Rekonstrukcija javne rasvete: Priprema se tender, radovi na proleće?

  17 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija javne rasvete na teritoriji opštine čijim projektom je predviđena pre svega zamena 4.584 svetiljke u opštini LED rasvetom i 114 stubova javnog osvetljenja, očekuje se u maju ili aprilu 2019. godine, ukoliko će sve ići planiranim tokom.

Naime, projektom, na koji je Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Srbije dala saglasnost, a čiji je predlog vladajuća većina odbornika u Skupštini opštine Bečej u novembru prošle godine prihvatila, predviđeno je da je za rekonstrukciju javne rasvete osnuje javno-privatno part-nerstvo.
Prema informacijama iz lokalne samouprave, završava se priprema dokumentacije za tender, prevodi se projekat na engleski jezik i potom je na redu raspisivanje postupka javne nabavke. Nakon završetka nabavke i usvajanja odluke o izboru privatnog part-nera i aminovanja odbornika na sednici lokalnog parlamenta, trebalo bi da se posao uradi za 150 dana.

Ostvarenje projekta javno-privatnog partnerstva rekonstrukcije i dugogodišnjeg – 13 godina – održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bečej poboljšalo bi kvalitet javne rasvete.
Novac za sprovođenje odluke će biti obezbeđen u budžetu opštine nakon donošenja odluke o izboru privatnog partnera, „tako što bi se iz ostvarene uštede plaćala naknada izabranom privatnom partneru, što će biti regulisano javnim ugovorom“, pisalo je u materijalu koji je usvojen na sednici SO Bečej.

Predsednik opštine Dragan Tošić je ranije rekao da lokalna samouprava za troškove struje javne rasvete, održavanje i popravke  godišnje troši 28 miliona dinara, a da rekonstrukcijom javne rasvete u sklopu javno-privatnog partnerstva 44.000 evra (5,2 miliona dinara) bi bio trošak struje, a ostatak novca bi ostao opštini, to jest išao bi privatnom partneru, „ali ne plaćamo ništa za rekonstrukciju. Nećemo plaćati nijedan dinar više nego dosad, već isti iznos u narednih 13 godina, ali smo dosad plaćali i oko 10 miliona dinara za zamenu svetiljki i održavali smo javnu rasvetu, a to više nećemo plaćati i neće biti naš posao“, rekao je Tošić i dodao da će rekonstrukcija rasvete obuhvatiti i rasvetu na Srbobranskom i Topolskom putu, kao i zamenu 114 stubova.

Po projektu rekonstrukcije javne rasvete u opštini planirana je zamena 4.584 svetiljki na teritoriji opštine LED svetiljkama, zajedno sa reflektorima, te je ukupan broj 5.002.
Maksimalna vrednost investicije u toku trajanja ugovora – koji će javni partner, opština Bečej, platiti privatnom partneru je 280,29 miliona dinara, to jest 2,35 miliona evra, a procenjena vrednost javne nabavke – uključuje ukupne troškove privatnog partnera, troškove energije, naknadu i održavanje – je 349,6 miliona dinara, to jest 2,9 miliona evra. Broj časova gorenja svetiljki je danas 4.100, a po novom rešenju bi bio 4.000 sati.

Aktuelna godišnja potrošnja struje za rasvetu je 2,83 miliona kW, rekonstrukcijom bi potrošnja bila smanjena na 678.618 kW, a to znači 2,16 miliona kW uštede električne energije na godišnjem nivou, to jest 76,10 odsto. Ukupni godišnji iznos za električnu energiju i takse (13 godina) je danas 22,3 miliona dinara (187.462 evra), a nakon rekonstrukcije iznosio bi 5,3 miliona (44.805 evra).

Troškovi održavanja rasvete na godišnjem nivou su danas (13 godina) 6 miliona dinara (50.420 evra), a u toku javno-privatnog partnerstva bili bi obaveza privatnog part-nera.
Godišnja dodatna finansijska ušteda (minimum 5 odsto od sadašnjih izdataka za javno osvetljenje) trebalo bi da bude 1,4 miliona dinara (11.894 evra).

Maksimalni ukupni godišnji troškovi naknade za primenu mera uštede energije (13 godina) bili bi 21,5 miliona dinara (181.183 evra).
Maksimalni ukupni troškovi opštine kroz 13 godina u kojima plaća naknadu za mere uštede energije su po sadašnjem rešenju 28,3 miliona dinara (237.883 evra), a po novom rešenju taj iznos bi bio smanjen na 26,8 miliona dinara (225.988 evra).

Maksimalna ukupna nak-nada za primenu mera uštede energije sa održavanjem 13 godina, uključujući i troškove osiguranja i finansiranja, bila bi 280,29 miliona dinara (2,3 miliona evra).
Vrednost investicije bez kamata, osiguranja i održavanja trebalo bi da bude 154,6 miliona dinara (1,2 miliona evra).

Procenjeno optimalno trajanje perioda garantovanja je 13 godina.
Projekat budućeg javno-privatnog partnerstva sadrži i poslovni plan, uključujući i uslove partnerstva, procenu troškova i analizu dobijene vrednosti u odnosu na uložen novac, specifikacije o finansijskoj prihvatljivosti javno-privatnog partnerstva za opštinu, specifikacije u vezi sa finansiranjem projekta, raspoloživost novca, planiranu raspodelu rizika, analizu ekonomske efikasnosti projekta, finansijske efekte itd.

Obaveze privatnog partnera bile bi da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje rekonstrukcije javnog osvetljenja u lokalnoj samoupravi: pripremu i izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova; izvođenje radova na lokacijama postojećeg javnog osvetljenja sa zamenom svetiljki javnog osvetljenja štedljivim LED svetiljkama; nabavku, transport, demontažu, montažu, odlaganje stare opreme i instaliranje opreme za upravljanje delom sistema javnog osvetljenja; izradu projekta izvedenog stanja javnog osvetljenja opštine Bečej sa katastrom javnog osvetljenja nakon završetka radova – implementaciju mera uštede energije i dostavu toga javnom partneru; garantovanje uštede u potrošnji električne energije javnom partneru u skladu sa ugovorom.

Obaveze opštine bile bi da snosi troškove za potrošenu električnu energiju i troškove distributivnog sistema; isplaćuje godišnje naknade na mesečnom nivou privatnom partneru u trajanju od 13 godina.
Konstatuje se i da sadašnji sistem javnog osvetljenja u opštini neefikasan i zastareo, da ne obezbeđuje kvalitetno osvetljenje i postoje veliki troškovi za energiju i održavanje.

Nakon zamene starih svetiljki za nove LED svetiljke bila bi obezbeđena i noćna regulacija svetla. To znači da bi u noćnim časovima, od 22 sata do 6 ujutru, bio smanjen učinak lampi do 50 odsto i time bi se doprinelo dodatnoj uštedi električne energije, a istovremeno zadržala ravnomernost osvetljenja, a time i bezbednost ljudi.

Najvažniji rezultati projekta rekonstrukcije rasvete bili bi, piše u projektu, da investiciju finansira privatni partner, opština se kreditno ne zadužuje, već iz ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru u periodu od 13 godina.
Prema podacima iz projekta, nakon isteka perioda implementacije mere uštede energije (odmah nakon puštanja novog sistema u rad), nova oprema prelazi u vlasništvo lokalne samouprave.

Po računici iz projekta uštede u troškovima električne energije iznose najmanje 76%, računajući jediničnu cenu za potrošenu energiju koja važi sada. Taj iznos je najmanje oko 142.657 evra godišnje, s tim da se ne sme zanemariti planirano povećanje cene električne energije od oko 80% za vreme trajanja projekta. Taj rast se neće desiti odjednom, ali se u poslednjoj godini efekat ove uštede procenjuje na oko 256.000 evra godišnje.

Troškovi održavanja sistema, koji trenutno iznose oko 50.000 evra godišnje, primenom ovog projekta se svode na 0 evra, pa je ušteda na njima 100%, odnosno nominalno iznosi oko 50.000 hiljada evra godišnje.
Maksimalan iznos naknade privatnom partneru za primenu mera uštede energije koja obuhvata rekonstrukciju, finansiranje, održavanje, upravljanje i garantovanje za kvalitet i uštede sa svim pratećim troškovima, je maksimalno 181.183 evra godišnje u fiksnom iznosu.

U tom smislu minimalni pozitivni efekat za opštinu, kada se odbiju svi troškovi i naknade iznosi minimalno 5% sadašnjih troškova, to jest oko 11.900 evra godišnje, piše u projektu.
Uobičajeni tehnički vek trajanja javnog osvetljenja bi trebalo da iznosi oko 25 godina, dok je uobičajeni ekonomski vek trajanja oko 20 godina.

K.D.F

Naslovi

Popularni Članci