Na sastanku sindikalne organizacije „8. oktobra“ prošlog četvrtka izabrano je novo rukovodstvo. Novi-stari predsednik sindikata bečejske fabrike nameštaja postao je Tomislav Šljivančanin, a članovi sindikalnog odbora su Iboja Major, Đorđe Ćupić, Miroslav Perišić, Eržebet Kesegi, Julka Mišković i Vesna Perišić.

19 februar 2010 Pogled iskosa

Dug

U bečejskoj fabrici nameštaja „8. oktobar“, u kojoj je u prvoj polovini prošle godine poništen kupoprodajni ugovor tj. privatizacija, tokom prošle nedelje došlo je do novog, ovoga puta uspešnog, pokušaja zaplene pokretne i nepokretne imovine zbog namirivanja duga prema poreskoj upravi i DDOR-u.

Poreska uprava i DDOR su zbog duga fabrike nameštaja „8. oktobar“ prema ova dva pravna subjekta još pre više od godinu dana popisali pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća (koja nije pod hipotekom Univerzal banke) i organizovali licitacionu prodaju. Prve dve koje su trebale da se održe prošle godine su odložene, ali je treća licitacija održana pre desetak dana.

Rudolf Albahari više nije zastupnik državnog kapitala u fabrici nameštaja „8. oktobar“.

Fabrika nameštaja „8. oktobar“ već mesec i po dana nema rukovodstvo. Naime, ovo preduzeće je 3. marta ostalo bez zastupnika kapitala, a nekoliko dana kasnije ostavke su podneli i v.d. direktora i gotovo svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora. U Upravnom odboru je ostao samo Tomislav Šljivančanin predsednik sindikalne organizacije.

FABRIKA nameštaja „8. oktobar“ skoro tri meseca nema rukovodstvo. Ovo preduzeće je 3. marta ostalo bez zastupnika kapitala, a nekoliko dana kasnije ostavke su podneli i v.d. direktora i gotovo svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, osim Tomislava Šljivančanina predsednika sindikalne organizacije.

Posle četiri meseca fabrika nameštaja „8. oktobar“ dobila je krajem jula rukovodeće organe.

Kako privreda može aktivno da pomaže kulturna dešavanja u gradu, već više godina pokazuje fabrika nameštaja „8. oktobar“ iz Bečeja.

U fabrici nameštaja „8. oktobar“ 2. marta ove godine zastupnika državnog kapitala Rudolfa Albaharija (drugog po redu), na sopstveni zahtev, Akcijski fond je razrešio ove dužnosti, a nekoliko dana kasnije ostavke su podneli i v.d. direktora i gotovo svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora (skoro svi iz PIK-a „Bečej“).

Privredni sud u Novom Sadu je početkom marta doneo rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka nad fabrikom „8. oktobar“ po obaveštenju Narodne banke Srbije.

Naslovi

Popularni Članci