Krajem januara ističe rok za prijavljivanje imovine funkcionera: Imovinu na uvid!

  22 januar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Funkcioneri u Srbiji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije do 31. januara dostave podatke o ličnoj imovini i prihodima, o prihodima i imovini svojih bračnih partnera i maloletne dece.
Funkcioneri su i ranije bili u obavezi da prijave svoju imovinu Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa (sada taj posao radi Agencija za borbu protiv korupcije), ali većina njih to nije uradila.

Jer nije bilo kaznenih mera.
Hvala zakonodavcu, takve mere danas postoje – predviđene su zatvorske i novčane kazne. Naime, funkcioner koji ne prijavi imovinu Agenciji za borbu protiv korupcije ili daje lažne podatke o imovini u nameri da prikrije podatke o imovini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu, prestaje vršenje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina. Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj funkcioner ako prijavi imovinu nakon isteka propisanog roka.
U Srbiji ima oko 30.000 funkcionera koji treba da prijave imovinu (radi se o imenovanim, postavljenim i izabranim osobama), a oni su predsednici republike i skupštine, premijer, ministri, poslanici u republičkom i pokrajinskom parlamentu, predstavnici lokalnih vlasti, direktori javnih preduzeća, domova zdravlja i škola, sudije, tužioci i njihovi zamenici i rektori univerziteta. Oni u imovinskoj karti treba da navedu sve nepokretnosti i pokretnosti koje poseduju u zemlji i inostranstvu, uključujući vredne zbirke, oružje, umetničke predmete, akcije i druga udela u preduzećima i depozite u domaćim i stranim bankama, ali i posedovanje autorskih i patentnih prava, kao i dugove i potraživanja, ali i pravo na korišćenje službenog stana.
Predviđeno je i praćenje imovine funkcionera, a to znači da će funkcioneri dostavljati podatke Agenciji dve godine nakon što prestanu da obavljaju svoju funkciju.
Podaci o imovini funkcionera će posle 31. januara biti objavljeni na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije i postaće dostupni svima.
Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, izjavila je za dnevni list Dnevnik da će „detaljan i kompletan uvid u imovinu i prihode funkcionera od trenutka kada stupe na javnu dužnost biti objavljen na sajtu Agencije u onoj meri u kojoj to ne narušava njihovu privatnost, odnosno ne povređuje njihovu privatnost ili ličnu bezbednost njihovih porodica. Zakon je vrlo precizno regulisao obim u kome su ovi podaci dostupni javnosti, a Agencija stoji iza obezbeđivanja tajnosti i sigurnosti podataka koji joj se dostavljaju. Ovo je važno jer najava da je od 1. januara omogućen uvid javnosti u imovinsku kartu funkcionera izazvala dosta podozrenja i nerazumevanja. Javnost će preko internet sajta Agencije moći da zna da li funkcioner, njegov bračni ili vanbračni drug i maloletna deca poseduju nepokretnosti, ali bez adrese. Znaće da li ima auto, čamac, jahtu ili avion, ali bez registarskih oznaka, koliko novca poseduje na bankarskim računima u zemlji i inostranstvu, bez oznaka banke i broja računa. Od ukupnih prihoda koje ostvaruje, biće dostupni podaci za one iz javnih izvora“. Marković je dodala da su „odredbe u pogledu poštovanja zakona, ali i sankcije dosta jasne i tu nema mesta polemisanju. Kada utvrdimo da zaista postoji namera da se prikrije imovina i da ima elemenata krivičnog dela, podnosimo krivičnu prijavu s predlogom da se za to krivično delo izrekne odgovarajuća sankcija“.

Imovinske karte Bečejaca

Pojedini bečejski funkcioneri dostavili su svoje imovinske karte i novinarima Bečejskog mozaika.
U izveštaju o imovini i prihodima koji do 31. januara treba da dostavi Agenciji za borbu protiv korupcije, zamenik predsednika opštine Budislav Medurić naveo je da ostvaruje prihode kao funkcioner u lokalnoj samoupravi iz opštinskog budžeta i da je njegov mesečni neto prihod 68.120 dinara (funkciju obavlja od 9. jula 2008. godine). Medurić u vlasništvu ima kuću od 120 kvadratnih metara (poklon), šumu od 150 kvadratnih metara (kupovina), polovinu kuće od 120 m2 (kupovina) i oko 12 hektara zemlje (poklon, nasledstvo), a njegova supruga u svom vlasništvu ima polovinu kuće od 120 m2 (kupovina) i 1,7 hektara zemlje (poklon). Budislav Medurić je vlasnik automobila marke „opel – astra“ (2001. godište), a ima i ušteđevinu od 3.950 evra. On koristi i službeni mobilni telefon od 2008. godine.
Predsednik opštine Peter Knezi u svojoj imovinskoj karti naveo je da od 9. jula 2008. godine, od kada je predsednik opštine, zarađuje mesečno 81.112 dinara neto. Knezi je vlasnik porodične kuće od 150 kvadratnih metara (kupovina), a njegova supruga je vlasnica vikendice od 28 kvadratnih metara (kupovina). Knezi je vlasnik vazdušne puške Modell-300 Haenel (1975. godište), a ima i štedni ulog od 5.150 evra. Predsednik opštine je vlasnik 94 komada akcija „Globus osiguranja“ iz Beograda i NIS-ovih besplatnih akcija. On od jula 2008. godine koristi i službeni telefon.
Savetnik predsednika opštine za sport i omladinu Goran Strajnić zarađuje 39.000 dinara mesečno (neto) iz opštinskog budžeta od 1. avgusta 2008. godine. On je profesor fizičkog vaspitanja u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Bečeju i njegovi mesečni neto prihodi od 2. decembra 2007. godine su 39.500 dinara.
Marjan Radičević, član Opštinskog veća, naveo je da su njegovi mesečni neto prihodi 71.000 dinara iz opštinskog budžeta od 1. avgusta 2008. godine. Njegova supruga je vlasnica porodične kuće od 148 kvadratnih metara (nasleđe), a Marjan Radičević u svom vlasništvu ima auto marke „renault senik“ (2005. godište) i pištolj Zastava M-88A (1993. godina).
U imovinskoj karti člana Opštinskog veća Dragana Mesaroša piše da u opštini zarađuje 58.662 dinara mesečno (neto) od 9. jula 2008, a da od imovine ima automobil marke „daihatsu-applause“ (1991. godište). Mesaroš koristi službeni telefon od oktobra 2008. godine.
Dušan Jovanović, predsednik Skupštine opštine, rekao je da prikuplja neophodnu dokumentaciju i da  će popuniti formular o imovini i prihodima do kraja nedelje, te da će podatke proslediti i novinarima Bečejskog mozaika.
Ildiko Nađ, zamenica predsednika Skupštine opštine, objasnila je da još nije završila popunjavanje obrasca, a da sve što nas bude interesovalo možemo pronaći na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.
Lazar Sekulić, savetnik predsednika opštine za bezbednost, obećao je da će redakciji Bečejskog mozaika dostaviti imovinsku kartu najkasnije do kraja meseca, a isto je obećala i Andrea Ferenci Galgo, pomoćnica predsednika opštine za prekograničnu saradnju i regionalni razvoj.
Pal Šandor, član Opštinskog veća, će do kraja nedelje popuniti formular, a Ilona Varnju, članica Opštinskog veća, rekla je da će ustupiti novinarima formular o imovini kada ga popuni, ali je navela da ima zajedničku imovinu sa mužem: porodičnu kuću i automobil. Đerđ Ric, član Opštinskog veća, završava popunjavanje formulara, Andraš Boja i Endre Sabo, članovi Opštinskog veća, još nisu počeli pisanje imovinske karte, dok Dušan Radivojević, član Opštinskog veća, nije želeo da preda novinarima obrazac koji je već popunio, rekavši da će „sve što treba“ biti na internet sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.
Oni opštinski funkcioneri koji nisu želeli da obnaroduju podatke o svojoj imovini, dobili su samo na vremenu.
Posle 31. januara sve će biti javno. Po zakonu.
Inače, podaci o imovini onih koji žive od novca građana bez ikakve prinude trebalo bi da budu javni. Jer je tako pristojno.
O „iskorenjivanju“ korupcije da ne govorimo.

K.D.F. i Slobodan Malešev

Naslovi

Popularni Članci