Između dva broja

Na sednici Skupštine opštine Bečej u utorak odbornici opozicije i predstavnici vlasti najviše su diskutovali o novom statutu opštine, o Planu javnog zdravlja, o ukidanju naknada za opštinske komisije po preporuci Državne revizorske institucije (DRI), ali i o tome koliko „košta“ Javno preduzeće Direkcija za izgradnju koje je u likvidaciji tri godine.

Broj nezaposlenih u opštini Bečej je u decembru 2018. godine bio 2.848. Više od polovine nezaposlenih bile su žene, njih 1.528 (53,6 odsto). U opštini Bečej je do 35 godina starosti 858 nezaposlenih, od njih 512 žena, navodi se u Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje opštine za 2019. godinu, koji je u februaru usvojen na sednici Opštinskog veća.

U predlogu elaborata o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bečej predloženo je zatvaranje Osnovne škole „Petefi Šandor“ u Donjem gradu u Bečeju. Gašenjem te škole opština Bečej i Ministarstvo prosvete bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou od oko 40 miliona dinara – 32 ministarstvo i nešto više od 7 opština – pisalo je u predlogu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ima dovoljno novca da odgovori potrebama osoba sa invaliditetom, u Bečeju bi trebalo da budu uvedene nove usluge u toj oblasti u saradnji sa Centrom za socijalni rad, sledi otklanjanje arhitektonskih barijera, pre svega u zgradi opštine, trebalo bi da bude unapređen položaj ličnih pratilaca, a radiće se i na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji ljudi da bi imali mogućnosti da rade, istakao je ministar za rad Zoran Đorđević 15. marta prilikom posete Bečeju, kada je nakon razgovora sa predsednikom opštine i direktorkom Centra za socijalni rad Draganom Tošićem i Ivonom Božović, posetio prostorije udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks plus“ u I Mesnoj zajednici, a potom i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju Centra za socijalni rad.

Prošlog proleća je najavljena izgradnja male marine u Bečeju, a taj projekat se većim delom finansira iz IPA fonda. Marina bi trebalo da bude postavljena između stepenica i kamp naselja na obali Tise. Cilj tog projekta je oživljavanje rečnog turizma, međutim, rečni turizam u Bečeju je slabašan, obala Tise nije reprezentativna, ne postoji čak ni plaža čiju izgradnju desetinama godina unazad svaka lokalna vlast obećava, ali zasad nijedna nije išla dalje od obećanja.

Prošlog proleća je najavljen projekat izgradnje male marine u Bečeju, koji se većim delom finansira iz IPA fonda, a deo troškova snosi lokalna samouprava.
Po projektu u kojem učestvuju još Čongrad i Alđe, realizacija posla, trebala je da bude započeta 1. maja 2018. godine, međutim, do 5. marta 2019. godine vidljivih tragova delovanja na obali Tise u Bečeju nije bilo. Ista je situacija i u Čongradu i Alđeu.

Vandali su u toku noći između 20. i 21. februara do temelja porušili drvenu kućicu na šetalištu „Zeleni korzo“ pored nekadašnjeg hotela „Bela lađa“.

Opština Bečej je osvojila posebno priznanje u oblasti „Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije“ za izradu Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuju Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Početkom januara je, nakon postupka javne nabavke male vrednosti, dodeljen ugovor za nabavku vozila na lizing za Opštinsku upravu jedinoj grupi ponuđača „Interauto“ d.o.o. iz Čačka i „Soge Lease Srbija“ iz Novog Beograda.

U lokalnoj samoupravi je u decembru mesecu 2018. godine za neto zarade 127 osoba plaćeno ukupno 5,96 miliona dinara.

Naslovi

Popularni Članci