Za parcelu kraj dolme 7,38 miliona dinara: „Knežev grup“ gradi hotel kraj Tise

  06 jul 2018
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Na oglas za kupovinu parcele površine 1 ha 25 a 46 m² kraj dolme – prekoputa nekadašnjeg hotela „Bela lađa“, na nekadašnjem hipodromu u javnoj svojini opštine Bečej, prijavila se samo firma „Knežev grup“ d.o.o. iz Bečeja, koja je 21. maja podnela ponudu.

U oglasu je bilo navedeno da je parcela u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“, te da je početna cena građevinskog zemljišta za površinu cele parcele bila oko 7,4 miliona dinara.
„Knežev grup“ je ponudio za navedeno neuređeno građevinsko zemljište 588,50 dinara po kvadratnom metru, to jest za površinu cele parcele 7,38 miliona dinara, a izjasnio se i da ponuđenu cenu želi da isplati u više mesečnih rata.
U rešenju o otuđenju građevinskog zemljišta koji je usvojen na sednici Skupštine opštine Bečej u junu mesecu piše da ponuđač ima nameru da kupi zemljište u cilju izgradnje hotela sa 3 zvezdice, kapaciteta od oko 80 ležajeva sa pratećim sadržajima kao što je mini velnes, bazen sa toplom mineralnom vodom, teretana.
Prema informacijama novinara iz lokalne samouprave, ugovor sa firmom „Knežev grup“ još nije zaključen, naime, u junu je na sednici Skupštine opštine doneto rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta, a u roku od 30 dana, do kraja jula meseca, biće zaključen ugovor.
Podsetimo da je u oglasu za otuđenje zemljišta pisalo da je na parceli dozvoljena gradnja hotela, a u okviru hotela moguće je smestiti sve prateće sadržaje banjsko turističko-trgovinskih usluga (restorani, kafei, tretmani za relaksaciju i ulepšavanje, kao i pratećih sadržaja banjskih usluga i trgovine u svrhu turizma). Što se pratećih objekata tiče, nije dozvoljena izgradnja drugih objekata na parceli, osim ako su to bazeni, zasene i prostorije za održavanje bazena. Pomoćne prostorije se moraju smestiti u okviru glavnog objekta. Dozvoljena spratnost glavnog objekta je maksimalno 6 spratova i potkrovlje, a dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže kao i bazena, ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode.
Objekat bazena može biti u sklopu glavnog objekta ili kao odvojeni objekat kada je od glavnog objekta i od susednih parcela odmaknut minimum 4 metra.
Kupac se obavezuje da kupljeno zemljište privede nameni izgradnjom objekata, u roku od 3 godine, računajući rok od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac u ovom roku ne privede zemljište nameni ili koristi kupljeno zemljište protivno nameni za koju mu je prodato, stiču se uslovi za raskid ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta. U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garantnog iznosa za učešće u postupku otuđenja građevinskog zemljišta.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci