Na teritoriji Srbije je 5. februara proglašena vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina i nanosa i veoma niskih temperatura. Ovakva situacija je uticala i na otežano snabdevanje električnom energijom i drugim energentima, pa u proteklih 14 dana u Srbiji nisu radile ni vaspitno-obrazovne ustanove, a i mnogi veliki privredni i drugi potrošači su isključeni iz elektroenergetskog sistema.

Nakon dve nedelje vanrednog zimskog raspusta 20. februara ponovo je počela nastava u školama.

U naredbi Štaba za vanredne situacije opštine Bečej koja je objavljena 17. februara na sajtu lokalne samouprave, navodi se: „Pozivaju se vlasnici-korisnici stambenih i poslovnih prostorija i objekata, da odmah pristupe čišćenju snega i leda ispred svojih stambenih i poslovnih prostorija i sa krovova istih. Protiv lica koja ne postupe u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, biće podneta prekršajna prijava“.

Javno preduzeće Vodokanal je 13. februara obavestilo potrošače da je vodosnabdevanje otežano, jer izdašnost starih bunara kontinualno opada, a od tri nove bušotine (bušene su u septembru i oktobru prošle godine) samo je jedna privremeno povezana. Za hidro-mašinsko i elektro-opremanje i povezivanje još dve novoizbušene bušotine nije obezbeđen novac. Zbog toga se normalan pritisak vode može obezbediti od 05 do 08, od 14 do 16 i od 19 do 22 časa. Slab pritisak naročito osećaju građani koji žive na višim spratovima kolektivnih zgrada.

„Kada su počele snežne padavine, u Radičeviću prva dva dana gotovo da nije bilo moguće proći nijednom ulicom. Sada su ulice prohodne, nema problema sa snabdevanjem osnovnim namirnicama, strujom, gasom i vodom“, rekao je prošle nedelje Predrag Spasić, sekretar Mesne zajednice Radičević.

Na sednici Skupštine opštine u utorak odbornička većina je dala saglasnost na ugovor o ulaganju i ugovor članova o izgradnji bečejskog banjskog i velnes kompleksa. Zajedničko preduzeće opštine i investitora, zatvorenog akcionarskog društva Akvaprofit iz Budimpešte, funkcionisaće pod imenom VitalSpa d.o.o., a ugovor detaljno navodi rokove, prava i obaveze ugovornih strana. Osnovni kapital firme VitalSpa, koja će se nalaziti na aktuelnoj adresi Komunalca, biće milion dinara, opština će uplatiti 250.000 dinara (25%), a Akvaprofit 750.000 dinara (75%). Osnovni kapital firme će se naknadno povećavati, a učešće opštine u kapitalu će u svakom momentu biti 10 ili više posto.

Državna revizorska institucija 20. februara objavila je imena odgovornih osoba protiv kojih je nadležnim sudovima i tužilaštvima podnela zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i prijave za privredni prestup.

U izbornoj jedinici broj 20 u Mesnoj zajednici „Bratstvo jedinstvo“ u Bečeju, 12. februara ponovljeni su izbori za članove saveta mesne zajednice, na kojima su građani od 18 „ponuđenih“ kandidata trebali da izaberu dva.

Plan reorganizacije PIK-a „Bečej“ u stečaju, čiji je cilj da ponovo osposobi „za život“ ovo preduzeće, u Privrednom sudu u Novom Sadu upravo je predmet izjašnjavanja više od 2.000 poverilaca.

Nema građana koji nije ljut „na“ javnu rasvetu u opštini, koja maltene više šteti nego koristi, jer je neefikasna i dotrajala. O rekonstrukciji javne rasvete predstavnici lokalnih vlasti pričaju godinama i obećavaju je godinama. Do sada je sve ostalo upravo na tome – na obećanjima, jer opština nema novca da rekonstruiše 3.500 sijaličnih mesta i nabavi štedljive sijalice. Pored toga, potrebno je i da se proširi mreža javne rasvete na 6.000 sijalica. Cena tog velikog poduhvata je, prema procenama, oko 100 miliona dinara.

Naslovi

Popularni Članci