Interresorna komisija: Najmanje predloga za lične pratioce

  19 novembar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U poslednjem izveštaju Interresorne komisije opštine Bečej, u prvih šest meseci 2021. godine, navodi se da je za decu primljeno 44 zahteva i da je iz prethodnog perioda preneto dva.

Od ukupno 46 zahteva postupak procene deteta je okončan predlogom individualnog plana podrške u 33 slučaja, a u 13 slučajeva nije okončan postupak.

Zahtevi su prvi put podneti za 15 dece, drugi put za isto dete u 15 slučajeva, treći put za isto dete u jednom slučaju, a zahtevi su više od tri puta podneti u dva slučaja.

Razlozi za ponovno javljanje dece koje je komisija registrovala u prvoj polovini 2021. godine su upućivanje deteta u školu za decu sa smetnjama u razvoju (12), obezbeđivanje IOP 2 (2), podrška stručnjaka iz određene oblasti (1), obezbeđivanje ličnog pratioca (1), odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole na godinu dana (2).

Dominantne teškoće su bile kod 6 dece smetnja u intelektualnom funkcionisanju, u tri slučaja komunikacijske smetnje (smetnje iz spektra autizma i ADHD), nije podnet nijedan zahtev za dete sa telesnim invaliditetom, ali jeste 6 zahteva za decu sa višestrukim smetnjama (invaliditet, intelektualne i komunikacijske smetnje).

Teškoće u čitanju, pisanju i računanju (ukoliko nisu prisutne intelektualne ili čulne smetnje) imalo je troje dece, teškoće u učenju zbog problema u ponašanju ili emocionalnom razvoju imalo je dva deteta, a bilo je i 11 dece iz socijalno-ekonomski nestimulativnih sredina i dvoje s teškoćama u govornom razvoju.

Broj dece po uzrastu je sledeći: od 3 do 6,5 godina 10, od 6,5 do 10 godina 8, od 10 do 14 godina 4 i od 14 do 18 godina 11. Po polu: ženski 15, muški 18.

Od navedenog broja jedno dete je pohađalo predškolski program, 8 pripremni predškolski program, 21 osnovnu školu, a troje nije bilo uključeno u sistem obrazovanja.

Navode se i razlozi zbog kojih dete nije bilo uključeno u sistem obrazovanja, u jednom slučaju reč je o kalendarskom uzrastu deteta do 5,5 godina, u jednom slučaju o neodgovornosti roditelja/staratelja, piše u izveštaju interresorne komisije i u jednom je dete pauziralo posle osnovne škole.

Što se broja i strukture predložene podrške u 2021. godini tiče, u izveštaju komisije navedene su predložene podrške i realizacija tih predloga. Ukupno je 16 dece je upućeno u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. U 9 slučajeva je predložena podrška stručnjaka (defektolog, psiholog, lekar specijalista) i te mere nisu ostvarene. Predložena je izrada IOP 2 za 5 učenika, u izveštaju IRK navodi se da je mera ostvarena, ali i da IRK nema povratnu informaciju o realizaciji podrške, te je verovatno načinjena greška prilikom upisivanja tih podataka u tabelu.

U jednom slučaju, koliko je i predloženo, obezbeđen je lični pratilac detetu i u tri slučaja je odložen upis u prvi razred osnovne škole.

U izveštaju su navedene teškoće u radu interresorne komisije, a to su nemogućnost organizovanja procene deteta u prirodnim životnim okolnostima u situaciji izmenjenog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa, neblagovremeno podnošenje zahteva nakon što se završi školska godina kada je teško doći do podataka o detetu iz škole i često podnošenje zahteva bez jasnog obrazloženja i dokumentacije, što usporava izradu mišljenja.  

Nadležnost interresorne komisije

Komisija za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom (interresorna komisija) procenjuje potrebe deteta, učenika i odraslog za dodatnom podrškom.

Dodatna podrška obuhvata prava, usluge i resurse koji detetu, učeniku i odraslom obezbeđuju prevazilaženje fizičkih, komunikacijskih i socijalnih prepreka unutar obrazovnih ustanova i zajednice. Dodatna podrška obezbeđuje se, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, svakom detetu, učeniku i odraslom u cilju uključivanja, učešća i napredovanja po pravilu u nesegregisanom obrazovnom okruženju do završetka srednjeg obrazovanja, kao i nesmetanog obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti i kvalitetnog života u zajednici.

Dodatna podrška se obezbeđuje u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Procena potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom podrškom može se obaviti po zahtevu roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog, na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijalne zaštite uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog i po službenoj dužnosti – kada roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik i odrasli ne daju saglasnost na inicijativu obrazovne ili zdravstvene ustanove ili pružaoca usluga socijalne zaštite.

Obrazac potreban za podnošenje zahteva za pokretanje postupka procene potrebe za dodatnom podrškom može se preuzeti sa sajta opštine Bečej.

Šta su mere dodatne podrške?

Mere dodatne podrške se, u skladu sa propisima, realizuju na osnovu mišljenja interresorne komisije.

Mere dodatne podrške obuhvataju: ostvarivanje subvencija za pohađanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju; odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole za godinu dana, izuzetno i uz dodatno obrazloženje, kada je to u najboljem interesu deteta; donošenje individualnog obrazovnog plana (IOP 2), koji podrazumeva prilagođavanje ciljeva, sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada, odnosno izmena plana nastave i učenja; upućivanje deteta u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi, odnosno u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; angažovanje vaspitača, nastavnika ili stručnog saradnika, koji je zaposlen u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kao podršku školi u sistemu tipičnog obrazovanja i vaspitanja; ostvarivanje prava na uvećanje dečjeg dodatka.

Na osnovu procene interresorne komisije mogu se preporučiti mere dodatne podrške kao što su obezbeđivanje igrovnih, didaktičkih i nastavnih sredstava u pristupačnim formatima i na pristupačnim jezicima uključujući i znakovni jezik; obezbeđivanje prilagođenih udžbenika; obezbeđivanje asistivnih tehnologija i/ili drugih usluga resursnog centra za asistivne tehnologije: alternativni načini i sredstva komunikacije, prilagođene tastature, ekrani na dodir, prilagođeni miševi, posebni softveri, tajmeri, satovi, diktafoni i sl. i obuka za korišćenje istih; obezbeđivanje obuke, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika neposredno angažovanih u vaspitno-obrazovnom i obrazovno-vaspitnom radu radi sticanja konkretnih veština i strategija za rad sa detetom, učenikom i odraslim, za korišćenje Brajevog pisma, znakovnog jezika, drugih alternativnih načina komunikacije, samostalno kretanje, korišćenje sredstava asistivne tehnologije; obezbeđivanje obuke roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku, radi sticanja znanja, veština i strategija za pružanje podrške detetu, kao i za korišćenje asistivnih tehnologija i alternativnih načina komunikacije; prilagođavanje okruženja u skladu sa potrebama deteta, učenika i odraslog: prilaza i unutrašnjeg prostora ustanove čije usluge dete, učenik i odrasli koristi postavljanjem rampe, gelendera, ugradnjom lifta, prilagođavanjem toaleta, prilagođavanjem staze, kao pomoći pri samostalnom kretanju; postavljanjem lampe, table-putokaza, naziva na vratima sa simbolima, mapom prostora, postavljanje zvučnih i svetlosnih signala u skladu sa propisima kojima se uređuje pristupačnost javnih prostora; obezbeđivanje podrške stručnjaka iz određene oblasti, u skladu sa potrebama deteta, učenika i odraslog; obezbeđivanje prioriteta u ostvarivanju specijalističkog pregleda ili tretmana; obezbeđivanja fizioterapeuta i radnog terapeuta da, u saradnji sa službom kućnog lečenja, odlazi u kućne posete prema indikaciji; obezbeđivanje sredstava za finansiranje troškova rekreativne nastave, ekskurzija, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova za dete, učenika i odraslog; obezbeđivanje prevoza deteta, učenika i odraslog koji ne može da koristi sredstva javnog prevoza, a po potrebi i njegovog pratioca, za pohađanje obrazovanja ili korišćenja drugih usluga socijalne i zdravstvene zaštite, bez obzira na udaljenost od mesta stanovanja; finansiranje troškova ishrane u produženom boravku u matičnoj ili drugoj školi u lokalnoj zajednici, za dete i učenika korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć.

Tu su, zatim, i ostale mere dodatne podrške iz sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite o kojima komisija informiše roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslog i upućuje ih na nadležne institucije: obezbeđivanje prevazilaženja jezičke barijere detetu, učeniku i odraslom kome jezik na kome se izvodi nastava nije maternji; organizovanje obrazovne podrške u slučaju dužeg izostajanja iz škole, radi nadoknađivanja propuštenog, odnosno obezbeđivanja kontinuiteta u obrazovanju učenika i odraslog; obezbeđivanje ličnog pratioca detetu i učeniku, odnosno personalnog asistenta odraslom polazniku u skladu sa propisanim standardima usluga, pod uslovom da su uključeni u vaspitno obrazovnu ustanovu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole; ostvarivanje prava na uvećanje dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica; obezbeđivanje pomagala (kohlearni implant, slušni aparat, kolica koja koriste osobe sa invaliditetom, itd.); obezbeđivanje usluga psihosocijalne podrške porodici kroz savetodavno terapijske i socijalno edukativne i druge inovativne usluge u zajednici.

R.M. (Foto: pixabay.com)
Projekat „Van sistema bez ličnog pratioca – Prava dece sa invaliditetom u fokusu“ sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali