Okončana javna nabavka za sanaciju deponije „Botra“: Izabrani izvođači radova

  24 april 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Priča predstavnika lokalne vlasti o sanaciji deponije „Botra“, čija je prvobitna projektna vrednost bila oko 46 miliona dinara, započeta je 2011. godine, kada je Agencija za zaštitu životne sredine odobrila 23,5 miliona dinara, a preostali iznos trebala je da obezbedi lokalna samouprava, međutim, do kraja aprila 2015. godine gradsko smetlište nije sanirano, a prema poslednjim najavama iz lokalne samouprave taj posao bi trebalo biti urađen tokom ove godine.

O tome ko je dobio posao sanacije deponije i kada će radovi početi, početkom aprila pitali smo predsednika opštine Vuka Radojevića, koji je rekao da je javna nabavka sprovedena za dve partije, jedna se odnosi na građevinske radove, a druga na iskop i dovoz gline, ali da detaljne informacije tražimo iz odeljenja za javne nabavke, a datum početka radova nije precizirao.
„Ugovorima koji su potpisani sa oba ponuđača koji su pobedili na tenderu i dobili posao je sinhronizovana aktivnost između njih u smislu dopremanja gline i građevinskih radova, napravljena je dinamika aktivnosti i očekujemo sa prvim lepim danima da krene da se radi prva faza sanacije deponije“, rekao je Radojević.
Kako ni do 20. aprila radovi nisu započeti, sa istim pitanjem ponovo smo se obratili predsedniku opštine koji je rekao da su se u međuvremenu pojavile pogodnosti koje su nakratko prolongirale početak radova. „S obzirom na to da je opština Bečej za projekat sanacije deponije ’Botra’ obezbedila sredstva iz kredita kod banke Inteza, a ta banka je partner sa nemačkom razvojnom bankom KFV u programu ’Meglip’ koji podržava projekte vezane za zaštitu životne sredine, opština Bečej je sa projektom sanacije deponije ’Botra’ uvrštena u taj program koji bi omogućio da se 20 posto od investicije vrati nazad opštini Bečej, ali je za to potrebno pripremiti dokumentaciju koja podrazumeva i tačno evidentiranje stanja na deponiji pre početka radova. Taj posao je upravo u toku i trebao bi biti završen do kraja ove nedelje i tek nakon toga, ukoliko vremenske prilike to budu dozvolile, mogu da počnu poslovi na sanaciji deponije ’Botra’ “, objasnio je Radojević u telefonskom razgovoru 21. aprila.
Postupak javne nabavke i izbora izvođača trajao je nekoliko meseci. Naime, prema dokumentaciji koju je dobio novinar Bečejskog mozaika, odluka o pokretanju postupka nabavke u otvorenom postupku (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije „Botra“) doneta je 17. oktobra 2014. godine za dve partije, na koju se prijavilo osam ponuđača. Do isteka roka, 20. novembra 2014. godine, za podnošenje ponuda za partiju 1 (iskop i dovoz gline), za šta je procenjena vrednost bila 9.247.716 dinara bez PDV-a, prispela je jedna blagovremena ponuda koju je dala firma „Uniprotekt“ d.o.o. iz Novog Sada u iznosu od 18.495.432 dinara bez PDV-a.
S obzirom na to da je osnovni kriterijum za najpovoljniju ponudu bio najniža cena, a da se za partiju 1 javio samo jedan ponuđač čija cena je bila veća od procenjene vrednosti, stručna komisija je konstatovala da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama može da se dodeli ugovor ponuđaču koji je jedini podneo ponudu za partiju broj jedan. Komisija je nakon otvaranja ponuda sprovela istraživanje tržišta i utvrdila da su cene gline na tržištu veće od cene navedenog ponuđača.
Za partiju 2 (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije) je procenjena vrednost javne nabavke bila 44.238.054 dinara bez PDV-a, a do isteka roka, 18. novembra 2014. godine, prispelo je sedam ponuda ponuđača VP „Ćuprija“ AD, „Građevinar Kocić“ iz Beograda, „Letač“ d.o.o. iz Inđije, GP „Zoran R“ iz Gornje Mutnice, „Gornji Banat“ iz Kikinde, „Eko Maber inženjering“ d.o.o. iz Pančeva i „Lein“ d.o.o. iz Banje Luke.
Kao najpovoljnija izabrana je ponuda firme „Eko Maber inženjering“ iz Pančeva u iznosu od 39.159.826 dinara bez PDV-a uz obrazloženje da „ne sadrži bitne nedostatke, odgovarajuća je, ne ograničava, niti uslovljavaju prava naručioca ili obaveze ponuđača i ne prelaze iznos procenjene vrednosti javne nabavke“. Sve ostale ponude su prelazile iznos procenjene vrednosti javne nabavke, a prva naredna ponuda je bila 43.832.208 dinara bez PDV-a.
Ugovori sa izabranim ponuđačima zaključeni su 22. januara 2015. godine, za partiju 1 (iskop i prevoz gline) sa firmom „Uniprotekt“ iz Novog Sada na vrednost od 18.495.432 dinara bez PDV-a i za partiju 2 (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije komunalnog otpada) sa firmom „Eko Maber inženjering“ iz Pančeva, koji nastupa sa „Bauwesen“ d.o.o. Vreoci, Beograd-Lazarevac i „Ivma“ d.o.o. Mala Varoš II/3 iz Zrenjanina kao članom grupe, a na osnovu odluke o dodeli ugovora od 31. decembra 2014. godine, na vrednost od 39.159.826 bez PDV-a.
U dokumentaciji se navodi da je „načelnik za finansije potvrdio da je u budžetu za 2015. godinu na razdelu 2, sanacija deponije komunalnog otpada – ’Botra’, funkcija 540, pozicija 277, konto 424 predviđen iznos od ukupno 89.513.000 dinara“.

Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci