Od sada sankcije za bežanje sa nastave: Milioni izostanaka za godinu dana

  19 avgust 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Početkom nove školske godine učenike će dočekati nova pravila po pitanju neopravdanih izostanaka iz škole.

Nakon usvajanja novog Zakona o obrazovanju i vaspitanju 2009. godine kojim su predviđene blaže disciplinske mere za izostajanje iz škole, bežanje sa časova je postala masovna pojava jer se izostajanje sa nastave (35 časova), tretiralo kao teža povreda obaveza učenika i nije značila smanjenje ocene iz vladanja.
Tokom prošle školske godine srednjoškolci u Srbiji su imali oko 48 miliona izostanaka, što znači da je u proseku svaki učenik sa nastave izostao 160 časova, a pri tom nisu bili sankcionisani, jer aktuelnim zakonom nisu predviđene kaznene mere. Zbog toga je sredinom jula Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje utvrđuju da je više od 25 neopravdanih izostanaka u toku školske godine osnov da se učeniku u disciplinskom postupku smanji ocena iz vladanja.
Pored toga, izmenama zakona precizirano je da se u školama od dece i zaposlenih uzimaju samo osnovni podaci koji su potrebni za sistem obrazovanja koji će se nalaziti u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci