Od 1. marta Osnovni sud u Bečeju: Rad punim kapacitetom

  21 mart 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nakon ponovnog uspostavljanja Osnovnog suda u Bečeju od 1. januara ove godine, sud od 1. marta funkcioniše punim kapacitetom, postupa se u svim referadama, ne samo u hitnim predmetima, saopštio je na konferenciji za novinare portparol suda Marko Božović. Prema rečima Božovića, sud radi punim kapacitetom jer su svi predmeti iz Osnovnog suda u Novom Sadu i Osnovnog suda u Zrenjaninu, koji su od 1. januara u nadležnosti Osnovnog suda u Bečeju, prebačeni u bazu podataka bečejskog suda. Tako je sud u Bečeju „nasledio“ više od 300 krivičnih predmeta. „To su predmeti u kojima je već podignuta optužnica i optužni predlog od nadležnog tužioca, i to je srazmerno veliki broj predmeta u odnosu na broj stanovnika na teritoriji opštine Bečej, a uzrok tome je verovatno bivši glomazni sud u Novom Sadu koji je pokrivao teritorije 12 opština i koji sa svojim kapacitetima nije uspeo da savlada ogroman broj predmeta. Sudije bečejskog suda će u narednom periodu imati zadatak da broj predmeta što pre smanje do nekog razumnog broja“, rekao je Božović.

U bečejskom sudu je popunjeno i sedmo sudijsko mesto. Od 3. marta na funkciju je stupio sudija Arpad Buču čije je prebivalište u Adi, koji je na lični zahtev ali i zbog potreba bečejskog suda, s obzirom na to da je osposobljen da vodi postupak i na mađarskom jeziku, iz suda u Subotici premešten u sud u Bečeju, gde će, kao i sudija Karolj Šmit, postupati u krivičnoj materiji.
Novinarima je saopšteno i da je za zamenika vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju Gorana Čimburovića izabran Karolj Šmit, a da je u toku izbor predsednika sudova na teritoriji Srbije i da će u narednom periodu Visoki savet sudstva dati svoje predloge o kandidatima za predsednike viših i osnovnih sudova.
U vezi rešavanja starih predmeta novinarima je saopšteno da je Vrhovni kasacioni sud sudovima dao smernice za donošenje sopstvenih programa za rešavanje starih predmeta, te je u skladu sa tim u Osnovnom sudu u Bečeju formiran tim za rešavanje zaostalih predmeta na čijem čelu je sudija Borka Korenoj, zatim sudije Verica Sudarski i Karolj Šmit, sudijski pomoćnik Mirko Božović, šef sudske pisarnice Žužana Balint, dostavljač Vladimir Makijević i sudijska pripravnica Ivana Čomić.
„Stari predmeti ne mogu nestati, ali intencija Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva jeste da se broj starih predmeta svede na razumnu meru, odnosno na onu meru koja je normalna i u ostalim državama i u okruženju i u EU“, kazao je Božović.
Visoki savet sudstva je dao uputstvo sudovima i da svaki formira komisiju za povećanje poverenja javnosti u rad suda.
„Komisija bi trebala da u saradnji sa medijima i sa drugim državnim organima dovede do toga da javnost u Republici Srbiji ima manje negativan stav o pravosuđu od onoga koji sad ima, jer je evidentno da javno mnjenje, nažalost, ima generalno veoma negativan stav o pravosuđu. Tome je doprinelo i samo pravosuđe, ali i oni koji su se bavili pravosuđem u prethodnih nekoliko godina“, naglasio je portparol Osnovnog suda u Bečeju i dodao da do kraja marta treba da bude izrađen sajt Osnovnog suda u Bečeju koji bi takođe trebao da doprinese boljim odnosima sa javnošću.
Prema rečima Božovića, u prethodna dva meseca je više od 30 lica koja su se nalazila na teritoriji opštine Bečej, a koja su dobila uput za izdržavanje kazne zatvora zbog krivičnih dela razbojništva, teške krađe, sprovedeno na izdržavanje kazne. To su osobe koje su se nalazile na teritoriji opština Bečej i Novi Bečej, koja nisu bila nedostupna državnim organima ali zbog koordinacije i goleme strukture Osnovnog suda u Novom Sadu nije moglo da se postupa brzo.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci