preseka dimenzije 4,20/4,20 metara. Fontanu bi trebalo da čine devet mlaznica koje će da vertikalno izviru iz samog platoa u njegovoj ravni, u obliku kvadrata biće raspoređene mlaznice u rasteru 3 puta 3 mlaznice, na međusobnom rastojanju od 1,2 metra. Parter fontane biće popločan suvo presovanim pločicama u sivom tonu.

Upravljanje i kontrola vodenih i svetlosnih efekata predviđena je preko WECS uređaja (Water Entertaiment Control System). Svetlosni efekti trebalo bi da prate vodene efekte i da budu međusobno sinhronizovani. U projektu piše da su odabrani LED-RGB podvodni reflektori, te će mogućnost izbora boja biti neograničena iz spektra, sa mogućnostima naglaska na neku posebnu boju (crvenu-zelenu-plavu).

Prema dimenzijama fontane predloženo je da visina vertikalnih vodenih mlazeva bude do 1,5 metara.

Za potrebe vodenih efekata projektovana je posebna potopna pumpa i podvodni reflektor, koji se mogu individualno kontrolisati i regulisati uz pomoć DMX uređaja, a karakteristika pumpe je izuzetna dinamika vode. Izbor pumpe i reflektora jeprema preporuci tehnologije OASE-LivingWater.

K.D.F.Naslovi

Popularni Članci