Za reprezentaciju, telefone i poklone u opštini Bečej: Manji troškovi reprezentacije

  09 mart 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predstavnici opštine su u 2017. godini napravili 142 računa u restoranima za ukupno 2,2 miliona dinara, to jest 18.820 evra (računali smo 118 dinara za 1 evro).

Za 12 meseci 2017. godine i u januaru 2018. godine 20 predstavnika opštine (izabrana i postavljena lica) su na telefoniranje službenim telefonima potrošili 670.944 dinara, to jest 5.685 evra.

Za kupovinu poklona u 2017. godini u lokalnoj samoupravi potrošeno je ukupno 1,7 miliona dinara, to jest 15.075 evra.

Podatke o trošenju novca u restoranima, za kupovinu poklona i  korišćenje službenih telefona redakcija Bečejskog mozaika je iz lokalne samouprave dobila na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, međutim, u dokumentaciji nisu objašnjene neke nelogičnosti/alarmantni podaci, recimo, o enormno visokim telefonskim računima pojedinih opštinskih postavljenih i izabranih osoba, niti o tome šta je i u koju svrhu kupovala opština što se poklona tiče.

Manje za reprezentaciju 2017. nego godinu dana ranije

U poređenju sa 2016. godinom, lokalni funkcioneri su 2017. potrošili manje novca za troškove reprezentacije, naime, u 2016. godini napravili su 154 računa u restoranima za ukupno 2,7 miliona dinara, to jest 22.116 evra,a 2017. za reprezentaciju je potrošeno 2,2 miliona dinara, to jest 18.820 evra.

U 2016. godini službene mobilne telefone koristilo je 26 osoba, za razliku od 2017. godine, kada ih je imalo 20 ljudi.

Te godine je za telefoniranje potrošeno 647.940 dinara, to jest oko 5.300 evra, a 2017. godine, 617.996 dinara, to jest 5.237 evra.

Pokloni

Najviše novca za poklone 2017. godine potrošeno je u „Mali princ JAP“ iz Bečeja, ukupno oko 1,25 miliona dinara, to jest 10.647 evra, a najveći pojedinačni račun glasi na 423.422 dinara.

Veliki je račun i iz „Pen obuće“ iz Novog Sada gde su u vrednosti od 154.000 dinara, to jest 1.305 evra, kupljeni pokloni sredinom avgusta prošle godine.

Restorani

Bečejski funkcioneri su 2017. godine potpisali račune u restoranima u Bečeju, Novom Sadu i Beogradu i u Bačkom Petrovom Selu za ukupno 2,2 miliona dinara. Potpisnik računa za reprezentaciju bio je, u najvećem broju slučajeva, predsednik opštine Dragan Tošić (71 račun).

Računi su iz bečejskih restorana „Largos“, „Četvorka sistem“, „Don Quijote“, „Mali lovac“, „Imperial lux“ (nekadašnji hotel „Bela lađa“), „Kod Todora“, „Burger Time“ i „S M“ (Bačko Petrovo Selo), ali je tu i račun iz „Sportiva“ (verovatno za noćenje sportista), zatim se jelo i u novosadskim ugostiteljskim objektima „Dunav Corp“, „Romansa“, „Surabaya“, „Dvor“ i „Pipping“, i u beogradskim „Starim platanima“ i „Fransu“.

Ima računa na iznos od svega 520 dinara, ali i na 145.930 dinara, a „osrednji“ računi su vredni od 3.000 do 14.000 dinara.

Za obeležavanje dana grada potrošeno je 286.630 dinara u restoranu „Mali lovac“.

Bečejski funkcioneri su 2016. godine potpisali račune u restoranima u Bečeju, Novom Sadu i Beogradu, kada je bilo računa na iznos od 830 dinara, ali i na 325.650 dinara.

Telefoni

Izabrana i postavljena lica u lokalnoj samoupravi, njih 20, su u januaru 2017. godine za telefoniranje službenim mobilnim telefonima potrošili ukupno 53.492 dinara, u februaru 74.341 dinar, u martu 43.449 dinara, u aprilu 41.179 dinara, u maju 44.147 dinara, u junu 52.707 dinara, u julu 44.338 dinara, u avgustu 49.790 dinara, u septembru 44.057 dinara, u oktobru 61.368 dinara, u novembru 43.145 dinara i u decembru 65.983 dinara – za 12 meseci ukupno 617.996 dinara, to jest 5.237 evra.

U januaru ove godine potrošeno je 54.688 dinara za službeno telefoniranje.

Računi

U toku 13 meseci – 2017. godine i u januaru ove – najveći su bili telefonski računi Sandre Popov, u to vreme pomoćnice predsednika opštine, za 13 meseci ukupan iznos računa njenog službenog mobilnog telefona bio je 121.232 dinara. U većini slučajeva njeni računi bili su od 2.300 do oko 6.000 dinara mesečno, međutim, računi iz oktobra i decembra prošle godine, kao i u januaru ove bili su pozamašni: 17.543, 30.161 i 19.711 dinar.

Nju sledi sekretarka Skupštine opštine Mirjana Namačinski, za 13 meseci ukupan iznos njenih računa je 60.029 dinara, a najviši su iz januara i februara prošle godine, 17.105 i 36.103 dinara, a ostalih meseci pravila je račune i manje od 1.000 dinara, iznos na jednom je svega 98 dinara.

Predsednik opštine Dragan Tošić tek je „trećeplasirani“ po visini računa, iznos njegovih računa za 13 meseci je 57.945 dinara, a prosečno je trošio nešto više od 3.000 dinara mesečno, dok „iskaču“ iznosi od 8.304 dinara u junu i 8.074 dinara u oktobru mesecu.

Član Opštinskog veća Miomir Jelenić za 13 meseci imao je račune u ukupnom iznosu od 50.237 dinara, njegov najveći račun je iz avgusta i iznosi 11.454 dinara.

Računi predsednika Skupštine opštine Nenada Tomaševića u posmatranom periodu bili su ukupno 49.673 dinara, njegov najveći račun je iz juna meseca, 6.042 dinara.

Član Opštinskog veća Dejan Terzić je za 9 meseci prošle godine (jer je potom dao ostavku na funkciju) potrošio 7.744 dinara, a Nikola Džigurski, koji ga je zamenio u Veću, u poslednja 4 meseca potrošio je 5.419 dinara i to je ujedno i najmanji račun.

Član Opštinskog veća Igor Kiš, čiji su računi, recimo, u prvoj polovini 2016. godine bili među najobimnijima – u martu, aprilu, maju i junu bili su 12.156, 11.950, 16.813 i 18.031 dinar – u poslednjih 13 meseci je među onima koji su potrošili najmanje, ukupno 24.122 dinara, mesečno oko 1.100 dinara, a njegov najveći račun iznosi manje od 4.000 dinara.

Čemu služi limit?

Na sednici Opštinskog veća na kojoj se 2014. godine raspravljalo o donošenju odluke o uslovima o načinu korišćenja mobilnih telefona izabranih, imenovanih i postavljenih lica, bilo je funkcionera koji nisu bili zadovoljni novim pravilima.
Podsetimo da su pojedini lokalni funkcioneri pre toga izuzetno rado telefonirali na račun poreskih obveznika i pravili su mesečne račune više od 15.000 i 20.000 dinara, ali i račune čak od 60.000 i 100.000 dinara mesečno.
U toku 2013. godine za telefonske račune 16 lokalnih funkcionera potrošeno je ukupno 1.443.334 dinara, to jest 12.550 evra.
U 2012. godini na telefonske račune potrošeno je 838.888 dinara (od te sume obustave su bile ukupno 56.366 dinara), tako da je zapravo potrošeno 782.522 dinara, to jest 6.804 evra.

Plaćanje iz „svog džepa“

Predsednik opštine Dragan Tošić je odgovorio na pitanje o tome da li će Sandra Popov, koja je donedavno radila u njegovoj službi, platiti razliku između dozvoljenog limita i napravljenih računa, rekavši da je, po njegovim informacijama, već platila, ili će uskoro da plati.

Što se Mirjane Namačinski tiče, koja je sekretarka Skupštine opštine, predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević je rekao da će svakako da plati razliku između dozvoljene potrošnje i velikih iznosa na računima, kao, uostalom, dodao je Tomašević i svi ostali koji prekorače limit.

Podsetimo da je tadašnji predsednik opštine Vuk Radojević na predlog Opštinskog veća u leto 2014. godine doneo dve odluke, jednu o trošenju novca za reprezentaciju, a drugu o pravilima korišćenja službenih mobilnih telefona. U toj odluci je pisalo da predsednik opštine odlučuje ko ima pravo na korišćenje mobilnog telefona, te da korisnik mobilnog telefona treba da bude dostupan na službeni mobilni telefon u svako doba dana. Troškovi korišćenja mobilnog telefona i kartica, koji se plaćaju iz opštinskog budžeta bili su utvrđeni u mesečnom iznosu, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona: za predsednika opštine do 8.000 dinara, za zamenika predsednika opštine do 6.000 dinara, za članove Opštinskog veća do 3.000 dinara, za pomoćnike predsednika opštine do 3.000 dinara, za predsednika Skupštine opštine do 5.000 dinara, za zamenika predsednika Skupštine opštine do 3.000 dinara, za sekretara Skupštine opštine do 1.000 dinara, za načelnika Opštinske uprave do 3.000 dinara i za zamenika načelnika Opštinske uprave do 2.000 dinara, a za opštinskog javnog pravobranioca i zaštitnika građana do 1.000 dinara.

Upoređenja radi, 2012. godine – za vreme prethodne vlasti – limit za telefoniranje je bio 2.000 dinara za predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i predsednika Skupštine opštine, za članove Opštinskog veća limit je bio 1.500 dinara, a za pomoćnike predsednika opštine 1.000, odnosno 500 dinara mesečno.

U odluci o telefoniranju se navodi i da „izuzetno, iz opravdanih razloga (roming i drugo), pojedini mesečni račun za korišćenje službenog mobilnog telefona izabranog, imenovanog i postavljenog lica u opštini Bečej, može biti viši od mesečnog ograničenja“, te da „o opravdanosti razloga, ceni i o plaćanju višeg računa od propisanog odlučuje predsednik opštine Bečej, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva korisnika“.

U međuvremenu, zbog zahteva Ustavnom sudu o oceni zakonitosti odluka o reprezentaciji i korišćenju službenih mobilnih telefona, Ustavni sud je stavio van snage obe odluke, jer ih nije donela Skupština opštine.

Plan nabavki

U Planu javnih nabavki lokalne samouprave za 2018. godinu predviđena je nabavka usluge mobilne telefonije, planirana vrednost nabavke je 3,34 miliona dinara (4 miliona sa PDV-om). Pokretanje postupka nabavke bilo je predviđeno za februar mesec. Za usluge reprezentacije (hotela i restorana) predviđeno je 3,33 miliona dinara (4 miliona sa PDV-om), a pokretanje postupka nabavke predviđeno je za septembar mesec.

Do sada nove, slične odluke, nisu donete na sednici lokalnog parlamenta, međutim, limiti za telefoniranje ipak postoje u opštini. Prema nezvaničnim podacima novinara, s jedne strane trebalo bi da se poštuje iznos koji je ugovorom sa kompanijama koji je zaključen za službene telefone, predviđen, a sa druge strane, izabrana i postavljena lica se prećutno drže (ili se ne drže) utvrđenih mesečnih iznosa predviđenih u odluci koji je stavljen van snage.

U vezi sa zaposlenima u Opštinskoj upravi, ukoliko prekorače dozvoljeni mesečni iznos za telefoniranje službenim telefonima, „višak“ se automatski naplaćuje iz njihovih zarada.

Inače, zbog upoređivanja navodimo podatak da je  za reprezentaciju i poklone 2013. godine oko 56.000 evra: za reprezentaciju 3.594.571 dinara, danas bi to bilo 30.462 evra, a za poklone 3.090.837 dinara, to jest današnjih 26.193 evra.          

K.D.F.
Naslovi

Popularni Članci