Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u završnoj fazi: Pet ciljeva za ravnopravnost žena i muškaraca

  22 jun 2018
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP) nakon javne rasprave trebalo bi ove godine da bude usvojen na sednici bečejskog parlamenta.

Naime, radna grupa za izradu LAP je u završnoj fazi pripreme akcionog plana koji obuhvata vreme od 2018.  do 2022. godine, a 14. juna održala je i poslednji sastanak pred odlazak akcionog plana na javnu raspravu.
Savetnica za rodnu ravnopravnost i ljudska prava Stalne konferencije gradova i opština Nataša Okilj rekla je da je ta organizacija u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU” podržala opštinu Bečej „da ojača svoju politiku u oblasti rodne ravnopravnosti i to pre svega na način da uključi građane i građanke u planiranje svojih politika i u njihovo sprovođenje. Uradili smo nekoliko fokus grupa sa ženama sa sela iz opštine Bečej, istraživanje za žene koje žive u gradu Bečeju kako bismo prepoznali i donekle uključili njihove potrebe i očekivanja u ovaj lokalni akcioni plan, koji će predstavljati politiku ove opštinske uprave u oblasti rodne ravnopravnosti. U okviru tog procesa imali smo saradnju sa svim relevantnim institucijama iz opštine Bečej kao što su policija, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, škole i sama Opštinska uprava“.
Odgovarajući na pitanje novinara o pripremi rodno senzitivnog budžeta u opštini Bečej, Okilj je istakla da je prošle godine deo podrške bio usmeren na izradu LAP, a drugi deo na izradu rodno odgovornog budžetiranja. „Prethodne godine smo pripremili neke procedure – kako rodno odgovorni budžet treba da nastane, kakav je proces stvaranja tog budžeta i kako građani da se uključe. Ove godine smo u fazi mentorske podrške za sve budžetske korisnike koji izrađuju programe u kojima prepoznaju svoje korisnike na osnovu toga da li su muškarci ili žene i koje specifične potrebe imaju i s obzirom na način života, na svoju starost, tako da naredne godine bi trebalo da imamo budžet koji će biti urađen u 12 programa“, rekla je Okilj.
Koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti lokalne samouprave i predsednica radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti Jelena Brankov Čerevicki rekla je da je nakon potpisivanja i usvajanja Evropske konvencije o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 17. januara 2017. godine, obaveza opštine da u roku od dve godine usvoji LAP za rodnu ravnopravnost kojim će kreirati politiku rodne ravnopravnosti, načine sprovođenja i budžetski deo. „Radna grupa radi intenzivno od juna prošle godine, sastajala se na svaka dva-tri meseca i svaki put smo imali drugu temu o kojoj smo diskutovali. Na sednici 14. juna promovisali smo završnu verziju tog akta na kome će se još raditi, razgovarali smo o tome u kom pravcu ćemo ga menjati, ali to će biti samo praktične izmene i nakon toga treba da prođe javnu raspravu da bi se bečejska javnost upoznala s tim dokumentom, da bi onda išao predlog Skupštini opštine na usvajanje. Akt je po mom mišljenju odličan zato što smo ozbiljno pristupili temi, analizi teme i potreba žena i muškaraca na teritoriji opštine Bečej. Odabrano je 5 strateških ciljeva kojima će se baviti i mapirano je ko su nosioci poslova, na koji način, u kom roku i koliko će to koštati“, rekla je Čerevicki i dodala da osnovna postavka LAP-a je to što radi na povezivanju svih aktera, institucija, civilnog društva i pojedinaca u cilju rodne ravnopravnosti.
Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti predstavlja lokalni strateški dokument kojim se  utvrđuju aktivnosti koje će se ostvarivati u narednom četvorogodišnjem periodu, a pet strateških ciljeva su unapređenje bezbednosti građana i građanki opštine sa rodnog aspekta; unapređenje položaja žena koje žive na selu; unapređenje usluga na teritoriji opštine Bečej kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki; povećanje šansi devojčica i žena da se bave sportom; unapređenje kapaciteta lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci