Vanredna situacija na teritoriji opštine Bečej proglašena je 4. februara zbog snežnih nanosa i niskih temperatura. Tu odluku je doneo predsednik opštine na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije. Inače, Bečej je jedina opština u centralnoj Vojvodini u kojoj je proglašena vanredna situacija, koja je odlukom predsednika opštine ukinuta 23. februara, na osnovu zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije, jer su, kako je navedeno, prestali razlozi zbog kojih je ona uvedena.

Tokom vanredne situacije u opštini Bečej vodosnabdevanje je bilo dodatno otežano zbog havarija i kvarova koje su bile posledica niskih temperatura. I nije samo to problem, već i nepovezane bušotine, a zbog toga je slab pritisak tokom dana, osim na nekoliko sati u nekoliko intervala, kada Vodokanal uspe da obezbedi prihvatljiv pritisak vode, pre svega u prizemnim objektima. Predstavnici opštine su obavešteni o tome da je pritisak nezadovoljavajući, jer od tri izbušene bunarske bušotine tokom jeseni 2011. privremeno je povezana samo jedna, jer novac za ovaj posao nije obezbeđen. Doduše, Vodokanal je konkurisao kod Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine (potrebno je oko 7,5-8 miliona dinara) za potrebe povezivanja bušotina, ali za sada nema vesti o tome da li će taj novac i dobiti.

O smeni na vrhu pravoslavnog panteona

U opštini Bečej u julu 2011. godine usvojen je Lokalni plan upravljanja otpadom, koji predviđa sanaciju i rekultivaciju deponije u Botri, izgradnju transfer stanice i priključenje Bečeja regionalnoj sanitarnoj deponiji.

Lokalna samouprava pla-nira da ove godine dodelom podsticajnih sredstava u iznosu od 10 miliona dinara, obezbedi posao za 65 ljudi u opštini. Lokalnim planom zapošljavanja predviđeno je da se u 2012. godini stimulisanjem poslodavaca za otvaranje novih radnih mesta, sa oko 130.000 dinara jednokratne pomoći, zaposli 18 osoba, da subvencijama u iznosu od oko 150.000 dinara, omogući samozapošljavanje 17 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i zapošljavanje 30 osoba na javnim radovima u trajanju od četiri meseca sa evidencije Nacionalne službe javne radove.

Opština Bečej je nedavno objavila Vodič za pribavljanje dozvola i odobrenja u vezi građenja (za pravna lica), koja sadrži podatke o potrebnim dokumentima, dokazima koji se prilažu uz zahtev prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvola i odobrenja u vezi građenja objekata. Opisane su i procedure u vezi sa pribavljanjem dokumenata i dozvola, kao i to od kojih organa, javnih preduzeća i drugih organizacija se pribavljaju uverenja i saglasnosti.

Državna revizorska institucija (DRI) krajem decembra prošle godine objavila je izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu. U izveštaju (91 strana) iscrpno se navode nalazi državnih revizora.
Predmet revizije su bili finansijski izveštaji završnog računa budžeta opštine i pravilnost poslovanja, a cilj revizije je bio da se na osnovu prikupljenih dokaza izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, kao i mišljenje o tome da li su transakcije izvršene u skladu sa propisima, ovlašćenjima i za planirane svrhe.

Nakon vanredne sednice Saveta Mesne zajednice Bačko Gradište početkom februara, na kojoj je bilo reči o radu poljočuvarske službe, krađama u ataru i u selu, i drugim problemima meštana, prošlog petka održan je i zbor građana o istoj temi u Jankovićevoj sali.

Prošle srede je opljačkana pošta u Bačkom Gradištu. Po saopštenju policije, pljačku su izvela dva nepoznata napadača, koja su, preteći pištoljima, naterali službenike pošte da predaju pazar, a meštanina koji se zatekao na licu mesta, zatvorili su u prostoriju kraj šalter sale.

Na sceni „Zlatan Dorić“ Gradskog pozorišta u utorak je izvedena forum teatar predstava „Snovi od stakla“ koju je pripremio Novosadski humanitarni centar u okviru projekta „Korak ka odrastanju“ Ministarstva omladine i sporta, čiji je cilj da se doprinese usvajanju zdravih stilova života i unapređenju mentalnog zdravlja mladih, kao i poboljšanju uslova za zdravo odrastanje i razvoj mladih.

Naslovi

Popularni Članci