Intervju sa direktorom JP Toplana Dejanom Vukovićem: Korišćenje geotermalne energije tokom ove godine

  17 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javno preduzeće Toplana okončala je poslovnu 2018. godinu u kojoj su planirane novine, ne samo za Bečej, već i za ovaj region, a to je namera da se koristi geotermalna voda u sistemu za daljinsko grejanje.

Planirano je da se taj projekat ostvari u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom. Dosta toga je već urađeno, ali bilo je i takozvanih protokolarnih slepih ulica i lavirinata, s obzirom na to da je to svojevrstan pionirski posao u našoj zemlji. Kakve su bile aktivnosti u vezi sa ovim projektom, a kakve su Toplane u celini, 2018. godini?

- Ne bih posebno isticao tu bušotinu (geotermalna bušotina u blizini Šlajza na Tisi; prim. nov) u službi daljinskog grejanja. Ona treba da ima dvostruku namenu, i u sistemu daljinskog grejanja, a i u korišćenju u sportsko-rekreativne svrhe u budućem kompleksu avkaparka koji je u planu da se gradi – rekao je direktor Toplane Dejan Vuković. - Ta investicija je namenjena da se koristi u obe svrhe. Investicija se tiče opremanja bušotine, dakle, izgradnja degazatora, postrojenja i baklji da bi se ta termalna voda mogla uopšte da se koristi, da li za grejanje, da li za sportsko-rekreativne ili neke druge svrhe, ali mora prvo da se uradi degazacija. Mora da se izdvoji gas koji se nalazi u vodi kako bi voda bila bezbedna za korišćenje.

Dokle se sa tim stiglo?

- Urađeno je projektno rešenje, u planu je raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova, dokumentacija je sređena što se tiče prostornog plana i plana detaljne regulacije za zonu u kojoj treba da se gradi postrojenje. Finansiranje izgradnje postrojenja u prvoj fazi je iz budžeta opštine. U drugoj fazi je plan da se radi postrojenje za preuzimanje toplotne energije sa izmenjivačima i da se radi povezni vrelovod do postojećeg vrelovoda Toplane, kao i posebni vodovi koji bi trebalo da snabdevaju budući akvapark, hotel i sportski centar sa tog izvora.

To je projekat koji je bio planiran da se realizuje u 2019. godini.
- Tako je.

Ono što je urađeno u 2018. godini je, između ostalog, i zamena dotrajalih delova vrelovoda na potezu gde su se odvijala i druga ulaganja u opštini, kao što je centar grada, Dositejeva ulica i Trg Čilag.

- Da, mi smo uradili novu vrelovodnu mrežu, postavili smo nove cevi kroz Dositejevu ulicu, takođe i na Trgu Čilag, tako da smo mirni narednih dvadesetak godina da na tom delu gde su urađeni novi vrelovodi neće dolaziti do havarija.

Da se vratimo na novine u korišćenju toplotne energije, odnosno osnovne funkcije Toplane. Bilo je planirano da se pokuša izgraditi i postrojenje na biomasu. Kako stoji stvar sa tim projektom?

- Mi smo tek krajem 2018. godine rešili plansku dokumentaciju. U septembru mesecu je usvojen plan detaljne regulacije parcele koja je određena za izgradnju postrojenja na biomasu. Projektna dokumentacija je završena u decembru 2018. godine, tako da 2019. godinu planiramo da iskoristimo za rešavanje finansijske konstrukcije za izgradnju samog postrojenja. Još nije donesena definitivna odluka o tome da li će finansijer biti osnivač, to jest opština, da li će se ići na javno-privatno partnerstvo ili na neki treći vid izgradnje postrojenja. Mislim da u vezi s tim Toplana treba da donese odluku zajedno sa osnivačem.

Što se tiče tih projekata, kada po vašoj proceni bi moglo da se počne sa praktičnom primenom?

- Što se tiče geotermalne energije, ona bi jednim delom mogla biti u primeni već tokom ove godine, a što se tiče korišćenja biomase, tu još dosta drugih faktora utiče na realizaciju projekta. Tu je ocena isplativosti, isplativost postoji, ali treba da se oceni da li da idemo sami u realizaciju tog projekta ili da tražimo partnera sa kojim bi se to ostvarilo, pogotovo u smislu logistike za nabavku goriva koje bi se koristilo u samom postrojenju.

Te aktivnosti su započete u 2018, a biće nastavljene u 2019. godini. Ono što je sada aktuelno jeste održavanje postojeće mreže vrelovoda. To nije jednostavno u uslovima kada su temperature ispod nule, a ima dosta napuštenih kuća, a u njima se nalaze vrelovodne cevi koje mogu da izazovu probleme.

- Mi smo u toku ove grejne sezone obavestili naše korisnike da posebno obrate pažnju na kuće gde niko ne stanuje da ne bi došlo, usled veoma niskih temperatura, do smrzavanja u toplotnim podstanicama a to posle izaziva velike probleme, kako Toplani, tako i samim korisnicima, jer dolazi do velikog oštećenja na objektima zbog curenja vode. Naravno, svi znamo da je sistem već tridesetak godina star, radnici Toplane su svakodnevno na terenu, svakodnevno se obilazi mreža, podstanice, tako da, čim se uoči kvar, pristupamo otklanjanju. Trudimo se da sve kvarove najbrže moguće otklonimo.

Ranijih godina je bilo dosta primedaba korisnika zbog načina obračuna. Od januara se primenjuje novi način obračuna.

- U prethodne dve godine imamo veoma malo pritužbi na obračun. Mislim da je građanima i našim korisnicima prilično jasno kako se obračunava  toplotna energija, tako da mogu da kažem da je reč o sporadičnim slučajevima žalbi na obračun toplotne energije. Ono što je novina da se od 1. januara 2019. godine primenjuje tarifni sistem obračuna za drugu kategoriju korisnika, to je kategorija poslovnih prostora gde spadaju svi privredni i budžetski korisnici. Tarifni sistem se zasad neće primenjivati na prvu kategoriju, na stanovništvo, plan je da se to desi od 1. oktobra 2020. godine.

Ukoliko se realizuje ono o čemu smo govorili na početku razgovora, korišćenje geotermalne energije i biomase u daljinskom sistemu grejanja, to bi trebalo da značajno smanji cenu grejanja domaćinstava, a time bi i poslovanje Toplane bilo olakšano.

- Plan je da cena toplotne energije bude jeftinija nego što je sada. Moram da istaknem da je u poslednjem kvartalu 2018. godine gas poskupeo 20 odsto prema Toplani. Toplana cenu svojih usluga nije menjala, mislim da ćemo i pored tog poskupljenja gasa uspeti da poslujemo pozitivno, pripremili smo se za to, tako da zasad nema problema u poslovanju. U 2019. godini očekujemo, primenom tarifnog sistema, povećanje prihoda od kategorije poslovnog prostora. Mislim da primena tarifnog sistema će mnogo značiti našim korisnicima, naime, doći će do rasterećenja u plaćanju obaveza, jer će se one izmirivati tokom svih 12 meseci, tako da neće dolaziti do astronomskih računa tokom grejne sezone.

Kakav je procenat naplate potraživanja?

- U toku kalendarske godine je preko 90 odsto. Poslednje 2-3 godine smo na istom nivou. Izlazimo u susret korisnicima, potpisujemo sporazume o reprogramu dugova, pokušavamo na svaki način da izbegnemo aktiviranje izvršitelja koji nam asistiraju posle u naplati. Još jednom bih zamolio naše korisnike da redovno izmiruju svoje obaveze prema JP Toplana i da na taj način olakšaju i naše poslovanje a i sebe da ne dovode u situaciju da se njihov dug višestruko uveća angažovanjem izvršitelja.

S druge strane je obaveza Toplane da izmiruje svoja dugovanja prema Srbijagasu.

- Tako je. Srbijagas u poslednje dve godine ima nultu toleranciju na neplaćanje računa. Mi naše dospele obaveze moramo da izmirujemo u roku dospeća računa, inače nam preti blokada računa.

Što se i događa.

- To se događa Toplani, ali blokade jednostavno nastaju iz nemogućnosti da u roku dospeća koji je propisan na računima Srbijagasa izmirimo naše obaveze, ali ipak mi naše obaveze naplatimo do kraja meseca ili početkom narednog meseca, a već u tom periodu dođe do blokade računa, mi onda izlazimo iz blokade i tako ukrug.

Šta biste još istakli, a vezano je za rad Javnog preduzeća Toplana u prošloj godini?

- Samo bih rekao da očekujem da ćemo 2018. godinu pozitivno okončati.

A šta možemo očekivati u 2019. godini?

- Ove godine očekujemo realizaciju prve faze projekta za korišćenje geotermalne energije, očekuje nas i rekonstrukcija ulice Zoltana Čuke od Trga Čilag prema Glavnoj ulici, i tu planiramo da uradimo zamenu vrelovoda. Svakim metrom koji zamenimo, naša slika se generalno popravlja, tako da očekujem da ćemo u 2019. godini uraditi još neke bitne stvari koje se tiču mreže, da ćemo gledati da uključimo u sistem daljinskog grejanja i geotermalnu energiju, videćemo u kom obliku i u kojoj meri. Mislim da u narednih nekoliko godina Toplana treba da postane jedno dobro i stabilno javno preduzeće.

Apel za prijavu curenja tople vode iz sistema


Iz Javnog preduzeća Toplana ponovo pozivaju vlasnike objekata priključenih na sistem daljinskog grejanja, bez obzira na to da li su im toplotne podstanice uključene ili ne, ali i građane koji ne koriste usluge Toplane, da obaveste dežurnu službu o mestima gde su uočili curenje tople vode ili primetili isparavanje iz zemlje.

Nadležni iz Toplane kažu da posebnu pažnju treba obratiti na dvorišta kuća u kojima duže vreme niko ne živi, jer radnici javnog preduzeća nemaju pristup tim objektima prilikom lociranja gubitaka vode iz sistema.

Curenje vode iz sistema daljinskog grejanja građani mogu prijaviti dežurnoj službi Toplane na broj telefona 021/6915-470 u toku 24 časa.

B.M.

V. Filipčev

Naslovi

Popularni Članci